Zdroj: skicool / Festina 24 hodín MTB 2014

Pozvánka: Ondavské cyklopreteky

24. augusta 2014 sa uskutoční v Stropkove bike akcia Ondavské cyklopreteky s trasami 30, 17,5 a 15,5km. Prídite si zajazdiť na túto novú akciu, ktorá sa uskutoční iba po druhýkrát.

Plagát

Propozície: Ondavské cyklopreteky - 1. ročník pretekov na horských bicykloch


Usporiadateľ: ŠK Bokša, NO – TAK bike team Stropkov
Dátum konania: Nedeľa 24. 8. 2014

Prihlášky pretekov:
Pretekár, ktorý chce v pretekoch štartovať, je povinný sa v uvedenom termíne riadne prihlásiť.
Prihlasovanie na preteky sa realizuje pomocou prihlasovacieho formulára na http://www.ondavskecyklopreteky.sk. Po prihlasení obdrží pretekár emailom vyplnenú prihlášku, ktorú si vytlačí, podpíše a odovzdá pri registrácií v deň pretekov. Každý pretekár je zodpovedný za správne a úplne vyplnenú registráciu. Bez úplne vyplnených všetkých údajov na prihláške nebude prihláška akceptovaná. V prípade nesprávne, alebo neúplne vyplnených údajov sa pretekár vystavuje riziku, že jeho výsledok nebude započítaný do celkového výsledku pretekov.
Každý pretekár je povinný prihlásiť sa do príslušnej kategórie podľa svojho veku a pohlavia. V prípade nesprávneho zaradenia do kategórie je možné pretekára diskvalifikovať. Prehlasovanie na inú trasu v deň pretekov je možné iba so súhlasom usporiadateľa pretekov. Prehlásiť sa je možné iba raz.
Pre účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
Zrušenie prihlášky pretekára sa rieši individuálne s usporiadateľom pretekov.
Cyklista, ktorý nebol prihlásený na preteky a nemá štartovné číslo nieje účasníkom Ondavského cyklopreteku.
Účastníci Ondavského cyklopreteku súhlasia so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v občianskom združení vyhlasovateľa. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Trasy


Trasa RED - 30 km červená
Terén trasy je prevažne lesný a vhodný len pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

Trasa GREEN - 17,5 km zelená
Terén tejto trasy je lesný a lúčný, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

Trasa BLUE - 15,5 km modrá
Táto trasa je prevažne cestná s krátkym lesným terénom. Je vhodná pre pretekárov s malou skúsennosťou a fyzickou prípravou. Taktiež je vhodná pre pretekárov od 10 do 15 rokov s dopravodom dospelého. Na túto trasu je možné použíť horský, ale aj trekový bicykel.

Štart
24. 8. 2014
Stropkov mestska časť Bokša – futbalové ihrisko
10:30 h trať RED – prevažne lesný okruh
11:15 h trať GREEN – lesný a lúčný okruh
11:30 h trať BLUE – cestný a lesný okruh

Cieľ:
Stropkov mestská časť Bokša – futbalové ihrisko

Kategórie:
pre okruh RED a GREEN
Muži 15 – 39 rokov
Muži Masters 40 rokov a viac
Ženy 15 – 39 rokov
Ženy Masters 40 rokov a viac

pre okruh BLUE
Juniori 10 - 15 rokov s doprovodom dospelého nad 18 rokov
Muži 15 – 39 rokov
Muži Masters 40 rokov a viac
Juniorky 10 - 15 rokov s doprovodom dospelého nad 18 rokov
Ženy 15 – 39 rokov
Ženy Masters 40 rokov a viac

Horská prémia:
Pri turistickej chate KST Slávia Sropkov
Získajú ju prví pretekári v troch okruhoch.

Prihlásenie a štartovné:
Internetom:
- online do 10. 8. 2014, cena štartovného 6€ + suvenír
- online do 23. 8. 2014, cena štartovného 8€ + bez suveníra
- osobne v deň preteku, cena štartovného 8€ + bez suveníra

Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a odovzdaní podpísanej prihlášky v deň preteku pri prezentácii!
V cene štartovného je: štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečené základné zdravotné ošetrenie.
Pre okruh BLUE v kategórii juniori, juniorky 10 - 15 rokov doprovod nieje spoplatnený.

