Servis vidlíc, tlmičov a teleskopických sedloviek

Servis vidlíc, tlmičov a teleskopických sedloviek

11932 komentárov

Lapierre 03.02.2015   Horska Cyklistika Tlmic Vidlice Udrzba Servis

Tento článok je venovaný údržbe komponentov odpruženia, ktoré majú na pocit z jazdy spolu s rámom najväčší vplyv a ich výmena patrí k nákladným investíciám. Nižšie spomenuté princípy fungovania a mazania vidlíc a tlmičov neplatia pre low end verzie, prípadne niektoré „módne výstrelky“, avšak podstata starostlivosti je vždy rovnaká: pravidelná údržba je prevenciou pred poškodeniami.

 

Minuloročná sezóna je už dávno za nami a v tomto období vytiahne bike len málokto z nás - bikerov. Za posledný rok bolo blata požehnane, a tak dostávalo „na držku“ veľa komponentov.

Samozrejme, najväčšia pozornosť sa venuje súčiastkam pohonu (reťaze, kazety, píly, lanká, bowdeny, ...), ktoré sú zvyčajne otvorené mechanizmy a preto schytajú najväčšie dávky blata a vody. Zvyčajne sú považované za spotrebné komponenty, teda sa menia zhruba každú sezónu, čo však neplatí práve u vidlíc, tlmičov a v poslednej dobe ani u teleskopických sedloviek.

Čo? Kde? Ako? Kedy?


Blatový bike
Kráľ Záhoria 2014, foto: Tomkud

Odpružené vidlice sú dnes samozrejmosťou a stále viac rozšírené je aj zadné odpruženie, o ktoré sa stará tlmič. Pre ich citlivú a kvalitnú odozvu je dôležité správne zvoliť ich nastavenie (tlak vzduchu, rebound, kompresia), ale najdôležitejšia a prvoradá je funkčnosť. Problematike správneho nastavenia sa bude v budúcnosti venovať ďalší samostatný článok. Funkčnosť je súhrnné pomenovanie pre stav údržby vidlice či tlmiča a ich výrobnú kvalitu, za ktorú sa zvyčajne pripláca pri kvalitnejších komponentoch alebo sa dá dosiahnuť aj „tuningom“. Práve údržba je často zanedbávaná, pritom má výrazný vplyv na životnosť či citlivú odozvu odpruženia. Jej významom je odstránenie nečistôt z vnútra vidlice a výmena oleja za nový.

Zdroje nečistôt môžeme rozdeliť na dve skupiny:


  • vonkajšie: blato, prach, voda, sneh, soľ, ...
  • vnútorné: mikropiliny kovu, plastu.

Takže pekne poporiadku...

Vidlice


Nečistoty?


Odkiaľ sa berú? Ako bolo už vyššie spomenuté, ich zdroje sú dva a primárna časť je z vonkajšieho prostredia. Tieto sú najnebezpečnejšie, pretože sú pomerne veľké a hrubé, zvyčajne ostrozrnné, dostanú sa do horného púzdra a vydierajú materiál vnútorných nôh. Postupne sa rozmiešajú v mazacom oleji a častokrát spôsobujú koróziu vnútra vonkajších nôh - áno aj materiál, z ktorého sú odlievané vonkajšie nohy povrchovo koroduje!


Blato + olej pod guferom – horné púzdro Fox 36 / Guferá + molitanové krúžky a zandebaná údržba RS

Druhá časť pochádza z vnútorných mikropilín, ktoré sa tvoria počas dynamického pohybu vnútorných nôh v púzdrach, ale aj pri pohybe piestov a piestnic. Prejavujú sa ako šedé zakalenie oleja a po čase sa usadia na dne vonkajších nôh, avšak pri jazdení sa opätovne rozmiešajú a tak spôsobujú zvýšenie trenia na klzných plochách a obrusovanie vnútorných nôh.

Tip ako predísť nečistotám z vonkajšieho prostredia


Vidlica sa vám určite odvďačí, ak na ňu namontujete fóliový blatník typu MarshGuard, ktorý sa dá ľahko vystrihnúť z hrubšieho plastu. Blato z kolesa vďaka nemu ostane ďaleko od gufier a ako bonus budete mať čistú tvár a okuliare aj pri nepriaznivom počasí.

