Súťažný poriadok MTB 2005 - Maratóny

Súťažný poriadok MTB 2005 - Maratóny

Schválený súťažný poriadok SZC pre rok 2005 vzťahujúci sa na Maratóny...

Článok 1

1.1 Slovenský zväz cyklistiky (ďalej SZC) a Komisia MTB SZC (ďalej K MTB) vypisuje na rok 2005 dlhodobú súťaž v disciplíne MTB maratón – SP MX 2005.

1.2 Vypisovanie jednotlivých kôl sa riadi platnými športovo-technickými predpismi SZC (ďalej ŠTP SZC) a Pravidlami pre preteky MTB (ďalej Pravidlá MTB). Tento Súťažný poriadok upresňuje ŠTP SZC a je záväzný pre všetkých účastníkov (organizátorov, rozhodcov, trénerov, pretekárov, atď.)

1.3 Slovenský zväz cyklistiky spravidla poveruje inú osobu (cyklistický klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú osobu) technickou realizáciou jednotlivého kola. Táto poverená osoba má štatút organizačno-technického realizátora (OTR).

1.4 Vedúci pretekár v priebežnom poradí Slovenského pohára je povinný nosiť dres, ak mu ho SZC na tento účel bezplatne poskytne a to dovtedy, pokiaľ v súťaži vedie. Má právo umiestniť naň logá svojich klubových sponzorov, ktoré ale nesmú prekrývať logá oficiálneho sponzora súťaže.

Článok 2

2.1 Tento Súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia SP MX 2005

2.2 Ak tento Súťažný poriadok nestanovuje inak, tak primerane platia predpisy UCI pre MTB v roku 2005. Podrobnosti sú na webstránke UCI s adresou: www.uci.ch

2.3 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizovania športových podujatí. Zodpovedá aj za dodržanie ŠTP a Pravidiel MTB platných v SZC.

2.4 Doporučuje sa, aby sa OTR poistil proti zodpovednosti voči tretím osobám (podľa Licenčného poriadku SZC, u licencovaných pretekárov toto individuálne poistenie vzniká dňom vydania licencie a je zabezpečené SZC)

Článok 3

3.1 OTR má povinnosť vypracovať návrh rozpisu súťažného kola.

3.2 Tento návrh zašle najmenej 30 dní pred termínom pretekov, najlepšie e-mailom, schvaľovateľovi propozícií SP maratónov na adresu : cyklotour@cyklotour.sk, Ing. Slavomír Strečanský, 0903 550 411, Súľov – Hradná 68, 013 52

3.3 Schválený rozpis obdrží OTR do 5 dní odo dňa jeho odoslania.

Článok 4

4.1 OTR zašle schválený rozpis najmenej 14 dní pred uzávierkou prihlášok uvedenou v rozpise alebo konaním pretekov, ak v rozpise nie je stanovený termín uzávierky prihlášok (deadline), na SZC:

e-mail: szc@cyklistikaszc.sk, (kópie e-mailu na cyklotour@cyklotour.sk a end@stonline.sk)

4.2 Rozosielanie schváleného rozpisu zabezpečuje OTR na vlastné náklady (prednostne môže byť využívaná elektronická pošta).

4.3 Sekretariát SZC zabezpečí, že schválený rozpis bude včas uverejnený na oficiálnej webstránke SZC: www.cyklistikaszc.sk

Článok 5

5.1 Hlavného rozhodcu pretekov SP MX 2005 deleguje Komisia rozhodcov SZC.

5.2 Ďalších rozhodcov, pomocných technických a traťových komisárov deleguje KR SZC len na požiadanie OTR.

Článok 6

6.1 SZC prispieva v rámci svojich možností na technické zabezpečenie SP MX 2005 a M SR v maratóne podľa kľúča, ktorý schvaľuje K MTB SZC. Ďalšie prostriedky na organizovanie si OTR zabezpečujú vlastnou aktivitou (sponzori, reklama, vstupné, tombola ai.).

6.2 Na podujatiach SP MX 2005 môžu štartovať cyklisti s licenciou národných federácií aj bez licencií. Do celkového hodnotenia však budú zaradení len držitelia licencií SZC alebo inej národnej federácie.

6.3 Majstrom SR sa môže stať len držiteľ licencie SZC.

6.4 Typy doporučených licencií SZC pre pretekárov v SP MX 2005 sú:

¨ Muži

¨ Ženy

¨ Masters A, B, C, D (veteráni)

¨ Hobby

¨ Cykloturist

6.5 Víťazom SP MX 2005 sa stáva licencovaný pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov po redukcií 1 najhoršieho výsledku. Minimálny počet štartov nie je stanovený!

6.6 V prípade rovnosti bodov rozhoduje v celkovom poradí SP MX 2005 najprv:

a/ lepšie umiestnenie na M-SR

b/ lepšie umiestnenie vo finále SP

c/ vyšší počet lepších umiestnení počas seriálu SP

Článok 7

7.1 OTR vypracujú poradie licencovaných bikerov z výsledkov na hodnotených trasách a zašlú ho spracovateľovi celkového hodnotenia SP MX 2005 na adresu:

Ing. Dušan Richter, end@stonline.sk, tel.: 0905 265137, Moravecká 22, Topoľčianky, 95193

7.2 Po každom kole SP bude spracované priebežné poradie podľa obdržaných oficiálnych výsledkov.

7.3 Priebežné poradie po jednotlivých kolách bude zverejňované na oficiálnej stránke SZC www.cyklistikaszc.sk a u mediálnych partnerov.

