Pozvánka: ŠKODA Slovenský raj - Finále ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2015

Pozvánka: ŠKODA Slovenský raj - Finále ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2015

Prvý septembrový víkend, presne dňa 5.9. 2015 sa uskutoční finále ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2015 v známych Hrabušiciach. Termín pre lacnejšie štartovné za 15 € je do 14.8 takže, ak ste sa ešte neprihlásili, pozrite si propozície a prihláste sa čím skôr.

Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Príjazdová cesta:
– zo smeru Liptovský Mikuláš po diaľnici
– zo smeru Poprad po starej ceste
– zo smeru Levoča
– zo smeru Spišská Nova Ves

ŠTARTOVNÉ


10 € – Prihlásený a zaplatené štartovné do 14.8.2015 bez ŠTARTOVACIEHO BALÍČKA
15 € – Prihlásený a zaplatené štartovné do 14.8.2015 so ŠTARTOVACÍM BALÍČKOM
15 € – Prihlásený a zaplatené štartovné do 28.8.2015 bez ŠTARTOVACIEHO BALÍČKA
20 € – Prihlásenie pred štartom, časy nájdete v časti Prezentácia bez ŠTARTOVACIEHO BALÍČKA
15 € – REKRE kategória prihlásený a zaplatené štartovné do 14.8.2015 so ŠTARTOVACÍM BALÍČKOM
10 € – REKRE kategória v deň štartu bez ŠTARTOVACIEHO BALÍČKA

TRASY


UPOZORNENIE
Vzhľadom na to, že povolenie od Správy Národného parku máme len na termín konania podujatia, teda 5.9.2015, žiadame všetkých cyklistov, aby to rešpektovali a nejazdili v úsekoch, ktoré nie sú označené ako cyklotrasy v inom termíne.
Za porozumenie ďakujeme.

Trasa REKRE 20km, prevýšenie 430 m.
Trasa PROFI 45km, prevýšenie 1100 m.
Trasa ELITE 90km (2x 45km), prevýšenie 2200 m.
http://www.maratonslovenskyraj.sk/propozicie-2015-2/propozicie-2015/

PREZENTÁCIA


ON-LINE prihlásenie

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 04. 09. 2015 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 05. 09. 2015; od 6:30 hod.
do 8.45hod. kategória ELITE
do 9.45hod. kategória PROFI
do 10.15hod. kategória REKRE
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom

Pretekári prihlásení a zaregistrovaní do 14.08. 2015 získavajú:
Tričko pamätný suvenír, značkové energetické doplnky POWER BAR, propagačné materiály od partnerov podujatia. CELOROČNÚ VSTUPENKU DO ROKLÍN SLOVENSKÉHO RAJA na meno pretekára spolu s kupónmi na zľavnené nákupy od regionálnych predajcov športových potrieb a bicyklov.

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku vo výške 15 € na účet:Slovenská sporitelňa a.s. do 22.08.2015

číslo účtu: 5050656684/0900;
IBAN: SK4009000000005050656684
SWIFT – BIC: GIBASKBX

Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR. Pre prihlasovaných poštou do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho.
V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prezentácia


HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 04. 09. 2015 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 05. 09. 2015; od 6:30 hod.
do 8.30hod. kategória ELITE
do 8.45hod. kategória PROFI
do 9.00hod. kategória REKRE
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom !!!

Kultúrny program:
Súčasťou maratónu bude aj už známa Detská tour PETRA SAGANA!!!

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODASlovenský raj 2015
2. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : SLOVAK XCM TOUR 2015
3. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : Slovenský pohár XCM 2015
4. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2015

Tombola pre všetkých účastníkov ihneď po vyhlásení výsledkov.

OBČERSTVENIE V CIELI: pirohy – guláš – pivo – coca-cola
Miesto štartu: Ako minulý rok Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:
09:30 ELITE
10:30 PROFI
11:00 REKRE

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na http://www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Občerstvenie na trati:
ELITE – 4 x
PROFI – 2 x
Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.30hod.

Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.

Technická pomoc:
Základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa

CENY A ODMENY


Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú poháre + vecné ceny. Minimálny počet pre kategóriu sú traja účastníci, pri menšom počte bude vyhlásený len víťaz.

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

Hlavnou cenou v tombole bude:
horský bicykel ŠKODA MTB 29+ od hlavného partnera značky ŠKODA


Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania za zvýhodnenú cenu v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER.

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie: V deň pretekov, je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov.