Fox
Extrémne znečistenie mazacieho oleja Fox 32

Olej?


Jeho funkcie vo vidliciach sú tradične tri:

  • Mazací olej: zabezpečuje zníženie trenia a predlžuje životnosť tesnení, gufier a klzných plôch
  • Tlmiaci olej: jeho funkcia je utlmiť pohyby vidlice pri návrate ale i stláčaní vidlice
  • Mazací + tlmiaci olej: zmiešaná funkcia, zvyčajne pri Open bath tlmiacich patrónach

Funkčnosť jednotlivých nôh vidlice a tým pádom aj rozloženie oleja v nich je rozdielna:
Ľavá noha prevažne obsahuje systém pruženia, kde sú tradične používané dva princípy: klasická vinutá oceľová/titánová pružina + krátka negatívna pružinka alebo vzduchová komora doplnená negatívnou pružinou, prípadne negatívnou vzduchovou komorou. Objem mazacieho oleja zvyčajne 5-50 ml oleja, u vzduchových vidlíc je zvyčajne toto množstvo menšie, tie však musia mať dodatočne olejový/vazelínový film na tesnení piestu komory. Pružinové vidlice používajú jeho väčší objem, avšak pri stláčaní pružiny a jej snahe vybočiť vzniká trenie medzi ňou a okolím. Zvyčajne sa používajú gumené návleky a plastové fólie, ktoré majú zabrániť priamemu treniu pružiny o vnútorné steny. Spolu s pravdepodobným odlupovaním mikročiastočiek z pružiny pri jej stláčaní, sú to výrazne zdroje nečistôt, čo je často zreteľné aj zo zakaleného mazacieho oleja v takýchto systémoch.

Znečistenie oleja
Usadeniny nečistôt v oleji z vidlice

Pravá noha zvyčajne skrýva tlmenie. V dnešnej dobe sú najčastejšie používané dva princípy mazania/tlmenia. Na ústupe sú open-bath konštrukcie pre ich väčší objem oleja a tým vyššiu hmotnosť (kedysi Fox, Marzocchi, BOS). Jednou z ich výhod je väčšie množstvo mazacieho oleja vo vonkajších nohách, keďže ten istý olej je zároveň aj tlmiaci, používa sa cca 150-200ml. Naopak uprednostňovanou konštrukciou je dnes oddelenie tlmiaceho a mazacieho oleja (Motion Control, Mission Control, FIT, Open Cartridge Albert Select ...). Táto má zas naopak jednu nevýhodu, a to práve tú, že množstvo mazacieho oleja kleslo na cca 15-30 ml, ktorý má len funkciu mazania púzdier a vnútorných nôh, pričom tlmiaci olej bol presunutý do uzatvorenej patróny resp. do pravej vnútornej nohy.

Olej


Samotná kapitola je olej, ktorý je určený len na tlmenie vo vyššie spomenutých oddelených systémoch. Dôležitá je predovšetkým jeho viskozita a v menšej miere aj kvalita ovplyvňovaná viskóznym indexom - v tlmení vidlice nie je tak výrazný výkyv teplôt, ako je to u zadného tlmiča. V stručnosti sú v podstate dva druhy patrón: jedna je s voľne naliatou hladinou oleja = patróna sa odvzdušní v bežnej polohe na biku (Motion Control, Open Cartridge), správna funkcia je závislá od hladiny oleja a približne zvislého natočenia vidlice (pri otočení hore nohami netlmí - to nie je však vada). Druhý typ sú uzavreté patróny s olejom oddeleným od okolitého prostredia membránou alebo piestikom (FIT, Charger Damper). Musia byť dokonale naplnené, aby bola zabezpečená správna funkcia, po zavzdušnení sa kvalita tlmenia zhoršuje – penenie oleja a potom je nutný repas. Táto patróna funguje v každej polohe aj po vybratí z vidlice von.

