Zdroj: drotar

DAVORIN XCM Slovak Paradise

P.R. 17.08.2012   Slovak Paradise Slovensky Raj Propozicie

Horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov so špeciálnou trasou pre začínajúcich cyklistov a mládež v sprievode rodičov, trasa vedie atraktívnou oblasťou SLOVENSKÝ RAJ – SEVER
povrch trate štrk, kamene, spevnené cesty, lesné chodníky, vodorovné rebríky a stupačky, asfalt, poľné cesty a tráva.

 

Termín: 8. september 2012 – sobota

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice,Hlavná ulica 171/46,
053 15 Hrabušice, tel.: 053/449 0206, fax: 053/4490206, http://www.hrabusice.sk

Miesto: SLOVENSKÝ RAJ SEVER – Hrabušice – PODLESOK

Trate:
„ELITE“ (80 km )
„PROFI“ ( 40 km )
„REKRE“ ( 20 km okruh nesúťažná kategória)
EXTRA TERRESTRIAL ( trať okolo Slovenského raja pre limitovaný počet štartujúcich v sprievode horského vodcu – nesúťažná kategória )

Charakteristika:

horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov so špeciálnou trasou pre začínajúcich cyklistov a mládež v sprievode rodičov,
trasa vedie atraktívnou oblasťou SLOVENSKÝ RAJ – SEVER
povrch trate štrk, kamene, spevnené cesty, lesné chodníky, vodorovné
rebríky a stupačky, asfalt, poľné cesty a tráva,
Profil trate s náročnými stúpaniami a zjazdmi.
Trasa nie je vhodná pre cestné bicykle.


Kategórie
pre rok 2012 kopírujú kategórie seriál pretekov CMS 2012 a sú stanovené takto:
MD – Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80 km)
SD – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80 km)
VD – Muži (veteráni) 50 do 59 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80 km)
ŽD – Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80km)
KtK – Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
JrK – Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
JaK – Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
MK – Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
SK – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
VK – Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
W2K – Muži (weteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
LK – Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)

nesúťažné kategórie:

ET – kategória pre mimozemšťanov v sprievode horského vodcu – limit 24 účastníkov (trasa E.T. – maratón okolo Slovenského raja – 80 km) – muži, ženy

RE – nesúťažná kategória (hobby maratón – REKRE – 20 km) – muži, ženy, deti v sprievode zákonného zástupcu

Štartovné:
15 € – Prihlásený do 20.08.2012 + TRIČKO
15 € – Prihlásený do 31.8.2012 bez trička
20 € – Prihlásenie pred štartom
10 € – REKRE kategória

tricko

Prihlasovanie:
ON-LINE prihlasovanie

POŠTOU – zaslaním prihlasovacieho formulára na adresu:
Obec Hrabušice, Hlavná ulica 171/46, 053 15 Hrabušice

Pretekári prihlásení a zaregistrovaní do 20.08. 2012 získavajú:

Tričko pamätný suvenír, značkové energetické doplnky POWER BAR, propagačné materiály od partnerov podujatia. CELOROČNÚ VSTUPENKU DO ROKLÍN SLOVENSKÉHO RAJA na meno pretekára, spolu s kupónmi na zľavnené nákupy od regionálnych predajcov športových potrieb a bicyklov.

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku vo výške 15 € na účet – Dexia banka Slovensko a.s. – 7530788001 / 5600 do 31.08.2012. Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR, pre prihlasovaných poštou. Do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho.

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.

Štartovné zahrňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prezentácia:
v piatok, 07. 09. 2012 – od 18:00 do 21:00 hod.
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM – PODLESOK – HRABUŠICE
v sobotu, 8. 09. 2012 – od 7:00 hod.
PODLESOK – priestory štartu a cieľa
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom !!!

