Pozvánka: 17. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly

Pozvánka: 17. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly

Maratón je opätovne zaradený do ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2015, do staronovej Česko Slovenskej MTB TOUR 2015 a aj do Slovenského pohára MTB maratónov. Prídite si zamakať do krásneho prostredia Súľovských hôr, kde máte na výber z troch trás - 25, 48 alebo 88 km.

SCK CYKLO TOUR Súľov, ARAVIS, s.r.o. a obec Súľov - Hradná pre Vás v spolupráci s mediálnymi a reklamnými partnermi znova pripravili atraktívny program a množstvo hodnotných cien. Nezabudnite si poznačiť aktuálny termín: 20.06.2015! Zároveň intenzívne pracujeme na príprave 1. ročníka BEHU Súľovskými skalami, ktorý má termín 17.10.2015.

Záštitu nad 17. ročníkom podujatia opäť prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja - Ing. Juraj Blanár. Kým však do Súľova prídete, sledujte pozorne stránku podujatia a Facebook, kde nájdete aktuálne informácie, množstvo reportáží a fotografií z minulých rokov. Internetový prihláškový systém spúšťame 30.03.2015!

Na každého účastníka čaká pri prezentácii praktická fľaša AUTHOR, ktorú si budete môcť naplniť ešte pred štartom v stánku značky NUTREND. Od tejto značky dostanete do štartovného balíčka aj energetický gél a tyčinku. Od značky ŠKODA dostane každý účastník cyklistické ponožky. Účastníci trasy 88 km dostanú naviac aj náhradnú dušu AUTHOR.

V sekcii TRASY sme už zverejnili upravenú mapu trás aj s profilmi. Oproti minulým rokom sa na spoločnom úseku trás 88 km a 48 km za lokalitou Javor dostanete aj na územie Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly! Zmena je detailne rozpísaná v popise trasy 48 km.

Pre účastníkov, ich sprievod a samozrejme aj divákov je pripravená predajná výstava, detské cyklojazdy zručnosti, KOFOLA nealko súťaže a POPPER pivné súboje a v prípade dobrého počasia jazdenie na koňoch,. V Súľove na námestí pred Kultúrnym domom predvedú svoje umenie chalani z teamu BIKESHOW.SK. Aj tento raz príde osobne Majster sveta a Majster Európy v cyklotriale v kategórii ELITE - ŠTEFAN PČOLA! Tak neváhajte a hláste sa ...

Za organizátorov z SCK CYKLO TOUR Súľov dúfam, že AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly zachováte svoju priazeň a svojou účasťou naplníte ideu tohto podujatia: ...aj to je cesta ku zdraviu! Tešíme sa na Vašu účasť!

Slavomír Strečanský
riaditeľ podujatiaAutor fotografií použitých v článku: lukas6s8p

Technické podmienky


Štart: 20.06.2015, Súľov – námestie pri Kultúrnom dome
- 09.00 h. - 88 km / 2800 m
- 09.10 h. - 48 km / 1600 m - prvá vlna (hodnotené v Československej MTB Tour 2015)
- 09.25 h. - 48 km / 1600 m - druhá vlna (hodnotené v Československej MTB Tour 2015)
- 10.00 h. - 25 km / 680 m

Trasu si je nutné zvoliť pred štartom, v prihláške či pri prezentácii! Aj v tomto roku prikročíme k rozdeleniu štartujúcich na trase 48 km do 2 vĺn. Prvá vlna bude určená pre cca 300 pretekárov s ambíciou na popredné umiestnenie. Záujem o štart v prvej vlne uveďte do poznámky v prihláškovom systéme s uvedením dosiahnutého výsledku v minulých 2-3 rokoch! Čas sa meria pre každú vlnu samostatne, výsledky sú však pre obe vlny spoločné.

Prihlášky


Použite prosím náš internetový prihláškový systém. Účastník (SVK, CZE) je za kompletne prihláseného považovaný až keď má zaplatené štartovné a organizátor o tom vie! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania! Vopred prihlásení účastníci s neuhradeným štartovným majú možnosť platiť zvýšené štartovné aj v sobotu pred štartom. Uzávierka internetového prihláškového systému je 19.06.2015 o 15.00 hod. Prihlásiť sa ale ešte môžete v tento deň na prezentácii v Súľove v čase: 17.00 - 21.00 hod. V sobotu už nie je možné sa prihlásiť !Štartovné


88 km / 48 km
13 € / 360 CZK – uhradené / prihlásení* do 29.05.2015 s darčekmi
17 € / 470 CZK – uhradené / prihlásení* 30.05. - 15.06.2015 s darčekmi
21 € / 590 CZK – prihlásení 16. - 19.06.2015 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 20.06.2015!

25 km
10 € / 280 CZK – uhradené / prihlásení* do 29.05.2015 s darčekmi
15 € / 420 CZK – uhradené / prihlásení* 30.05. - 15.06.2015 s darčekmi
19 € / 530 CZK – prihlásení 16. - 19.06.2015 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 20.06.2015!

1. Účastníci zo Slovenska môžu platiť vkladom, či prevodom na účet: 0301720001/5600, PRIMA banka, IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

2. Účastníci z Českej republiky majú možnosť platiť vkladom, alebo prevodom na účet: 1987103001/5500, Raiffeisenbank, IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

*3. Účastníci z ostatných krajín platia až pri prezentácii. Výška štartovného závisí od dátumu prihlásenia sa cez prihláškový systém.

Ako variabilný symbol použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( - storno poplatok 5 € / 130 CZK ) vraciame po podujatí len po ospravedlnení sa do 16.06.2015! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! V prípade neorganizovania bikemaratónu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia, ohrozenie bezpečnosti štátu ... ) sa štartovné nevracia!