Nečistoty + olej =


Po zmiešaní nečistôt a oleja vzniká „brúsna pasta“, ktorá značne skracuje životnosť vidlice. Najčastejšie sa prejaví na vnútorných nohách, ktoré sa v púzdrach vyderú a po rozobratí možno cítiť prechodom ruky nerovnosti,v horšom prípade ich i vidieť. Ak sa vyderú až nad gufero, vznikne nepravidelný prierez vnútornej nohy, ktorý gufero už nedokáže utesniť a potom sa situácia len zhoršuje.

Nečistoty

Ak uvažujeme oba vplyvy: objem mazacieho oleja + objem nečistôt, potom je pri rovnakom objeme nečistôt vo väčšom množstve oleja ich koncentrácia menšia. Preto boli staršie vidlice Marzochhi známe tým, že ani po x rokoch bez servisu fungovali bez problému. Avšak, kto by dnes chcel ťahať so sebou 500ml oleja navyše? Rovnako aj staršie Fox Open-Bath (neplatí pre Open Cartridge) mali túto výhodu, avšak len v jednej nohe, pretože tá kde je vzduchová komora je mazaná menším množstvom oleja (25ml). Preto pri zanedbaní údržby je jej dôsledok viditeľný zvyčajne na ľavej vnútornej nohe.


Prvé náznaky vydierania vnútorných nôh od nedostatočného premazania.
Extrémne vydratie vnútorných nôh od znečisteného oleja.


Prevencia?


Predísť týmto problémom sa dá pravidelnou výmenou (ASPOŇ) mazacieho oleja vo vonkajších nohách a dokonalým vyčistením vnútra vonkajších nôh. Ak sa spraví len jeden z týchto dvoch úkonov, výsledný efekt je otázny, skôr to je však mrhanie časom a olejom, pretože sa nový olej rýchlo znečistí od špinavého vnútra vidlice.

Čo znamená pravidelná výmena? Iste viete, že výrobcovia vidlíc majú predpísané servisné intervaly, ktoré sú zásade na bezpečnej strane, avšak je to všetko individuálne. Určite je rozdiel medzi jazdením v suchu a pri ideálnych podmienkach alebo na blatistej 24 hodinovke. Rozumný interval údržby vidlice je pre priemerné podmienky používania asi 3000 km resp. raz za sezónu. Pri intenzívnom používaní a blatistých podmienkach určite menej, avšak tieto hodnoty treba brať ako maximálne hodnoty. Záväzné sú odporúčania výrobcu, udávané zvyčajne v hodinách.

Tesnenie na vidlici

Výsledok poškodenej vidlice

Väčšina ľudí však rieši repas vidlice, až keď nastane nejaký problém (netesnosť gufier, strácanie tlaku, vysoké trenie vidlice, nefunkčnosť tlmenia). Časť z nich sa síce dá opraviť bez problémov, avšak vydratie vnútorných nôh je pomerne drahý „špás“ – rádovo stovky €. Nevýhodou je, že zvyčajne nie je navonok viditeľné a práve preto je prevencia na mieste. Následok je taký, že až 50% vidlíc má po prvom servise náznaky opotrebenia vnútorných nôh.

Tlmiče


Nečistoty?


Rovnako aj tu sú zdroje dva, ten vonkajší nie je zvyčajne u tlmičov podstatný, závisí to od toho ako je uložený tlmič v ráme, a ako je krytý pred zadným kolesom. Významnejšie sú však vnútorné zdroje opotrebenia, keďže v tlmiči pôsobia výrazne väčšie tlaky a teploty ako vo vidlici. Dôsledkom je väčšie trenie, a tým aj výraznejšie znečistenie tlmiaceho oleja ako u vidlíc. Častokrát sa už po jednej „kvalitne“ odjazdenej sezóne nachádza v oleji veľké množstvo mikropilín = sivý olej.

Olej?


