16. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly sa blíži

16. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly sa blíži

PR článok

Vážení športoví priatelia!
SCK CYKLO TOUR Súľov a obec Súľov - Hradná pre Vás v spolupráci s mediálnymi a reklamnými partnermi znova pripravili atraktívny program a množstvo hodnotných cien. Nezabudnite si poznačiť aktuálny termín: 21.06.2014!

Podujatie je zaradené do nového seriálu MTB pretekov ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2014 a aj do BIKER Valašskopovažskej MTB série 2014. Záštitu nad 16. ročníkom podujatia opäť prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja - Ing. Juraj Blanár. Kým však do Súľova prídete, sledujte pozorne našu internetovú stránku, kde nájdete aktuálne informácie, množstvo reportáží a fotografií z minulých rokov a aj internetový prihláškový systém! A nájdete nás už aj na Facebooku. Bulletin podujatia nájdete v značkových predajniach AUTHOR, alebo si ho stiahnite tu.

Na každého účastníka čaká pri prezentácii cyklistická fľaša AUTHOR a aj cyklistická fľaša ŠKODA, ktoré si budete môcť naplniť ešte pred štartom v stánku značky NUTREND. Od tejto značky dostanete do štartovného balíčka aj energetický gél a tyčinku. Od značky GARMIN dostane každý účastník reflexný pásik. Účastníci trasy 88 km dostanú naviac aj náhradnú dušu AUTHOR. Hlavnými cenami v tombole sú bicykle ŠKODA a AUTHOR.
Pre účastníkov, ich sprievod a samozrejme aj divákov je pripravená predajná výstava, jazdenie na koňoch, detské cyklojazdy zručnosti, KOFOLA nealko súťaže a POPPER pivné súboje. V Súľove na námestí pred Kultúrnym domom predvedú svoje umenie chalani z teamu BIKESHOW.SK. a tento raz príde osobne aj Majster sveta a Majster Európy v cyklotriale v kategórii ELITE - ŠTEFAN PČOLA! Určite sa môžete tešiť aj na hudobné vystúpenia. Cez deň to bude najkrajšia dievčenská rocková kapela POISON CANDY a večer bude patriť osvedčeným rockerom z kapely KAKTUS BAND. Neváhajte a hláste sa ...

Za organizátorov z SCK CYKLO TOUR Súľov dúfam, že AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly zachováte svoju priazeň a svojou účasťou naplníte ideu tohto podujatia: ...aj to je cesta ku zdraviu! Tešíme sa na Vašu účasť!
Slavomír Strečanský
predseda SCK CYKLO TOUR Súľov

ORGANIZÁTOR:
SCK CYKLO TOUR Súľov, Kotešová 541, 013 61, SLOVENSKO
tel. GSM: +421/903/550411, e-mail: cyklotour(zavinac)cyklotour.sk, http://www.cyklotour.sk

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Štart
21.06.2014, Súľov – námestie pri Kultúrnom dome
- 09.00 h. - 88 km / 2800 m
- 09.10 h. - 48 km / 1600 m - prvá vlna (hodnotené v BIKER Valašskopovažskej MTB sérii 2014)
- 09.25 h. - 48 km / 1600 m - druhá vlna (hodnotené v BIKER Valašskopovažskej MTB sérii 2014)
- 10.00 h. - 25 km / 680 m
Trasu si je nutné zvoliť pred štartom, v prihláške či pri prezentácii! Aj v tomto roku prikročíme k rozdeleniu štartujúcich na trase 48 km do 2 vĺn. Prvá vlna bude určená pre cca 300 pretekárov s ambíciou na popredné umiestnenie. Záujem o štart v prvej vlne uveďte do poznámky v prihláškovom systéme s uvedením dosiahnutého výsledku v minulých 2-3 rokoch! Čas sa meria pre každú vlnu samostatne, výsledky sú však pre obe vlny spoločné.

Prihlášky
Použite prosím náš internetový prihláškový systém. Účastník (SVK, CZE) je za kompletne prihláseného považovaný až keď má zaplatené štartovné a organizátor o tom vie! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania! Vopred prihlásení účastníci s neuhradeným štartovným majú možnosť platiť zvýšené štartovné aj v sobotu pred štartom. Uzávierka prihláškového systému je 20.06.2014 o 15.00 hod. V sobotu už nie je možné sa prihlásiť !