Kultúrny program
Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií
Tombola pre všetkých účastníkov ihneď po vyhlásení vysledkov.
Občerstvenie v cieli: pirohy – pečená klobása – guláš – pivo – coca-cola
Miesto štartu: Hrabušice – PODLESOK

Čas štartu:
8:00 EXTRA TERRESTRIAL
10:00 ELITE
10:20 PROFI
10:30 REKRE
Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na http://www.xcmaraton.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu,
Občerstvenie na trati:
ELITE – 6 x
PROFI – 4 x
REKRE – 2 x
Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.xcmaraton.cyklospak.sk . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa

Ceny a odmeny:
Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú poháre + vecné ceny.
 • 1.miesto v maratóne 100 EUR

 • 1.miesto v polmaratóne 50 EUR

 • Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov a pri tombole.

  Ceny venuje Obec Hrabušice a generálny sponzor horského cyklomaratónu SPORTFUL SINTESI – firma DAVORIN active sports.

  Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.
  Ubytovanie: možnosť ubytovania za zvýhodnenú cenu v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER. Informácie na http://www.xcmaraton.sk

  Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok.
  Parkovanie: V deň pretekov, je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov.
  Šatne a sprchy: V priestore štartu a cieľa, autokemping PODLESOK. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí.
  Umývanie bicyklov: Vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii.
  Fotografovanie: Všetci účastníci podujatia súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich vyhotovené počas pretekov, bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky s osobnými údajmi, v tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme reklamy bez nároku na odmenu účastníkom pretekov. Tieto materiály budú použité pre propagáciu dobrého mena horskej cyklistiky a budúcich ročníkov CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ.
  Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.
  Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
  Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie.
  Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.


  [Foto na úvode: drotar]

  Páči sa ti tento článok?

  Tvoje hodnotenie:

  Zďieľaj ho:
  Staň sa naším fanúšikom:

  DAVORIN XCM Slovak Paradise

  08.09.2012
  13. kolo - Cyklomaratónska séria
  MTB - maratón
  Hrabušice (Slovensko)

  Propozície, Reportáže, Výsledky
  Zúčastnení MTBikeri (35)
  AndobikerbatagandzuzepojarkozecMaTThomaturOsullivannPETO96PupokRado_BBROUSsinko8888speedygonzalesvandalcad

  Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžete však zanechať Váš komentár...

  Pridaj komentár

  Kalendár akcií

  December 2014
  PoUtStŠtPiSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  Január 2015
  PoUtStŠtPiSoNe
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

  Súvisiace články

  Davorin XCM Slovak Paradise 2013 (3 692)

  Davorin XCM Slovak Paradise 2013 Horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov so špeciálnou trasou pre začínajúcich cyklistov a mládež v sprievode rodičov. Trasa vedie atraktívnou oblasťou SLOVENSKÝ RAJ – SEVER. Povrch trate štrk, kamene, spevnené cesty, lesné chodníky, vodorovné drevené a kovové rebríky a stúpačky, asfalt, poľné cesty a tráva, Profil trate s náročnými stúpaniami a zjazdmi.
  Čítajte viac »

  DAVORIN XCM Slovak Paradise- report (3 744)

  DAVORIN XCM Slovak Paradise- report Tento víkend sa konalo v Hrabušiciach dvanáste kolo cyklomaratónskej MTB série s názvom Davorin XCM Slovak Paradise - Hrabušice. Naša výprava (tomas11, nomad a ja) sme išli už v piatok, keďže z Bratislavy to nie je zrovna najbližšie a navyše nomada sme brali v Hronskom Beňadiku. Cesta prebehla vcelku rýchlo, dokonca sme si spravili „výlet“ keď sme nešli klasicky cez Donovaly, ale cez východnejší horský priechod cesty 72 – cez Čertovicu (Podbrezová – Liptovský Hrádok). Naskytli sa nádherné panorámy, skoro ako v Alpách .
  Čítajte viac »

  Fotoreport z Davorin XCM Maratónu (1 354)

  Fotoreport z Davorin XCM Maratónu Prinášame aj vyše 1.000 snímkov od Petra Šofranka ako fotoreportáž z Davorin XCM Maratónu v Slovenskom Raji z 10. septembra.
  Článok bol doplnený 12.09.2011 o 18:20.
  Čítajte viac »