V tlmičoch sú bežne dva druhy oleja:
  • Mazací olej: v podobe olejového filmu naneseného na vzduchových tesneniach
  • Tlmiaci olej: jeho funkcia je utlmiť pohyby tlmiča pri jeho návrate ale i stláčaní

Prvý sa nachádza v tlmení. Je uzavretý a natlakovaný (zvyčajne dusíkom). Dôležitá je jeho viskozita ale aj kvalita oleja, tú ovplyvňuje viskózny index (VI) - čím je toto číslo vyššie, tým menej klesne viskozita pri vyššej teplote (pri olejoch sa počíta z viskozít pri 40 a 100°C). Tlmiče sa totiž pri pretekaní oleja labyrintom zahrievajú a to ovplyvňuje viskozitu oleja. Ak by bol použitý nekvalitný olej, tak by vlastnosti tlmenia pri danom nastavení v závislosti od teploty značne kolísali, dôsledkom toho by bolo, že nastavenie reboundu na začiatku zjazdovania by na jeho konci bolo prirýchle, a tak by tlmič „kopal“ = koleso by odskakovalo od terénu. Aby bola zabezpečená homogenita chodu tlmiča a jeho správna funkcia, musí byť tlmiaca patróna dokonale naplnená olejom. Po roku-dvoch jazdenia, hlavne vzduchových tlmičov, je práve toto častým problémom. Tlak vzduchu vo vzduchovej komore je častokrát vyšší ako v tlmiacej patróne, tým pádom po určitom čase unikne časť vzduchu do tlmenia, čím sa olej zavzdušní. Pre správnu funkciu tlmenia je potom nutná výmena oleja a tesnení = repas.

Olej - tlmič

Mazanie vzduchovej komory zabezpečuje olej, ktorý sa nanáša len ako film. Ideálne množstvo je asi 2ml, pretože väčší objem oleja by mohol v určitej polohe zaliať negatívnu komoru, čo by znamenalo znecitlivenie tlmiča. Na tento účel sa používa vysokokvalitný silikónový olej (RedRum, Float Fluid), bežný vidlicový olej je nevhodný pre jeho vysokú viskozitu ale aj horšie mazacie vlastnosti.

Nečistoty + olej =


V tlmičoch nie sú opotrebenia od nečistôt až tak časté ako u vidlíc, avšak pravidelná výmena predĺži život tlmiča i tesnení a skvalitní jeho chod. Starý zakalený a spenený olej zanechá svoju stopu aj na planžetách tlmenia v podobe čierneho povlaku.

Tlmičový olej Fox
Vľavo nový tlmičový olej Fox, vpravo použitý olej – cca 3mm na dne vidieť usadenú čiernu vrstvu kovových mikročiastočiek

Prevencia?


Ideálne je aspoň raz ročne rozobrať a premazať vzduchovú komoru. Ak je problém s funkčnosťou tlmenia, je nutné spraviť aj repas s výmenou tesnení, ktorá zvyčajne odstráni aj „syčavé“ zvuky speneného oleja. Pri takomto servise je tu priestor aj na úpravu tlmiča, kde sú možnosti úprav zvyčajne väčšie ako u vidlíc, avšak ich treba voliť s citom a komplexne = rám + tlmič.

Odporúčaná výmena oleja je ASPOŇ raz za 1-2 roky resp. 3-6000km. Zvyčajne sa do tej doby prejaví aj zavzdušnenie tlmenia, kde je nutný repas. Rovnako ako u vidlíc, aj tu sú nadradené odporúčané intervaly výrobcu, vyššie uvedené sú len odporúčania, ktoré treba brať ako maximálne.

Teleskopické sedlovky


Na rozdiel od vidlíc a tlmičov, fungujú v úplne inom režime. Najväčší problém tvorí blato od zadného kolesa, nevzniká veľa drobných čiastočiek od vnútorného opotrebenia. Takže hoci putujú zdvihom v menšej miere, je nutné vyčistiť a premazať ich v primeraných intervaloch. Najväčším rizikom je pre gufero zaschnuté blato nad ním, preto je vhodné pred výjazdom vyčistiť piest sedlovky.

