DEMA FATRANSKÝ MARATÓN 2008

DEMA FATRANSKÝ MARATÓN 2008

Dupkala Lubos

Pozvánka na 3. ročník Dema Fatranského Maratónu. Tento rok sa to celé udeje 31.5 v Stráňavách pri Žiline. Môžete sa tešiť na tri trate so slušným prevýšením a bohatý sprievodný program


3.ročník

Termín: sobota 31.5.2008

Usporiadateľ: Cyklopozitív klub Žilina, n.o.
Generálny partner: DEMA SENICA a.s.
Hlavní partneri: Wüstenrot poisťovňa, Kúpele Turčianske Teplice, Rádio Expres
Pivovar Černá Hora
Garant akcie: Žilinský samosprávny kraj a obec Stráňavy

Kontakt:
Cyklopozitív klub Žilina, n.o., Gaštanová 3078/2,

010 07 Žilina

Mail: mail

Miesto konania:
Stráňavy pri Žiline, obecný úrad


Trate :
BRUTALE (maratón) - 56 km - 2100 m prevýšenie
MEDIANO (polmaratón) - 30 km - 1180 m prevýšenie
BAMBINO (detská trať) - 15 km - 420 m prevýšenie
Pozn.: trať je nutné si zvoliť vopred v prihláške

Prihlášky :
Prihlasovanie je umožnené v prihláškovom on-line systéme na www.cyklo-pozitiv.sk, kde je potrebné uviesť kategóriu, trať, vybrať si z ponuky pripraveného teplého jedla a prípadne si aj zaistiť ubytovanie. Uzávierka prihlasovania v on-line systémeje 27.5.2008 o 15:00 hod.
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať aj poštou na adresu:
Cyklopozitív klub Žilina, n.o., Gaštanová 3078/2, 010 07 Žilina

Prihláška on line

Odhlásiť sa môžete pomocou písomnej odhlášky, ktorú doručíte osobne
poštou alebo faxom +421 41 763 53 96 usporiadateľovi do 28. 5. 2008.
Odhláška e-mailom nie je možná. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 100 Sk. Prihláška na stiahnutie [pdf], Odhláška pdf

Štartovné :

BRUTALE, MEDIANO BAMBINO
Do 30.4.2008 280 Sk 100 Sk so suvenírom (tričko)
Do 26.5.2008 340 Sk 100 Sk so suvenírom (tričko)
30. a 31.5 (v deň preteku) 400 Sk 200 Sk bez suveníruÚčastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení štartovného.

Úhrada štartovného :
a - prevodom z účtu na účet organizátora
b - vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Dexia banky a.s.
c - poštovou poukážkou na účet organizátora
d - v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu

Názov účtu: Cyklopozitív klub Žilina, n.o
Číslo účtu: 0366479001/5600, Dexia banka Slovensko a.s.
KS: 0308
VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1980 = 01011980 )
Poznámka: Meno a Priezvisko
Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu!

Úhrada štartovného zahraniční účastníci:
IBAN: SK6456000000000366479001
SWIFT/BIC: KOMASK2X
KS: 308
VS: dátum vášho narodenia (06.03.1968 = 06031968)" title="8)
Poznámka: Meno a Priezvisko

Prezentácia :
Pri mieste štartu maratónu - v budove obecného úradu Stráňavy (Kancelária pretekov)
piatok 30.5.2008 od 18:00 hod. do 21:00 hod.
sobota 31.5.2008 od 6:30 hod. do 9:00 hod.(na detskú trať až do 10.00 hod.)

Štart: obecný úrad Stráňavy

09:30 hod. BRUTALE (maratón) 56 km - 2100 m prevýšenie
10:00 hod. MEDIANO (polmaratón) 30 km - 1180 m prevýšenie
10:30 hod. BAMBINO (detská trať) 15 km - 420 m prevýšenie

Cieľ: obecný úrad Stráňavy

Ceny:
Poháre pre prvých troch v každej kategórií v absolútnom poradí

+ hodnotné vecné ceny Bohatá tombola, ktorá bude losovaná ihneď
po vyhlásení výsledkov.

Vyhlásenie výsledkov:
v priestoroch cieľa cca o 15.00-16:00 hod.


Kategórie :
MD - Muži od 15 do 39 rokov, (56 km - maratón)
SD - Muži (seniori) nad 40 (56 km - maratón)
E - Muži – elite (56 km - maratón)
ZM - Ženy bez obmedzenia veku ( 56km maratón )
JK - Juniori od 15 do 18 rokov, (30 km - polmaratón)
MK - Muži od 19 do 39 rokov, (30 km - polmaratón)
SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, (30 km - polmaratón)
VK - Muži (veteráni) 50 a viac rokov, (30 km - polmaratón)
VD - Muži (veteráni) nad 50 rokov (56 km -maratón)
JzK - Juniorky od 15 do 18 rokov, (30 km - polmaratón)
ZK - Ženy od 15 do 39 rokov, (30 km - polmaratón)
DK - Ženy (dámy) 40 a viac rokov, (30 km - polmaratón)
Dch - chlapci do veku 15 rokov (15 km detská trať )
Dd - dievčatá do veku 15 rokov (15 km detská trať)

V cene štartovného je zahrnuté :