Štartovné obsahuje: darčeky - od značiek AUTHOR, ŠKODA, NUTREND, štartovné číslo, zapožičanie elektronického čipu, pitný režim NUTREND + RAJEC + KOFOLA, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, servis, zdravotnícke zabezpečenie

Prezentácia: Súľov, kultúrny dom: piatok 19.06.2015, 17.00 - 21.00 hod.
Vopred prihlásení: sobota 20.06.2015, 07.00 - 09.45 hod.

Ak si nájdete v zozname prihlásených v prihláškovom systéme nezrovnalosť v platbe, radšej si so sebou prineste originál dokladu o zaplatení štartovného !

Čip: Pri vydaní čipu nie je potrebná záloha. Tento rok prvý krát používame jednorázové nevratné čipy, ktoré budú umiestnené na štartovných číslach. Lístky na jedlo a nápoje budú súčasťou štartovného čísla. Časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.

Občerstvenie: trasa: 88 km - 6x, 48 km - 4x, 25 km - 1x

V cieli na Vás čaká mäsité jedlo, alebo vegetariánska chuťovka a nápoje: RAJEC KYSLÍK 0,75 l + pivo POPPER / KOFOLA.

KATEGÓRIE
TRASA 88 km
X88: pretekári s cyklistickými licenciami ELITE a U23
AB88: muži do 39 rokov (1976 a mladší)
C88: muži 40 - 49 rokov (1975 - 1966)
D88: muži 50 - 59 rokov (1965 - 1956)
E88: muži 60 rokov a viac (1955 a starší)
Z88: ženy bez rozdielu veku

TRASA 48 km
X48: pretekári s cyklistickými licenciami ELITE a U23
J48: juniori do 18 rokov (1997 a mladší)
A48: muži 19 - 29 rokov (1996 - 1986)
B48: muži 30 - 39 rokov (1985 - 1976)
C48: muži 40 - 49 rokov (1975 - 1966)
D48: muži 50 - 59 rokov (1965 - 1956)
E48: muži 60 rokov a viac (1955 a starší)
ZF48: ženy do 39 rokov (1976 a mladšie)
ZG48: ženy 40 - 49 rokov (1975 - 1966)
ZH48: ženy 50 rokov a viac (1965 a staršie)
TIR48: muži bez rozdielu veku so štartovou hmotnosťou 100 kg a viac... bez bicykla

TRASA 25 km
M25: chlapci do 14 rokov (2001 a mladší)
J25: juniori 15 - 18 rokov (2000 - 1997)
A25: muži 19 - 29 rokov (1996 - 1986)
B25: muži 30 - 39 rokov (1985 - 1976)
C25: muži 40 - 49 rokov (1975 - 1966)
D25: muži 50 - 59 rokov (1965 - 1956)
E25: muži 60 rokov a viac (1955 a starší)
ZM25: dievčatá do 14 rokov (2001 a mladšie)
ZJ25: juniorky 15 - 18 rokov (2000 - 1997)
ZF25: ženy 19 - 39 rokov (1996 - 1976)
ZG25: ženy 40 - 49 rokov (1975 - 1966)
ZH25: ženy 50 rokov a viac (1965 a staršie)

Na trase 25 km nemôžu štartovať pretekári s cyklistickými licenciami ELITE a U23 !

TrasyUpozornenia:
- Bikemaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečie.
- Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom.
- Odpadky je možné zahodiť len na občerstvovacích staniciach, alebo na určených miestach v priestore štartu a cieľa.
- Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
- Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.
- Účastníci vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 25 km a iba v sprievode dospelej osoby.
- Za štart účastníka mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.
- Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná !
- Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie.
- Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 17. ročníku AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly potvrdíte na prezentácii svojím podpisom pri prevzatí štartovného čísla s čipom.

Ďakujeme za porozumenie.
SCK CYKLO TOUR Súľov


MTBIKER Shop - Osobný odber zdarma na maratóne


Objednávajte do 17.06.2015, pričom máte na výber z viac ako 8 000 produktov! Pri každom produkte v Shope je uvedená dostupnosť aj s informáciou, či je tovar možné dodať na maratón do Súľova.


Autor fotografie: Tomkud
report_problem Našiel si v texte chybu?

AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské skaly - 3. kolo

calendar_today 20.06.2015
format_list_numbered 3. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
label MTB - maratón
place Súľov (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up1thumb_down comments 9 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Príďte si porovnať sily na ŠKODA MTB Maratón Rajecké Teplice

Pozvánka: Príďte si porovnať sily na ŠKODA MTB Maratón Rajecké Teplice

September je plný akcií - či už ide o súťažné alebo menej pretekárske podujatia. Maratón ŠKODA v Rajeckých Tepliciach je svojím charakterom blízky obom. Spája totiž pôžitok z jazdenia s možnosťou porovnávať sa s ostatnými.
Pozvánka: Príďte si užiť maratón v Slovenskom raji

Pozvánka: Príďte si užiť maratón v Slovenskom raji

Nie každý víkend si môžete zajazdiť v Slovenskom raji, o to menej prechádzať tiesňavu pomocou rebríkov - to všetko a o mnoho viac zažijete na horskom maratóne ŠKODA Slovenský raj.
Pozvánka: ŠKODA HORAL MTB Maratón - legenda už po 21. raz

Pozvánka: ŠKODA HORAL MTB Maratón - legenda už po 21. raz

Nezabudnuteľná atmosféra, podmanivé horské terény a v neposlednom rade aj poriadna dávka kilometrov - to je ŠKODA HORAL MTB Maratón, ktorý sa bude konať už 8. augusta 2020 vo Svite.
keyboard_arrow_up