Sedlovka

Klzné plochy a púzdra zvyčajne mazané vazelínou. Systém na zaistenie polohy je najčastejšie naplnený olejom a natlakovaný vzduchom, menej často sa vyskytujú vzduchové alebo pružinové systémy s mechanickým zámkom. Ak sedlovka nedrží svoju polohu, najčastejšie za to môže zavzdušnený olej resp. mechanické opotrebenie (Kronolog), ktoré je nutné riešiť výmenou oleja alebo poškodenej súčiastky. Premazanie a vyčistenie je vhodné spraviť raz ročne, napr. počas zimnej údržby. Výrobcovia ponúkajú aj rôzne sety s výmennými klznými plochami, ktoré je vhodné vymeniť, ak vznikne v pieste nadmerná vôľa.

Bežná starostlivosť


Všetky vyššie uvedené komponenty si rovnako vyžadujú pravidelnú starostlivosť aj počas bežnej prevádzky. Je to asi najviac, čo môžete ako bežný užívateľ pre svoje odpruženie spraviť, a takto skvalitniť jeho chod, ale aj predĺžiť životnosť. Základným úkonom je odstránenie nečistôt z klzných plôch, guferá a prachovky sa vám zas odvďačia dlhšou životnosťou, ak ich budete mazať silikónovým sprejom. Dôležité je však po jeho použití, tento olej aj zotrieť, pretože by sa počas výjazdu nalepil na olejový film prach, čo by viedlo k zbytočnému vytváraniu ďalších nečistôt.

Jazdenie v nízkych teplotách a nečistoty


Zimné výjazdy sú dnes stále viac obľúbené, avšak nízke teploty neprospievajú materiálu tesnení. Najčastejšie sa práve v zime prejavia poškodenia na tesneniach, preto treba zvážiť riziko, prípadne počítať s vyššou pravdepodobnosťou poruchy. Ďalší možný prejav nízkych teplôt je aj zvýšenie viskozity oleja, prípadne vazelíny. Vidlica či tlmič môže teda v takomto prípade výrazne stuhnúť, rovnako sa zmení aj rýchlosť návratu (rebound) či úroveň kompresie. Sneh samotný je v podstate voda a sám o sebe, nespôsobuje zvyčajne veľké problémy, avšak spolu s posypovou soľou je táto kombinácia nebezpečná. Podporuje proces korózie, takže po každom takomto výjazde je rozhodne na mieste odstrániť nánosy hneď po príchode z výjazdu.

Záver


Vidlice, tlmiče, rovnako i teleskopické sedlovky potrebujú pravidelnú údržbu, ktorá vo veľkej miere obmedzí nákladné výmeny častí týchto komponentov. Odmenou bude dlhšia životnosť a spoľahlivá funkčnosť. Žiaľ väčšina bikerov na to zabúda alebo si ani neuvedomuje túto skutočnosť.

Či už máte skúsenosti a do údržby sa pustíte na vlastnú päsť, alebo to radšej prenecháte niekomu skúsenému, vždy budú náklady na údržbu nižšie, ako riešenie výmeny poškodených častí. Preto neodkladajte servis týchto komponentov, no a ak sa chcete vyhnúť čakaniu na repas pred začiatkom sezóny, určite sa snažte vyriešiť to ešte v týchto zimných mesiacoch (február/marec).

...tento článok je úvodom do série článkov, ktoré by mali širokej bikerskej verejnosti ozrejmiť základné fakty o odpružení. Ak ste sa dočítali nejaké bludy alebo máte pripomienky, otázky, resp. návrh na tému ďalšieho článku, napíšte ich prosím do komentárov, prípadne mi pošlite súkromnú správu.

Nech vám to šľape!
 

Fotogaléria k článku

 

Páči sa ti tento článok?

Článok je zle napísaný
V článku sú chyby
Nepáči sa mi obsah
Nepáčia sa mi predstavované produkty
Iné
Odoslať

Podobné články

Komentáre

maros1974 03.02.2015 (20:32)

6


Malokto sa rozumie tlmicom, vidlam a teleskop.sedlovkam tak spickovo ako Miro (autor). Po niekolkych nie moc dobrych servisnych skusenostiach v minulosti sa moje biky dostali na servis ku nemu a vzdy to bola 100% spokojnost. Nielen ze da tieto fajnove veci do 100% stavu, ale clovek sa aj vela dozvie (napr. co robim zle ). Za mna oba palce hore

 
marina_militare 04.02.2015 (17:11)