 • štartové číslo + zapožičanie magnetického čipu zabezpečujúceho presnú registráciu času
 • suvenír (tričko s potlačou konania 3. ročníka Fatranského MTB maratónu) pre prihlásených do 26. 5. 2008
 • občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, musli - tyčinky)
 • jedlo a nápoj v cieli (guláš, zeleninové rizoto alebo klobása, nealko 0,5 l alebo pivo)
 • kúpanie v termálnom kúpalisku (v prípade priaznivého počasia)
 • zdravotné zabezpečenie
 • technické zabezpečenie na trati
 • umývanie bicyklov ,wap
 • účastnícky list,
 • super tombola
 • sprchy

Občerstvenie:
BRUTALE (maratón)
4 x na trati (ovocie, pečivo, müsli tyčinky, čaj, iontové nápoje,džús, voda)
MEDIANO (polmaratón)
2 x na trati (ovocie, pečivo, müsli tyčinky, čaj, iontové nápoje, džús, voda)
BAMBINO( detská trať)
1 x na trati (ovocie, pečivo, müsli tyčinky, čaj, iontové nápoje, džús, voda)

Pitný režim je zabezpečený iontovými nápojmi NUTRIPRODUCT v cieli teplé jedlo+ nápoj (guláš, zeleninové rizoto alebo klobása, nealkoholický nápoj 0,5 l alebo pivo 0,5 l)

Zdrav. zabezpečenie :
Lekár + 2 zdravotné sestry + terénne vozidlá

Povrch tratí :
štrk, kamene, asfalt, spevnené cesty,lúky

Čipy:
Meranie výsledkov pomocou elektronických čipov – nutné upevniť na členok ľavej nohy. Výdaj čipov bez finančnej zálohy. Odobratie čipov sa prevedie v cieľovom priestore. Pretekári, ktorí nedokončia pretek, sú povinní vrátiť čipy v kancelárii preteku. V prípade že pretekár čip stratí bude povinný zaplatiť čiastku 2000,-Sk

Sprievodný program:
 • detský program–rôzne súťaže pre deti MDD
 • Pivné preteky
 • detské ihrisko
 • DJ + Country kapela
 • Freestylové ukážky

Iné:
Predajné stánky s možnosťou zvýhodneného nákupu bicyklov a cyklistických potrieb.
Možnosť kúpania na termálnom kúpalisku cca 1km od priestoru štartu a cieľa
K dispozícii bude masér

Podmienky a povinnosti účastníkov :

 1. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.

 2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca.
  V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.

 3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo , vrátane pripravenosti na pretek.

 4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom

 5. Pretekár musí byt vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú
  na hlave počas celého preteku.

 6. Pretekár musí obísť celú trasu s upevneným elektronickým čipom na členku ľavej nohy.
  Pri strate elektronického čipu sa pretekár zaväzuje zaplatiť usporiadateľovi
  finanční čiastku vo výške 2000,-Sk

 7. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

 8. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!

 9. Klasifikovaní budú iba pretekári , ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

 10. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa,najneskôr však 31. 5. 2008 do 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 500,- Sk,
  ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

 11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy,epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

 12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára / účastníka pretekov / za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami
v tomto formulári v bodoch A-L .

Povinná výbava :
cyklistická prilba, preukaz poistenca

Doporučená výbava :
základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička

Popis tratí:

BAMBINO
dĺžka: 15 km
prevýšenie: 420 m
Trať je určená pre deti – budúcich začínajúcich maratóncov, pre mládežnícke kategórie a pre opatrnejších bikerov, ale treba brať do úvahy dĺžku a prevýšenie trate. BAMBINO je charakteristická miernymi stúpaniami, peknými výhľadmi
a stredne ťažkými zjazdmi v teréne.

MEDIANO
dĺžka: 30 km
prevýšenie: 1 180 m
Mediano je polovičná úroveň náročnosti horského Fatranského cyklomaratónu. Je určený skúseným bikerom, bikerkám a veteránom ako aj menej skúseným cyklistom. V prvej časti okruhu prejazd Višňovskou dolinou a potom stúpanie známe z organizovaného Šprint polomu preverí nie len fyzické, psychické, ale aj technické schopnosti účastníkov.

BRUTALE
dĺžka: 56 km
prevýšenie: 2 100 m
Brutale - kráľovská trať určená skúseným a trénovaným jedincom. Najťažší level, ktorý je nie len ťažký, technicky náročný a dlhý, ale aj krásny a neopakovateľný.


NA VAŠU ÚČASŤ SA TEŠÍ ORGANIZAČNÝ TEAM CYKLOPOZITÍVU !!!
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down comments 1 komentár report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Beregy Borody – jesenné preteky v prostredí viníc

Pozvánka: Beregy Borody – jesenné preteky v prostredí viníc

Súťažná sezóna sa blíži ku koncu, no stále sa máte na čo tešiť. Napríklad aj na preteky medzi Váhom a vinicami, ktoré si užijú začiatočníci aj „dupači".
Pozvánka: BAYNACH MTB marathon 8.10.2022 - zažiť niečo nové

Pozvánka: BAYNACH MTB marathon 8.10.2022 - zažiť niečo nové

Vo víne je pravda a ak ste ešte bicykel neodložili, naďalej trénujete, bude pravda aj vo vašich nohách.
Pozvánka: Kaktus bike Bratislavský MTB Maratón 2022 - finále župného pohára

Pozvánka: Kaktus bike Bratislavský MTB Maratón 2022 - finále župného pohára

Máme tu september a jeho posledný víkend bude patriť aj priaznivcom horskej cyklistiky. Tentokrát v Bratislave, konkrétne v Amfiteátri v Rači na známom maratóne.
keyboard_arrow_up