Článok 8

Slovenský pohár MTB maratónov 2005

8.1 Termínová listina:

14.5. Author Panda maratón, Topoľčianky

21.5. Kelly´s Dubnický maratón, Nová Dubnica - M SR MX

4.6. Author Strážovský bikemaratón, Súľov

25.6. MTB maratón Medzihorím – Memoriál R. Kaufmana, Partizánske

24.9. RC&P Specialized maratón, Bratislava

8.2 Slovenský pohár maratónov 2005 je vypísaný v týchto kategóriách:

názov typ licencie ročníky

Trať:

80-130 km: M1 muži 19 – 39 r. Elite 1966 – 1986

dlhá M2 muži 19 – 39 r. Hobby, Masters A, Cykloturist 1966 – 1986

M3 muži 40 – 49 r. Masters B, Cykloturist 1965 – 1956

M4 muži 50 r. a st. Masters C, D, Cykloturist 1955 a st.

40-70 km: Ž1 ženy 19 – 39 r. Elite, Cykloturist 1966 – 1986

krátka Ž2 ženy 40 r. a st. Elite, Cykloturist 1965 a st.

8.3 Trať hodnotená do SP MX bude na každom podujatí u mužov dlhá, od 80 km, u žien kratšia: 40 – 70 km. Juniori nebudú do SP MX zaradení!

8.4 Štart všetkých kategórií je spoločný !!!

8.5 Prideľovanie bodov prebehne podľa vzorca: Bi = 100 x ( 2 – ( Ti/Tv )),

kde: Bi – body i - tého pretekára,

Ti – čas i - tého pretekára,

Tv – čas víťaza,

t.j. víťaz získa 100 bodov a ďalší podľa percentuálnej straty na víťaza.

Článok 9

Ceny a odmeny

9.1 Vyhlasovať a odmeňovať sa na maratónoch budú iba výsledky v kategóriách, ktoré má vypísané organizátor vo svojich propozíciách!

9.2 Vyhlasovanie výsledkov a zvláštne odmeňovanie víťazov kategórií zaradených do SP MX 2005 na jednotlivých podujatiach prebiehať nebude.

9.3 Majstri SR v kategórií Muži M1 a Ženy Ž1 obdržia majstrovské dresy a medaile

9.4 Celkových víťazov všetkých kategórií ocení SZC pohármi. Slávnostné vyhodnotenie prebehne 24. 9. 2005 v Bratislave na finále SP MTB maratónov 2005

9.5 Podmienky pre udelenie vecných cien za dosiahnuté výsledky v celkovom hodnotení SP:

a/ pre udelenie 1 ceny - účasť najmenej 3 pretekárov/pretekárok, z rôznych klubov

b/ pre udelenie ďalších cien - účasť dvojnásobného počtu pretekárov/pretekárok ako je počet udelených cien

Článok 10

10.1 Výklad ustanovení tohto Súťažného poriadku prináleží výlučne Komisii MTB SZC

10.2 Tento Súťažný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov horských bicyklov v seriáli Slovenského pohára maratónov 2005 a Majstrovstiev Slovenskej republiky v MTB maratóne 2005.

10.3 Pripomienky a návrhy zmien Súťažného poriadku pre rok 2006 zasielajú kluby i jednotlivci e-mailom alebo písomne K MTB SZC (bod 3.2) najneskôr do 31. 10. 2005. Do toho istého termínu zasielajú kandidatúry na usporiadanie jednotlivých kôl SP 2006, vrátane M SR.

Ing. Slavomír Strečanský - K MTB SZC Milan Novosad – predseda ŠTK SZC

report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down comments 3 komentáre report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Reportáž: Istrofinal Snežnický MTB maratón – len 200 metrov navyše

Reportáž: Istrofinal Snežnický MTB maratón – len 200 metrov navyše

Pamätám si, ako Michal (organizátor) minulý rok ohlasoval dátum jubilejného 10. ročníka. 2. september je tu a ja sa chystám opäť do Snežnice na preteky.
Reportáž: MTB Singletrack maratón Košice - najkrajšie single v sezóne

Reportáž: MTB Singletrack maratón Košice - najkrajšie single v sezóne

Tohto roku sa konal výročný 20. ročník MTB Singletrack maratónu v Košiciach. Priblížim vám, ako som vnímal svoju druhú účasť na tomto najtrailovejšom maratóne sezóny až do posledných síl.
 Reportáž: Kopřivnický Drtič - pohodová „vyjížďka” v srdci Beskýd

Reportáž: Kopřivnický Drtič - pohodová „vyjížďka” v srdci Beskýd

Rodisko legendárnych tatroviek i štvornásobného olympijského víťaza vo vytrvalostnom behu, Emila Zátopka, hostilo 15. júla 2023 už po dvadsiatyšiesty raz poloorientačný nesúťažný hobby MTB maratón, Kopřivnický Drtič.
keyboard_arrow_up