5


super clanok! toto treba podporovat! ked budem mat viac casu spisem vam clanok ako na lefty... ak bude zaujem.

 
peterg marina_militare 04.02.2015 (20:02)

6


... ako primontovat chybajucu nohu, aby nekrivala?

 
mrazik 03.02.2015 (20:25)

3


Dávno - pradávno, v bikovom praveku, boli odpružené vidlice vybavebné gumenými "harmonikami", ktoré chránili vnútorné nohy pred nečistotami. Z láskou a nostalgiou spomínam na moju RS Judy z roku 1999 (alebo 2K, nepamätám)... Z dnešného pohľadu bola na figu - ťažká, priveľmi citlivá, krútila sa, ale vďaka spomenutým harmonikám a servisu raz ročne fungovala bez vaklu dlhé roky a ešte dlhšie km (btw. stále jazdí pod iným bikerom, hoci len príležitostne). Prečo dnešné vidlice už túto ochranu nemajú?

 
iron.hide mrazik 03.02.2015 (20:36)

0


asi preto lebo to bolo skarede ale inak mas samozrejme pravdu. btw super clanok

 
lto mrazik 03.02.2015 (20:36)

-1


Hlavne kvoli zdvihu a faktu, ze ta prachovka necistoty zhrna , ked sa poskodi, je to este horsie. Na vysoky zdvih sa to uz pouzit neda.

 
burton122 lto 04.02.2015 (08:31)

1


gumova harmonika sa neda pouzit na vacsi zdvih ? a na starsich MX motorkach so zdvihom od 270mm bolo co ?

 
peterg burton122 04.02.2015 (09:24)

0


No hej, ale ktorý výrobca v konkurenčnom boji chce mať o 0.25kg ťažšiu vidlu?

 
burton122 peterg 04.02.2015 (09:44)

1


O váhe tu reč nebola iba o tom či sa to dá ,alebo nie samozrejme ,že v dnešnej dobe to na vidlu nikto nedá ,keďže je trend imagu a nízkej váhy .

 
lto burton122 04.02.2015 (17:25)

0


Mozno som si to poplietol s neoprenom .. ale ta motorka isto nema 32mm nohy .. ono sa to nabaluje. Hlavny problem je ale, ze musis mat tu harmoniku tak, aby nikde nic nevnikalo, inak je to nanic. Zo skusenosti ale, pokial mas ten miniblatnik, tak by nemali sa nohy nejako spinit.

 
Dijck 03.02.2015 (19:46)

2


Mirecku, pekne.

 
N/A 03.02.2015 (19:19)

0


Veľmi dobrý článok.

 
matur 03.02.2015 (20:50)

0


Nuz pekne veru a hlavne mi clanok pripomenul, ze som sa Ti mal nedavno ozvat ohladne ozivenia mojej vidlice..

 
N/A 03.02.2015 (21:05)

0


Máš tam malú chybu:Tip ako predísť nešistotám z vonkajšieho prostredia-Nečistotám

 
milos21 03.02.2015 (22:29)

0


Ja by som potreboval tip, ako efektívne vyčistiť vnútro nôh, za 5 rokov som na to stále neprišiel

A v zime jednoznačne vždy po každej jazde oplachnúť vodou celý bike. Soli je vystavený hlave pri príchode z lesa domov, takže je obsypaný čerstvou soľou

 
lto milos21 03.02.2015 (23:12)

0


Uz som rozmyslal, ze mozno arwa by na to mohla pomoct. Ako neagresivne rozpustadlo, hmm.

 
Lapierre milos21 03.02.2015 (23:23)

0


No neprezradím síce presný postup, no podľa mňa vôbec nie je dôležitý žiadny odmastňovací ani iný prípravok, najdôležitejšie je dôkladne mechanické vyčistenie vnútra = utrieť až "do sucha". Netreba však zabúdať na dorazové krúžky a usadeniny pod nimi.