Štartovné
88 km / 48 km
13 € / 355 CZK – uhradené / prihlásení* do 28.05.2014 s darčekmi
17 € / 465 CZK – uhradené / prihlásení* 29.05. - 16.06.2014 s darčekmi
21 € / 575 CZK – prihlásení 17. - 20.06.2014 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 21.06.2014!

25 km
10 € / 275 CZK – uhradené / prihlásení* do 28.05.2014 s darčekmi
15 € / 410 CZK – uhradené / prihlásení* 29.05. - 16.06.2014 s darčekmi
19 € / 520 CZK – prihlásení 17. - 20.06.2014 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 21.06.2014!

1. Účastníci zo Slovenska môžu platiť vkladom, či prevodom na účet: 0301720001/5600, PRIMA banka, IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

2. Účastníci z Českej republiky majú možnosť platiť vkladom, alebo prevodom na účet: 1987103001/5500, Raiffeisenbank, IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !
*3. Účastníci z ostatných krajín platia až pri prezentácii. Výška štartovného závisí od dátumu prihlásenia sa cez prihláškový systém.

Ako variabilný symbol použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( - storno poplatok 5 € / 130 CZK ) vraciame po podujatí len po ospravedlnení sa do 17.06.2014! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! V prípade neorganizovania bikemaratónu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia, ohrozenie bezpečnosti štátu ... ) sa štartovné nevracia!

Štartovné obsahuje:
Darčeky - od značiek AUTHOR, ŠKODA, NUTREND, GARMIN, štartovné číslo, zapožičanie elektronického čipu, pitný režim NUTREND + RAJEC + KOFOLA, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, servis, zdravotnícke zabezpečenie

Prezentácia
Súľov, kultúrny dom: piatok 20.06.2014, 17.00 - 21.00 hod.
sobota 21.06.2014, 07.00 - 09.45 hod. (vopred prihlásení)
Ak si nájdete v zozname prihlásených v prihláškovom systéme nezrovnalosť v platbe, radšej si so sebou prineste originál dokladu o zaplatení štartovného !

Čip
Pri vydaní čipu nie je potrebná záloha. Účastníci na prezentácii podpisujú záznam o prevzatí čipu s finančnou zodpovednosťou 5 € za jeho stratu. Lístky na jedlo a nápoje obdržíte po odovzdaní čipu. Časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.

Občerstvenie
Trasa: 88 km - 6x, 48 km - 4x, 25 km - 1x
V cieli na Vás čaká mäsité alebo vegetariánske jedlo a nápoje: RAJEC KYSLÍK 0,75 l + pivo / nealko.

KATEGÓRIE

TRASA 88 km
X88: pretekári s cyklistickými licenciami ELITE a U23
AB88: muži do 39 rokov (1975 a mladší)
C88: muži 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
D88: muži 50 - 59 rokov (1964 - 1955)
E88: muži 60 rokov a viac (1954 a starší)
Z88: ženy bez rozdielu veku

TRASA 48 km
X48: pretekári s cyklistickými licenciami ELITE a U23
J48: juniori do 18 rokov (1996 a mladší)
A48: muži 19 - 29 rokov (1995 - 1985)
B48: muži 30 - 39 rokov (1984 - 1975)
C48: muži 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
D48: muži 50 - 59 rokov (1964 - 1955)
E48: muži 60 rokov a viac (1954 a starší)
ZF48: ženy do 39 rokov (1975 a mladšie)
ZG48: ženy 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
ZH48: ženy 50 rokov a viac (1964 a staršie)
TIR48: muži bez rozdielu veku so štartovou hmotnosťou 100 kg a viac...     bez bicykla " title="

TRASA 25 km
M25: chlapci do 14 rokov (2000 a mladší)
J25: juniori 15 - 18 rokov (1999 - 1996)
A25: muži 19 - 29 rokov (1995 - 1985)
B25: muži 30 - 39 rokov (1984 - 1975)
C25: muži 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
D25: muži 50 - 59 rokov (1964 - 1955)
E25: muži 60 rokov a viac (1954 a starší)
ZM25: dievčatá do 14 rokov (2000 a mladšie)
ZJ25: juniorky 15 - 18 rokov (1999 - 1996)
ZF25: ženy 19 - 39 rokov (1995 - 1975)
ZG25: ženy 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
ZH25: ženy 50 rokov a viac (1964 a staršie)

Na trase 25 km nemôžu štartovať pretekári s cyklistickými licenciami ELITE a U23 !

