Zdroj: Autor: Tomkud, ŠKODA Horal MTB maratón 2014

Pozvánka: ŠKODA Horal MTB maratón 2015

Pozývame vás na maratón, ktorý vedie nádhernou prírodou v Nízkych Tatrách a v okolí Kráľovej Hole. Maratón sa bude konať dňa 15.8.2015 a je zaradený aj do prestížnej série ŠKODA BIKE OPEN TOUR.

PROPOZÍCIE MTB MARATÓNU ŠKODA HORAL 2015 - 16.ROČNÍK


Majstrovstvá Slovenska XCM

Termín: sobota 15.8.2015,
Usporiadateľ: ŠK HORAL - ALTO Slovakia, mesto Svit, obce Liptovská Teplička a Šuňava
Riaditeľ preteku: Ing. Ivan ZIMA
Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, SAO TATRY s.r.o.
Generálni sponzor: ŠKODA
Oblasť trasy: Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej HoleTrasy HORAL


HORAL Krejzi: 134 km, celkové prevýšenie 4.200 m,(A-trasa - extrém maratón SLOVAK XCM TOUR. Trasa pre Majstrovstvá Slovenska XCM Muži). Najdlhšia, najťažšia a najkrajšia trasa na Horalovi. Problém je, že nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí pravidelne a veľa trénujú.

HORAL Lejzi: 73 km, celkové prevýšenie 2.300 m. (B-trasa - maratón SLOVAK XCM TOUR. Trasa Majstrovstvá Slovenska XCM Ženy) trasa pre SLOVENSKÝ POHÁR. Nenechajte sa oklamať názvom tejto trasy. V žiadnom prípade si jej absolvovanie nemôžu dovoliť netrénovaní, alebo nebodaj leniví cyklisti.

HORAL Senzi: 43 km,celkové prevýšenie 1.600 m. (C-trasa - polmaratón SLOVAK XCM TOUR). Táto trasa bola tento rok povýšená do stavu "polmaratón". V minulosti bola asi neprávom odsúvaná do polohy nemaratónska "detská" trasa. Svojimi parametrami sa však naozaj podobá skôr na polmaratóny, takže je asi oprávnene tam, kde mala byť už dávno.

HORAL Ízi: 28 km,celkové prevýšenie 800 m. (D-trasa – štvrťmaratón SLOVAK XCM TOUR). Je to novinka od roku 2013. To už je naozaj niečo iné. Nejedná sa o skutočný maratón, ale niečo ako "maratónska prípravka". S dĺžkou 28 km a 800m prevýšenia je táto trasa vhodná aj pre ľudí, ktorí si chcú pričuchnúť k maratónskej atmosfére a ich kondícia im neumožňuje absolvovať skutočný maratón.

HORAL Dejzi: 17 km celkové prevýšenie 350 m. Lesné asfaltové cesty (len pre rodinné týmy). Je to trasa určená len pre rodinné týmy. Je vedená po lesných asfaltových cestách, takže sa dá absolvovať aj s dieťaťom v prívesnom vozíku. Len malá časť trate vedie po nespevnenej komunikácii.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy!

Charakteristika
Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.

Pravidlá
Pretek je súčasťou seriálov: SLOVAK XCM TOUR, ŠKODA BIKE OPEN TOUR, SLOVENSKÉHO POHÁRA XCM a INTERSPORT MARATHON SERIE. Riadi sa pravidlami SLOVAK XCM TOUR a pravidlami SZC. Ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak, tak sa riadi pravidlami UCI.

Registrácia: V kancelárii pretekov. SVIT, ul Štefánikova (KOLIBA) v piatok 14.8.2015 od 15:00 do 21:00, alebo v sobotu 15.8.2015 od 6:30 do 10:00 (KREJZI len do 6:45).
Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca! Pretekári štartujúci v seriáli „Slovenský pohár XCM“ sú povinní predložiť ku kontrole licenciu SZC.

Miesto štartu
HORAL Krejzi: SVIT KOLIBA o 7:00 hod.; Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 13:00 do 19:00
HORAL Lejzi: SVIT KOLIBA o 9:00 hod.; Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 12:15 do 16:00
HORAL JUNIOR: len tréning! Hlavný pretek DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA v nedeľu 16.8.2015
HORAL Senzi: SVIT KOLIBA o 10:00 hod.; Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 12:00 do 14:00
HORAL Ízi: SVIT KOLIBA o 10:30 hod.; Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 11:45 do 13:30
HORAL Dejzi: SVIT KOLIBA o 11:00 hod.; Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 11:45 do 13:00

Ceny
Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Víťaz KREJZI HORAL poukaz na nákup produktov DEMA(v hodnote 500,-€). Hlavná cena v tombole bicykel ŠKODA v hodnote 1.500,-€. Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.
Vyhlásenie výsl.: HORAL – sobota 18:00. Losovanie tomboly v sobotu večer od 19:00,
Tech. pomoc: Na trase v priestoroch bufetov je k dispozícii základné náradie a základný materiál.