Sprchy: V autokempingu PODLESOK. Každý účastník si bezplatne prevezme na recepcii autokempingu žetón. Recepcia je vedľa budovy Horskej služby, viď značenie.

Umývanie bicyklov: Vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii.

V.I.P zóna bude v priestoroch bufetu Poniklec, kde je zapezpečené aj parkovanie viď značenie a pokyny personálu.

Fotografovanie: Všetci účastníci podujatia súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich vyhotovené počas pretekov, bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky s osobnými údajmi, v tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme reklamy bez nároku na odmenu účastníkom pretekov. Tieto materiály budú použité pre propagáciu dobrého mena horskej cyklistiky a budúcich ročníkov CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.

Doporučujemé lekársku prehliadku a individuálne poistenie.
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte.

MYŠLIENKA SÉRIE


Milujeme pohyb na kolesách a nehovoríme len o autách. Auto je prostriedok, ktorý vás a váš bike dovezie na štart. Aby sme podporili cyklistiku na Slovensku, pozývame vás na jedinečnú horskú bike tour po Slovensku. Vychutnajte si preteky určené pre všetkých alebo príďte zažiť jedinečnú atmosféru týchto podujatí. Pre všetkých sú pripravené súťaže a veľa ďalších atrakcií.

ŠKODA A CYKLISTIKA


Cyklistika má so značkou ŠKODA úzke spojenie siahajúce hlboko do minulosti. Práve výrobou bicyklov sa v roku 1895 začala písať úspešná história mladoboleslavskej automobilky. Pred jedenástimi rokmi sa ŠKODA stala partnerom najpopulárnejších cyklistických pretekov na svete – Tour de France a Vuelta. Túto sezónu vstupuje ŠKODA aj do slovenskej cyklistiky. Ako partner najväčšieho podujatia v cestnej cyklistike Okolo Slovenska a tiež zastrešila sériu horských maratónov pod názvom ŠKODA BIKE OPEN TOUR.

ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2015


Tour je zložená zo šiestich pretekov z územia Slovenska v rôznych vekových a výkonnostných kategóriách. Zúčastniť sa môžu všetci fanúšikovia horskej cyklistiky, tak registrovaní cyklisti, ako aj cyklistickí nadšenci alebo deti. Séria je v plnom prúde.
Vezmite bicykel, rodinu aj kamarátov a vyrazte na najbližšie preteky ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Či budete súťažiť alebo povzbudzovať, v každom prípade sa zabavíte a zažijete jedinečnú atmosféru.

Kontakty


Usporiadateľ:
Obec Hrabušice,Hlavná ulica 171/46,
053 15 Hrabušice, tel.: 053/449 0206, fax: 053/4490206, http://www.hrabusice.sk

Riaditeľ preteku: Ján Špak
Technický manažér: Ľudovít Dulovič
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil:0904 639 882
Značenie tratí: Ing Vladimír Mucha
Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, Stavby a Obchod
email: sao@sao-tatry.sk
mobil: +421 907 196 152
report_problem Našiel si v texte chybu?

ŠKODA Slovenský raj - Finále

calendar_today 05.09.2015
format_list_numbered 6. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
format_list_numbered 9. kolo - Slovak XCM Tour
label MTB - maratón
place Hrabušice - ATC Podlesok (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up2thumb_down report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Príďte si užiť maratón v Slovenskom raji

Pozvánka: Príďte si užiť maratón v Slovenskom raji

Nie každý víkend si môžete zajazdiť v Slovenskom raji, o to menej prechádzať tiesňavu pomocou rebríkov - to všetko a o mnoho viac zažijete na horskom maratóne ŠKODA Slovenský raj.
ŠKODA BIKE OPEN TOUR s WeLoveCycling - aký bol tento ročník

ŠKODA BIKE OPEN TOUR s WeLoveCycling - aký bol tento ročník

Prvá polovica roka 2020 bola ovplyvnená pandémiou a obmedzeniami, ktoré nám priniesla. Väčšina z nás sa však snažila pripravovať aspoň individuálne a aj počas karantény zlepšovať svoju kondíciu.
Reportáž: ŠKODA Slovenský raj – tradične vysoká priemerka

Reportáž: ŠKODA Slovenský raj – tradične vysoká priemerka

Začiatok septembra mávam obvykle vyhradený pre ŠKODA Slovenský raj maratón, ktorý mám podobne ako Horal na skok od Popradu.
keyboard_arrow_up