Ceny
Hodnotné vecné ceny vo všetkých kategóriách. Čím dlhšia trasa, tým atraktívnejšie ceny. Tombola bude rozdelená medzi prítomných účastníkov po vyhlásení výsledkov.

Upozornenia
- Bikemaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečie.
- Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom.
- Odpadky je možné zahodiť len na občerstvovacích staniciach, alebo v priestore štartu a cieľa.
- Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
- Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.
- Účastník musí absolvovať celú trasu s čipom umiestneným na členku pravej, alebo ľavej nohy.
- Poplatok za stratu čipu je 5 €.
- Účastníci vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 25 km a iba v sprievode dospelej osoby.
- Za štart účastníka mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.
- Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná !
Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 16. ročníku AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly potvrdíte na prezentácii svojím podpisom pri prevzatí čipu a štartovného čísla.

16.ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovske skaly podporujú:
Generálni reklamní partneri:
UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o. Trenčín - dovozca bicyklov AUTHOR
Značka ŠKODA

Mediálni partneri
Rádio EXPRES, časopis BIKER, týždenník ŽILINSKÝ VEČERNÍK, http://www.mtbiker.skhttp://www.cykloserver.cz, http://www.bikepoint.sk a http://www.mtbs.cz

Hlavní reklamní partneri
WIN s.r.o. – doplnky výživy NUTREND, WALMARK – produkty PROENZI, UNIQA POISŤOVŇA a.s., CONAN s.r.o. – GPS zariadenia značky GARMIN, INSPORTLINE – fitness potreby, BENET SK Predmier – autodoplnky a disky, VAVRYS - športové oblečenie CRAFT, STG ELCON Žilina – doplnky oblečenia BUFF, KOFOLA, pramenitá voda RAJEC, reklamná agentúra ARAVIS, CA CYKLO TOUR a Žilinský samosprávny kraj

Reklamní partneri
BAUMIT SLOVENSKO, FOTOSERVIS HVIEZDA, SOARE SEKT SLOVAKIA Trebatice, MERCHANT – ponožky a doplnky KOLOMAN, ADAMO – zdravé cyklosedlo, UVEX, KA-METAL Žilina, LEADER GASKET Bytča, Pivovar POPPER Bytča, TOI TOI & DIXI Žilina, Pekáreň MIRA Bytča, SHOCART Vizovice, X-LIVE SPORT Zlín, NYNA Lehota p.Vtáčnikom, ALU-METAL Krásno nad Kysucou, CLEANEX - KÄRCHER Žilina, PRIEČKO – práce z lana, CHATA POHODA Súľov, OZ KONE SÚĽOV, EURONICS - ASTEL Bytča a CYKLOSHOP.SK

Mestské a obecné úrady
Súľov, Bytča – Hrabové, Vrchteplá, Bodiná, Lietavská Svinná – Babkov, Malá Čierna, Jasenové, Zbyňov, Podhorie, Jablonové, Hlboké, Hričovské Podhradie, Paštiná Závada a Dolný Hričov - Peklina

Iné:
HK Direct Bytča, KST Manín Považská Teplá, Hostinec Varhaníková - Vrchteplá, Pohostinstvo Koleda - Malá Čierna, Horská záchranná služba. Ďakujeme aj Základnej škole v Súľove za poskytnutie ubytovacích a stravovacích kapacít.
report_problem Našiel si v texte chybu?

AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské Skaly

calendar_today 21.06.2014
format_list_numbered 2. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
label MTB - maratón
place Súľov (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up4thumb_down comments 6 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: ŠKODA Horal MTB maratón 2023 - tatranský monument horskej cyklistiky

Pozvánka: ŠKODA Horal MTB maratón 2023 - tatranský monument horskej cyklistiky

Jeden z najobľúbenejších maratónov na Slovensku bude písať už svoj 24. ročník.
Reportáž: ŠKODA MTB cyklomaratón Topoľčianky - zábava v ideálnych podmienkach

Reportáž: ŠKODA MTB cyklomaratón Topoľčianky - zábava v ideálnych podmienkach

Z môjho pohľadu ponúkajú Topoľčianky najzábavnejšiu a najtechnickejšiu trať z celej série ŠKODA BIKE OPEN TOUR, a to sa mi opäť potvrdilo.
Pozvánka: ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy - ide to aj ekologicky

Pozvánka: ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy - ide to aj ekologicky

Nabitý kalendár pretekov v letnej sezóne ponúka mnoho destinácií pre návštevu. Jednou z nich sú aj Levočské vrchy s historickým centrom mesta Levoča.
keyboard_arrow_up