Dema Horal Alto Tour a Maratón

Dema Horal Alto Tour a Maratón

Dúfam, že podobne ako vlani nám počasie opäť bude priať a že sa vo Svite 13. – 15.8. zídeme v hojnom počte. Niektorí si dajú trojdňový HORAL TOUR, niektorí možno „iba“ jednodenný HORAL. Aj tí čo na bicykel vo Svite vôbec nesadnú si prídu na svoje. Či už pri sledovaní bajkerského boja, obdivovaní krás našich hôr, alebo sa zabavia sprievodným kultúrnym programom...

Trasy
Trasy sú rovnaké ako vlani. Sú skontrolované a ich stav je lepší ako sme očakávali vzhľadom na množstvo vody ktoré nimi tohtoročnú jar a leto pretieklo. Momentálne je na trasách len pár spadnutých stromov, ktoré by sme mali do termínu maratónu bez problémov odstrániť. Zostáva iba dúfať, že nás už žiadne ďalšie nepríjemné prekvapenie nečaká.

Areál maratónu a okolie
Opäť bude centrom maratónu areál KOLIBA vo Svite. Je to na južnom brehu rieky Poprad.

Najlepšia prístupová trasa:

Či už idete od Žiliny, alebo Popradu, vždy pokračujte na križovatku so železničným prejazdom. Tam odbočte do Svitu. Prichádzajúci od Žiliny odbočia doprava a prichádzajúci od Popradu odbočia doľava. Pokračujete po ulici SNP až na jej koniec. Na konci odbočíte doľava (na ulicu Štefánikovu) a po cca 100 m. prídete na hlavné parkovisko maratónu. Nesnažte sa dostať cez most na južnú stranu rieky. Bude tam služba, ktorá Vám to neumožní.

Parkovanie

Parkovať môžete aj na parkovisku pri zdravotnom stredisku (200 m. východnejšie od hlavného parkoviska) a aj na malých parkoviskách a v bočných uličkách. Ďalšie možnosti na parkovanie sú pri plavárni (ulica Jilemnického) a pri kostoloch (300m. v smere toku rieky od areálu prekeku – Koliby).

Sprchy – WC – umývanie bicyklov

Sprchy budú pre ženy priamo v budove KOLIBA. Ďalšie sprchy (pre mužov i ženy) budú na plavárni (ul. Jilemnického) a na futbalovom štadióne (východný koniec Štefánikovej ul.). Na plavárni budete mať aj voľný vstup do bazéna a parnej sauny!

Umývanie bicyklov bude prostredníctvom hasičského auta pri Kolibe a pomocou bežných hadíc aj na futbalovom štadióne a pri plavárni.

Výdaj stravy – priamo v areáli Koliba

WC

Mobilné WC budú priamo v areáli Koliby. Pevné WC na štadióne a na plavárni. Mobilné WC bude aj v areáli plavárne kde je možnosť stanovania.

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Opäť je pripravený bohatý sprievodný program.
- Slovenský pohár v biketriale
- Detské súťaže HORAL JUNIOR
- Rodinná trasa HORAL DEJZI
- Hudobná skupina EX-PULSE
- Hudobná skupina ARIEL (Dream Theater revival)
- Skupina LONGHORNS

Horal 2009

DEMA HORAL ALTO MTB maratón 11.ročník – propozície
HORAL TOUR 3-dňový etapový maratón 2. ročník - propozície


Termín: Sobota 14.8.2010, HORAL TOUR: piatok sobota, nedeľa 13.-15.8.2010
Usporiadateľ: ŠK HORAL - ALTO Slovakia, mesto Svit, obce Liptovská Teplička a Šuňava
Generálni sponzori: DEMA Senica a.s., ALTO Slovakia s.r.o. SVIT
Oblasť trasy: Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej Hole
Trasy HORAL: HORAL Krejzi: 80 km, celkové prevýšenie 2.800 m, 90% lesné a poľné cesty, 10% asfalt
HORAL Lejzi: 61 km, celkové prevýšenie 1.850 m. 90% lesné a poľné cesty, 10% asfalt
HORAL Senzi: 35 km, celkové prevýšenie 1.300 m. 80% lesné a poľné cesty, 20% asfalt
HORAL UNICYCLES: 18,5km, celkové prevýšenie 760 m. 80% lesné a poľné cesty, 20% asfalt
HORAL Dejzi: 17 km celkové prevýšenie 350 m. Lesné asfaltové cesty (len pre rodinné týmy)
HORAL TOUR: 1. etapa: 42 km, celkové prevýšenie 1.900 m
2. etapa = HORAL KREJZI alebo HORAL LEJZI
3. etapa: 8 x okruh 4,5 km, celkové prevýšenie 8 x 220 m.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy!
Charakteristika: Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.
Registrácia HORAL: SVIT, KOLIBA v piatok 13.8.2010 od 15:00 do 21:00, alebo v sobotu 14.8.2010 od 6:30 do 10:00 (KREJZI len do 8:45).
Reg. HORAL TOUR: PUSTÉ POLE v piatok 13.8.2010 od 11:00 do 12:30 Na registrácii HORAL TOUR už nie je možné prihlásenie. Registrovaní môžu byť iba vopred prihlásení cyklisti !!!
Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca !

Štart HORAL: HORAL Krejzi:SVIT KOLIBA o 9:00 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 13:00 do 17:00
HORAL Lejzi: SVIT KOLIBA o 9:30 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 12:00 do 14:30
Detské súťaže I: SVIT KOLIBA od 9:35 Do: 10:25
HORAL Senzi:SVIT KOLIBA o 10:30 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 12:00 do 13:30
HORAL Unicycles: SVIT KOLIBA o 10:30 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 12:30 do 14:00
HORAL Dejzi: SVIT KOLIBA o 11:00 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 11:45 do 12:30
Detské súťaže II: SVIT KOLIBA od 11:05 Do: 11:40

Štart HORAL TOUR: 1. etapa – PUSTÉ POLE (pri obci TELGÁRT), piatok 13.8.2010 o 13:00 hod. Cieľ: PUSTÉ POLE cca od 15:00 do 17:00
2. etapa = HORAL Krejzi alebo HORAL Lejzi
3. etapa – SVIT, KOLIBA, nedeľa 15.8.2010 o 10:00 hod. Cieľ: SVIT, KOLIBA cca od 11:30 do 14:00

Ceny: Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Víťaz KREJZI HORAL kvalitný horský bicykel (v hodnote 700,-€). Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.
Súťaže tímov:
Najpomalší tím – počíta sa súčet časov všetkých členov tímu na všetkých trasách etapového HORAL TOUR, Víťazí najvyšší súčet časov. Ak sú členmi tímu aj jazdci, ktorí absolvujú iba samostatný maratón HORAL, aj tento čas sa do tejto súťaze započítava.
Najrýchlejší tím – počíta sa súčet bodov troch najrýchlejších členov tímu na etapovom HORAL TOUR. Podmienkou je, aby minimálne títo traja členovia tímu mali absolvované všetky tri etapy HORAL TOUR.
Bodovanie: 1.etapa...víťaz 1.000bodov, 2.etapa HORAL KREJZI...víťaz1.300bodov, 2.etapa HORAL LEJZI...víťaz 1.000 bodov, 3.etapa...víťaz 1.000bodov. Ostatní podľa vzorca v závislosti od časových odstupov.
Vyhlásenie výsl.: HORAL – sobota 17:00. Losovanie tomboly v sobotu večer od 18:00, HORAL TOUR a súťaže tímov – nedeľa 14:30

Štartovné: po 31.7.2010
HORAL KREJZI, LEJZI, SENZI: 20,-€
HORAL DEJZI (rodinné tímy) 10,-€ (za celý tím)
HORAL UNICYCLES 10,-€
HORAL TOUR 50,-€
Na etapový maratón HORAL TOUR je možné prihlásenie len do 10.8.2010 !!!
HORAL TOUR má obmedzený počet štartujúcich na 150 cyklistov !!!

Cena zahŕňa: - občerstvenie na trati
- v cieli v sobotu jedlo a pivo alebo nealko
- suveníry, štartovné číslo s menom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
- mapa a popis trate s profilom
- technické a profesionálne zdravotné zabezpečenie

Úhrada: Súčasne s prihláškou do 30.7.2010. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri prezentácii.
A) prevodom na účet
B) poštovou poukážkou na účet organizátora.
V oboch prípadoch na účet 1473760653 / 0200 (VÚB Svit), IBAN: SK79 0200 0000 0014 7376 0653. Ako variabilný symbol uvádzajte dátum narodenia v tvare RRRMMDD. Kópiu dokladu o zaplatení prineste so sebou na prezentáciu, kôli predídeniu prípadných nedorozumení.
Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 26,-CZK
Občerstvenie: občerstvovacie stanice na trase. V sobotu v cieli jedlo + pivo (alebo nealko)
Ubytovanie: 1. stany v areáli plavárne, 2. hotel MLADOSŤ, ...

Horal 2009

Prihlášky: Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému: http://www.cyklo.sao-tatry.sk/2010/mtbcup/horal/. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, zašlite najneskôr do 30.7.2010 na adresu:
ŠK HORAL - ALTO Slovakia
Sládkovičova 33
059 21 SVIT
Tel.: +42152 / 7756 885, 7757 122, 7757 158
Na etapový maratón HORAL TOUR je možné prihlásenie najneskôr do 10.8.2010 !!!
HORAL TOUR má obmedzený počet štartujúcich na 150 cyklistov !!!

Informácie: Priebežne na http://www.horal.sk. Prípadne od 08:00 - 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)
Podmienky: - Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
- Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.
- Odporúčame lekársku prehliadku!
- Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !
- Osoby do 15 rokov môžu samostatne absolvovať iba trasu HORAL SENZI.
- Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 13 rokov.
- Moderná cyklistická helma, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Helma musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!
- Časový limit absolvovania trate je HORAL Krejzi: 8 hodín od štartu, Lejzi: 6 hodín od štartu.
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Zažite podmienky Tour de France na Slovensku	PR článok

Pozvánka: Zažite podmienky Tour de France na Slovensku

Pokiaľ ste si doteraz mysleli, že rok 2021 bude len súčtom nudných pandemických mesiacov so zrušenými, či v lepšom prípade presunutými pretekmi, tak opak je pravdou. Slovensko po prvýkrát privíta preteky L’Etape du Tour de France.
Pozvánka: Druhá polovica prázdnin s nabitým kalendárom

Pozvánka: Druhá polovica prázdnin s nabitým kalendárom

Mesiac august je už tradične plný takmer do prasknutia - preteky striedajú preteky a niekedy je ťažké sa rozhodnúť, ktorej akcie sa zúčastniť.
Pozvánka: ŠKODA HORAL MTB Maratón - legenda už po 21. raz

Pozvánka: ŠKODA HORAL MTB Maratón - legenda už po 21. raz

Nezabudnuteľná atmosféra, podmanivé horské terény a v neposlednom rade aj poriadna dávka kilometrov - to je ŠKODA HORAL MTB Maratón, ktorý sa bude konať už 8. augusta 2020 vo Svite.
keyboard_arrow_up