 
RobbD milos21 04.02.2015 (10:46)

1


najlepsie vraj izopropylalkohol, ziadne odmastovacie spreje a pod nakolkoko vacsinou su to silne oxidanty. po odmasteni vytriet do sucha premazat
ENG
http://youtu.be/f0-H-Gd6QM0
A z domacej dielne:
http://youtu.be/vI_ojrZ2HIw

 
peterg 03.02.2015 (22:40)

0


Dobreee Miro, aspoń to zdvihne servisné povedomie. O veci sa treba aj starať, nie len jazdiť, ako si mnohí mylne myslia...

 
Dano5 04.02.2015 (07:27)

0


Treba ešte spomenúť jeden nešvár,a to že aj nové vidlice sú často bez mazacieho oleja-hlavne nové modeli RS,napr: aj moja Pike na novom CTM Scroll mala v jednej nohe sotva 4 kvapky oleja-preto sa doporučuje aj nové vidlice otvoriť,skontrolavať náplne-nečakať až na servis po odjazdení sezóny (sezóna bez mazacieho oleja by dala vidlici riadne zabrať

 
danciwo 04.02.2015 (09:58)

0


Ja mozem povedat za seba, ze som zanedbal udrzbu na RS XC32 a po sezone chytila vakel. Prave je na ceste z reklamacie, kde vymenili klzne puzdra.

 
yautja 04.02.2015 (10:03)

0


kdesi som videl, tusim od BBB nahradu za tie gumove harmoniky na klzaky v podobe neoprenoveho navleku cez suchy zips. Ale ako je aj v clanku uvedene, absolutne postacuje ten maly ohybny plastovy blatnik, klzaky ostavaju temer absolutne ciste. Tie navleky sa zanasaju a asi nikto ich nebude po vyjazde davat dole a cistit.
Kdesi som cital, ze na zadny tlmic si niektory nadsenci navliekali prezervativ...

 
Demiurg 04.02.2015 (18:30)

0


Excelentná práca

 
yautja 05.02.2015 (09:06)

0


Leftyna - to by bolo super, zaujem urcite

 
minimus80 08.02.2015 (16:49)

0


Nema niekto navod ako postupovat pri servise a ake naplne mam kupit pre suntour axon...asi r. 2011

 
Anthemmer 18.02.2015 (12:16)

0


Super článok,
chcel som sa opýtať na servis tlmiča (FOX) a najmä na repas, dá sa to spraviť aj v domácich podmienkach? Nikde som nenašiel návod ako na to (okrem výmeny tesnení, ktoré sú vo vzduchovej komore).

 
Anthemmer 18.02.2015 (12:38)

0


PS. tak predsa som niečo našiel a vidím, že toto zvládne len naozaj skúsený majster (ja to radšej skúšať nebudem)

http://dns-dn.livejournal.com/54936.html

 
Peposer 02.03.2015 (08:44)

0


Zdravím,
Budem kupovať teraz nový CTM scroll a ako uz v komentároch vyssie bolo uvedené ze nové vidlice maju vsebe "4 kvapky oleja". Konkretne sa jedna o Vidlicu Sr Suntour auron. Urcite hned ako ju dostanem pod ruky chcem do nej ten olej dať. Viete mi poradiť ako nato respektive nejaky odkaz? Musim pripomenut ze som zaciatocnik a konkretne vidlu som nikdy nerozoberal.

 
plusminus 07.09.2015 (11:34)

0


Troska mi v clanku chybaju orientacne ceny. Ako samotnej posezonnej kontroly a tiez repasu. Pre tych, co to nezvladnu doma..

 
milos888888 01.11.2015 (15:32)

0


1, Chcel by som sa opytať na prednu vidlu od vyrobcu RST.
Má niekto nejake skusenosti s touto značkou?
Negativa pozitiva a podobne. Vsetky INFO budu pre mňa prínosom.
2, Olej (P) znamena ze je olej v uzavretej patrone?
Je to lepšie? To len taka specificka otazka.
Urcite mi pomoze pri vybere.
Díky pekne

 
funnthom 17.09.2020 (16:13)

0


Zdravím,chcem sa spýtať na čo je v starej strunovej vidlici mastný papier za strunou, zasunutý vo vnutornej nohe medzi stenou nohy a strunou?

 
Pridaj komentár