Štartovné
Cena zahŕňa
- občerstvenie na trati
- v cieli jedlo a pivo alebo nealko
- suveníry, štartovné číslo s menom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
- mapa a popis trate s profilom
- technické zabezpečenie
- profesionálne zdravotné zabezpečenie: RESCUE SERVIS s.r.o.

Najbližšie zdravotné stredisko:
Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
Najbižšia nemocnica: Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

Úhrada:
A) prevodom na účet
B) poštovou poukážkou na účet organizátora.
V oboch prípadoch na účet 1473760653 / 0200 (VÚB Svit), IBAN: SK79 0200 0000 0014 7376 0653. Ako variabilný symbol uvádzajte dátum narodenia v tvare RRRRMMDD. Kópiu dokladu o zaplatení prineste so sebou na prezentáciu, kôli predídeniu prípadných nedorozumení.
Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 27,-CZK

Kategórie pre jednotlivé trasy
Kategórie pre Slovenský pohár XCM sa vyhodnocujú samostatne. Body do celkového poradia SLOVAK XCM TOUR sa však započítavajú aj účastníkom SP XCM.

HORAL JUNIOR – Detská Tour Petra Sagana, kategórie:
Baby (*) / 4 a menej rokov / 2011 a viac
Mikro / 5 - 6 rokov / 2009 - 2010
Mili / 7 - 8 rokov / 2007 - 2008
Mini / 9 - 10 rokov / 2005 - 2006
Mladší Žiaci / 11 - 12 rokov / 2003 - 2004
Starší Žiaci / 13 - 14 rokov / 2001 - 2002
Kadet / 15 - 16 rokov / 1999 - 2000

(*) - Kategória Baby je nesúťažná!
Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich.
Preteky pre deti HORAL JUNIOR v rámci série Detská Tour Petra Sagana sa uskutočnia v nedeľu 16.8.2015 !!!

Občerstvenie


občerstvovacie stanice na trase:
HORAL KREJZI 8x: 20km, 40km, 60km, 80km, 98km, 105km, 115km, 130km
HORAL LEJZI 5x: 20km, 40km, 48km, 58km, 73km
HORAL SENZI 3x: 20km, 30km, 43km
HORAL ÍZI 2x: 14km, 28km
HORAL DEJZI 2x: 10km, 17km
V cieli jedlo + pivo (alebo nealko)

Značenie trás
Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.

Ubytovanie
1. stany v areáli plavárne vo Svite – zdarma + množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu

Prihlášky


Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, zašlite najneskôr do 31.7.2015 na adresu:
ŠK HORAL - ALTO Slovakia
Sládkovičova 33
059 21 SVIT
Tel.: +42152 / 7756 885, 7757 122, 7757 158

Informácie


Priebežne na http://www.horal.sk. Prípadne od 08:00 - 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)

Protesty
Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa

Podmienky:
- Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
- Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.
- Odporúčame lekársku prehliadku!
- Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov ! - Osoby do 15 rokov môžu samostatne absolvovať iba trasu HORAL SENZI.
- Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.
- Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!
- Časový limit absolvovania trate je HORAL Krejzi je do 19:00 + splnenie limitov na trase, Lejzi: 7 hodín od štartu.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

[Foto na úvode: Autor: Tomkud, ŠKODA Horal MTB maratón 2014]

report_problem Našiel si v texte chybu?

ŠKODA Horal MTB maratón - 5. kolo

calendar_today 15.08.2015
format_list_numbered 5. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
format_list_numbered 6. kolo - Intersport Marathon Serie
format_list_numbered 8. kolo - Slovak XCM Tour
label MTB - maratón
place Svit (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up4thumb_down report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: ŠKODA HORAL MTB Maratón - legenda už po 21. raz

Pozvánka: ŠKODA HORAL MTB Maratón - legenda už po 21. raz

Nezabudnuteľná atmosféra, podmanivé horské terény a v neposlednom rade aj poriadna dávka kilometrov - to je ŠKODA HORAL MTB Maratón, ktorý sa bude konať už 8. augusta 2020 vo Svite.
ŠKODA BIKE OPEN TOUR s WeLoveCycling - aký bol tento ročník

ŠKODA BIKE OPEN TOUR s WeLoveCycling - aký bol tento ročník

Prvá polovica roka 2020 bola ovplyvnená pandémiou a obmedzeniami, ktoré nám priniesla. Väčšina z nás sa však snažila pripravovať aspoň individuálne a aj počas karantény zlepšovať svoju kondíciu.
Pozvánka: Príďte si porovnať sily na ŠKODA MTB Maratón Rajecké Teplice

Pozvánka: Príďte si porovnať sily na ŠKODA MTB Maratón Rajecké Teplice

September je plný akcií - či už ide o súťažné alebo menej pretekárske podujatia. Maratón ŠKODA v Rajeckých Tepliciach je svojím charakterom blízky obom. Spája totiž pôžitok z jazdenia s možnosťou porovnávať sa s ostatnými.
keyboard_arrow_up