Pozvánka: Oravský cyklomaratón

Pozvánka: Oravský cyklomaratón

Siedmy ročník Oravského cyklomaratonu v sebe nesie šťastnú sedmičku, a pri pohľade na meteorologické spravodajstvo a model Aladin vyplýva, že bude v sobotu 5. 7. 2014 pekné slnečné počasie 24 °C a úplne bez dažďa.

Začínam svoj príspevok informáciou o počasí preto, že sme mali pri poriadaní maratónu niekoľkokrát s počasím problém a naposledy vlani, ked sme aj upravovali trať. Touto základnou pozitívnu informáciou vás chcem čo najsrdečnejšie pozvať na náš pretek na pekné trate pod majestátnym Chočom.

Do 4.7. prebieha súťaž o 2 štartovné na Oravský cyklomaratón.

Je to siedmy ročník, ako mnohí viete a štartujeme 5. 7. 2014, rád pri tej príležitosti dodávam, že práve v tom čase štartuje aj najväčšie cyklistické podujatie Tour de France a priznám sa že nás kontaktovali manažéri viacerých tímov, aby sme preložili termín, lebo chceli so svojimi hviezdami zúčastniť našeho podujatia, avšak boli sme neoblomní a trvali sme na pôvodnom termíne.

Čo Vás tento rok u nás čaká


Okrem klasického preteku na tratiach 25, 43 a 80 km sme sa stali účastníkmi Detskej tour Petra Sagana, teda pretekov pre deti od 4 do 16 rokov, ktorá bude prebiehať v priestoroch cieľa.
Na základnom 43 km okruhu čakajú pretekárov klasicky náročné stúpania a relatívne jazdivé klesania, 3 občerstvovačky, zabezpečená technická pomoc a tiež zdravotné zabezpečenie na náročnejších úsekoch.
Urobili sme úpravu trate, tak že okruh za prvou občerstvovačkou cez Malatinnú sa ide v opačnom smere, ako to zobrazuje mapka aj s občerstvovačkami a technickou a zdravotnou pomocou.
Predjazdcom pred pretekármi bude dakarská hviezda Štefan Svitko a to uznáte je 100% kvalita.
Máme pre víťazov všetkých kategorií pripravených 20 kusov pulzometrov SIGMA RC 1209 v dvoch farebných prevedeniach.
Každý účastník 7. Oravského cyklomaratónu získava vstup do Aquarelaxu v Dolnom Kubíne na 2 hodiny za 5 €.
Nie len na víťazov, ale všetkých účastníkov čaká hlavná cena v tombole CUBE ACID 29 v hodnote 949 € a aj ceny venované Petrom Saganom, tak stojí za to prísť.
Uviedol František Rišian, Cykloklub DK.

Súčasťou Oravského cyklomaratónu bude aj Slovenský pohár XCM a Detská tour Petra Sagana (http://www.detskatour.sk).

Propozície


USPORIADATEĽ:
Cykloklub Dolný Kubín
SPOLUUSPORIADATELIA:
Mesto Dolný Kubín
Obec Malatiná
Obec Pucov
Materské centrum Píšťalka
BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:
Policajný zbor Slovenskej republiky
Požiarny zbor Slovenskej republiky
Mestská polícia Dolný Kubín
Horská záchranná služba
Horská služba Orava
Slovenský skauting 53. Zbor Gentiana
HK James Dolný Kubín
KST Pajta Malatiná

MIESTO KONANIA:
Dolný Kubín

DÁTUM KONANIA:
sobota 5. 7. 2014

REGISTRÁCIA:
V Penzióne Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín

piatok 4. 7. 2014 od 18.00 do 20.00 hod.
sobota 5. 7. 2014 od 07.00 do 08.30 hod. pre dlhú trať, od 07.00 do 9.30 hod. pre krátku trať a trať "do pohody".
Pri registrácií si vyzdvihnete štartovné číslo.

ŠTART:
9.00 hod. dlhá trať
10.00 hod. krátka trať a ťrať "do pohody"
Štart preteku bude na námestí P. O. Hviezdoslava, v miestach, kde sa prechádzal najväčší básnik slovenského národa.

KATEGÓRIE (členenie podľa SLOVAK XCM TOUR):
Trasa B - maratón - dlhá trať (80 km)

Muži – 19 až 39 rokov
Muži Masters B – 40 až 49 rokov
Muži Masters C – 50 až 59 rokov
Muži Masters D – nad 60 rokov
Ženy – 19 a viac rokov

Trasa C - polmaratón - krátka trať (43 km)

Juniori – 17, 18 rokov
Muži – 19 až 39 rokov
Muži Masters B – 40 až 49 rokov
Muži Masters C – 50 až 59 rokov
Muži Masters D – nad 60 rokov
Ženy Juniorky – 17, 18 rokov
Ženy – 19 až 39 rokov
Ženy Masters B – 40 až 49 rokov
Ženy Masters C – nad 50 rokov

Trasa D - štvrťmaratón - "do pohody" (25 km)

Kadeti - 15, 16 rokov (vyhodnotenie v rámci Detskej tour Petra Sagana)
Kadetky - 15, 16 rokov (vyhodnotenie v rámci Detskej tour Petra Sagana)
Juniori – 17, 18 rokov
Ženy Juniorky – 17, 18 rokov
Muži - 19 a viac rokov
Ženy- 19 a viac rokov

Slovenský pohár XCM:

Juniori – trasa C (polmaratón)
Juniorky – trasa C (polmaratón)
Muži Elite – od 19 rokov vyššie – trasa B (maratón)
Ženy Elite – od 19 rokov vyššie – trasa B (maratón)
Detská tour Petra Ssagana:

Mladší žiaci – 11,12 rokov
Starší žiaci – 13,14 rokov
Mladšie žiačky – 11,12 rokov
Staršie žiačky – 13,14 rokov
Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Pre pretekárov mladších ako 15 rokov sa okrem písomného súhlasu vyžaduje aj doprovod dospelej osoby na celej trati.