Platobné údaje:

IBAN: SK7902000000002113339659
Číslo účtu: 2113339659/0200

Prezentácia:

24. 8. 2014 od 8.00 do 10.00 h na futbalovom ihrisku Stropkov mestska čásť Bokša.

K prezentácii je potrebné doniesť so sebou podpísanú prihlášku!

Ceny:
Vecné ceny dostanú prví traja v každej kategórii.

Podmienky účasti:
Prilba na hlave počas celého preteku je povinná.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Preteká sa na vlastné nebezpečie.
Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených (vyznačené okolie občerstvovacích a servisných zón). V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.

Meranie času:
Pri ručnom meraní sa pretekárovi meria čas v okamihu, kedy prednou časťou svojho kolesa pretne pomyselnú zvislú rovinu prechádzajúcu cieľovou páskou. Ak príde do cieľa naraz skupina pretekárov, bude im priznaný čas podľa kamerového záznamu.

Pretekár:
Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate.
Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov preteku.
Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný.
Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí
Je zakázané užívať zakázané dopingové látky ( podľa predpisov UCI a SZC ).
Je zakázané prijímať pomoc druhej osoby v podobe tlačenia, ťahania, alebo výmeny celého bicykla.
Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátora a štátnych orgánov.
Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného ( napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod. ) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
Pretekár bude klasifikovaný za podmienky, že prešiel celú trať, že bol zaznamenaný na kontrolných bodoch a prešiel cieľom ( a všetkými stanovenými prejazdovými kontrolami ) v časovom limite stanovenom organizátorom ( najneskôr však v trojnásobnom čase ako víťaz ).
Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Odstúpenie počas preteku:

Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.

Diskvalifikácia:
Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas preteku, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas preteku - je to dôvod na diskvalifikáciu.

Zdravotné zabezpečenie:
Počas preteku bude zabezpečená lekárska zdravotná pomoc.

Všeobecne:
Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky, každý účastník preteku musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Usporiadateľ pretekov si vyhradzujú právo zmeny. Niektoré informácie môžu byť doplnené alebo zmenené.

Odrieknutie a zrušenie pretekov:
Organizátori Ondavského preteku si vyhradzujú právo zmeny termínu pretekov alebo ich zrušenie po náležitom upozornení cyklistickej verejnosti.

Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci ( napr.: epidémia, živelná pohroma a pod. ).
O odrieknute pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonický, alebo e-mailom.

[Foto na úvode: skicool / Festina 24 hodín MTB 2014]

report_problem Našiel si v texte chybu?

Ondavské Cyklopreteky

calendar_today 24.08.2014
label MTB - maratón
place Stropkov (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up2thumb_down report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Moja top trojka produktov, ktoré mi zlepšili výjazdy

Moja top trojka produktov, ktoré mi zlepšili výjazdy

V živote bikera je veľmi dôležité vedieť obhájiť každý nákup, aj keď sa na prvý pohľad môže jednať o zbytočnosť a v domácnosti sa objaví viac otázok, ako by bolo treba.
Superior XP 969 – môj prvý poriadny bike a 4,5 sezóny s ním

Superior XP 969 – môj prvý poriadny bike a 4,5 sezóny s ním

Rozmýšľal som, ako nazvať tento článok, ktorý som si pripravil. Viem, že je mnoho oveľa lepších bikov. Každý máme iný rozpočet, pre niekoho je dobrý bike za pár stovák, u niekoho hranica začína na pár tisícoch.
Pozvánka: MTBIKER Hornonitrianska Enduro Séria - veľké finále v Bojniciach

Pozvánka: MTBIKER Hornonitrianska Enduro Séria - veľké finále v Bojniciach

Po minuloročnom zrušenom finále si opäť budeme môcť zmerať sily na domácich trailoch v Bojniciach.
keyboard_arrow_up