ŠTARTOVNÉ:
- pre prihlásených do 15. 6. 2014 – 10 € (Slovenský pohár XCM - 8 €) s možnosťou dokúpenia suveníru za 5 €.
- pre prihlásených od 16. 6. 2014 – 15 € (Slovenský pohár XCM - 13 €) bez možnosti dokúpenia suveníru.

V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť sprchy a umytia bicykla po dojazde do ciela, účasť na tombole, sprievodný program. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia.
Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

PRIHLÁSENIE:
Na prihlásenie máte niekolko možností (použite prosím iba jednu):

Internetom:
na pretek sa môžete prihlásiť on-line do 3. 7. 2013 do 24:00 hod. Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.
Nové číslo účtu: 2922893350/1100, variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, špecifický symbol: identifikačný kód, ktorý získate po zaregistrovaní.

Osobne:
Ak vám nevyhovuje prihlasovanie online a platenie štartovného cez homebanking/internetbanking môžete sa prihlásiť a zaplatiť štartovné v hotovosti na týchto miestach:
- PISOSPORT, Gäceľská 1754/1, Dolný Kubín
- Kníhkupectvo ZRNO, Radlinského 30, Dolný Kubín

Pri prezentácii:
(Penzión Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín)
piatok 4. 7. 2014 od 18.00 do 20.00 hod.
sobota 5. 7. 2014 od 07.00 do 08.30 hod. pre dlhú trať a od 07.00 do 9.30 hod. pre krátku trať a trať "do pohody".
Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky.

CENY:
Finančné odmeny obdržia prvý traja na krátkej trati a prvý traja na dlhej trati bez rozdielu kategórie.
Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii.
Cenu mesta Dolný Kubín obdržia prví pretekári z Oravy na obidvoch tratiach (okrem trate "do pohody") a tiež prvé ženy z Oravy na obidvoch tratiach (okrem trate "do pohody").
Vecné ceny obdržia aj najlepší traja Oravci na dlhej trati a 10-ti najlepší Oravci na krátkej trati.
Vyhodnotené budú aj Oravské baby.
Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch, ale body budú započítané do CMS série.

TOMBOLA:
Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení preteku.

STOPTIME:
Platí najmä pre cyklistov na dlhej trati (nepredpokladáme, že niekto z krátkej trate využije StopTime, o trati "do pohody" ani nepíšeme). Pri otočke do druhého kola na Medzihradnom je StopTime 3:30 hodiny od štartu, tzn. že po 12:30 hod. už nikdo nebude pustený do druhého kola. Druhý StopTime je na druhej občerstvovačke v Malatinej v druhom kole 5:30 hodiny od štartu, tzn. že po 14:30 hod. už budú na tomto mieste pretekári stiahnutí z trate.

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Tel. 043/580 11 11

Chirurgická príjmová ambulancia tel.: 043/580 12 53
Rýchla zdravotnícka pomoc tel: 155 alebo 112

PODMIENKY ÚČASTI:
povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku,
štart na vlastné nebezpečenstvo,
usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie,
mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati,
ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil,
preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.
Cyklomaratón bude prebiehať podľa platných pravidiel SLOVAK XCM TOUR a súťažného poriadku pre MTB maratóny (viac na http://www.cyklomaraton.sk).
Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovyní so stratou všetkých práv.

Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 10 EUR do 15 minút po zverejnení výsledkov.

Oravský maratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Oravského maratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.
report_problem Našiel si v texte chybu?

Oravský cyklomaratón

calendar_today 05.07.2014
format_list_numbered 5. kolo - Slovak XCM Tour
format_list_numbered 4. kolo - Slovenský pohár MTB XCM
label MTB - maratón
place Dolný Kubín (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up6thumb_down comments 25 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: BAYNACH MTB Marathon - preteky medzi strapcami hrozna

Pozvánka: BAYNACH MTB Marathon - preteky medzi strapcami hrozna

Maratón pomenovaný po vinárstve BAYNACH ponúka nezvyčajné prostredie viníc na zmeranie si síl, ktoré nám zostali po letnej časti sezóny.
Pozvánka: Mesiac október - koniec sezóny je ešte ďaleko

Pozvánka: Mesiac október - koniec sezóny je ešte ďaleko

Vrchol pretekov už máme viac-menej za sebou, ale sezóna rozhodne nekončí.
Pozvánka: Mesiac september – začiatok jesene a nabitý program

Pozvánka: Mesiac september – začiatok jesene a nabitý program

Leto už budeme mať o pár týždňov oficiálne za sebou, ale pretekový kalendár rozhodne nekončí.
keyboard_arrow_up