Zdroj: Donovalský Drapák 2014

Pozvánka: Donovalský Drapák 2015

Už tento víkend 8-9. augusta sa na Donovaloch uskutočnia dve zaujímavé bike akcie. A to 2. ročník MTB Hobby maratonu "Donovalský drapák" a Slovenský pohár XCO 7. kolo.

8.8.2015 - MTB Hobby Maraton


Organizátor: ZCR Donovaly a DAMi ŠK
Spoluorganizátori: Donovalský Pivovar, Galileo CompassClub, Obec Donovaly,
Miesto konania: Donovaly
Kancelária pretekov: Koliba DAMi’sport – Centrálne parkovisko Donovaly

Registrácia:
Online od 11.5.2015 do 6.8.2015
7.8.2015 18:00 – 20:00
8.8.2015 8:00 – 9:30 / 18:00 – 20:00
9.8.2015 8:00 – 9:30

Miesto registrácie: Hlavný stan v priestore štartu/cieľa

Riaditeľ pretekov: Mgr. Michal Daňo
Hlavný rozhodca: (doplní SZC)
Traťový komisár: Radoslav Marko
Hospodár pretekov:
Zdravotné zabezpečenie: HZS Donovaly

Program:
8.8.2015 MTB Hobby Maraton

Trasy:
Drapáčik
Kategórie: Baby, mini.. 500m okolo Hotela Residence, Hotel Galileo
Drapáčik 5,5 km - Junior
od 7-12 rokov – Donovalský okuh 5,5km, prevýšenie 175m

Drapák Hobby 30km
Dĺžka trate 30km, 950m výškových

Kategórie:
Juniori do 18 rokov
Ženy/Muži od 19 do 39 rokov
Ženy/Muži od 40 do 59 rokov
Muži nad 60 rokov

Drapák Maratón 60km
Dlžka trate km, 1750m výškových
Kategórie:
Juniori do 18 rokov
Ženy/Muži od 19 do 39 rokov
Ženy/Muži od 40 do 59 rokov
Muži nad 60 rokov

Časový rozpis:
8:00 – 9:30 registrácia pretekárov všetkých kategórií
10:00 – štart Drapák 60km
10:30 – štart Drapák 30km
11:00 – štart Drapáčik Junior, Baby
12:00 – vyhlásenie výsledkov Drapáčik
16:00 – vyhlásenie výsledkov / tombola
Počas pretekov sprievodný kultúrny program.

Štartovné:
Baby do 3 rokov grátis
Junior 7 – 12 rokov € 5,-
pre prihlásených do 30.6. 2015 – € 17,-
pre prihlásených od 1.8. 2015 – € 21,- 

Registrácia:
http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=race&id=179

Číslo účtu na úhradu štartovného: 4190008406/3100
Variabilný symbol: číslo vygenerované pri prihlásení, bude zaslané na e-mail
V cene štartovného je štartovné číslo a darčekové predmety, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, umytia bicykla po dojazde do cieľa, účasť na tombole, sprievodný program. Súčasťou dvojdňových pretekov bude prezentácia zaujímavých športových značiek, pochádzajúcich predovšetkým zo sveta cyklistiky. Jednotlivé značky poskytnú aj možnosť testovania a v prípade záujmu aj kúpy produktu. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. Dĺžku trate je nutné zvoliť vopred v prihláške.

Program: Súčasťou programu je okrem sobotného klasického preteku pre deti až seniorov v kategórii Hobby aj večerný kultúrny program, ktorý zahŕňa premietanie cyklo zážitkov z celého sveta. V nedeľu Cross Country maratón započítaný do Slovenského pohára.
Jedlo po preteku: Bude vydávané na (štartovné číslo). Miesto sa upresní.
Ceny: Vecné ceny získavajú prví traja pretekári vo svojej kategórii.

Tombola: Každý registrovaný účastník preteku je zaradený do žrebovania o ceny v tombole. Žrebovanie prebehne hneď po vyhodnotení pretekov.
Fotografie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na používanie/zverejnenie fotografií pretekárov, ktoré vzniknú počas preteku a počas programu. Fotografie budú výhradne použité len za účelom reklamy a zverejnené na webovej stránke pretekov.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Ubytovanie:
Ubytovanie pre pretekárov a ich rodinných príslušníkov (za zvýhodnené ceny) v partnerských zariadeniach, viac na stránke http://www.drapak.sk, http://www.parksnow.sk

Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov ,ako aj pravidlá cestnej premávky. Preteky sa idú na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a doprovodom, tretím osobám a subjektom. Organizátor pretekov si vyhradzuje v prípade nutnej potreby právo na zmeny programu. Odhadzovanie akýchkoľvek odpadkov (obaly od tyčiniek, tuby a obaly od gélov, bidóny, banánové šupky a iné) počas preteku je dovolené len na vyznačených miestach trate - stánky s občerstvením! Preteky sa konajú v Nízkotatranskom národnom parku, preto je nutné prispôsobiť tomu svoje správanie. Od účastníkov pretekov sa vyžaduje športové správanie a vedomé ohrozovanie súpera sa trestá diskvalifikovaním. Každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne poistenie. Súťažiaci mladší ako 18 rokov môžu nastúpiť na štart len s podpisom a súhlasom ich zákonného zástupcu. Podmienkou preteku je aj 100% technický stav bicykla a zdravotný stav účastníka preteku.
Prilba je povinná! Pretekár, ktorý nastúpi na trať bez riadne upnutej, certifikovanej, cyklistickej prilby je diskvalifikovaný.

PROPOZÍCIE 9.8.2015 – 7.Kolo SP MTB XCO 2015


Organizátor: DAMi športový klub a ZCR Donovaly
Spoluorganizátori: Obec Donovaly, Donovalský Pivovar, Galileo CompassClub,
Miesto konania: Donovaly
Kancelária pretekov: Koliba DAMi’sport – Centrálne parkovisko Donovaly

Riaditeľ pretekov: Mgr. Michal Daňo
Hlavný rozhodca: Bodiš Ľuboš
Traťový komisár: Radoslav Marko
Hospodár pretekov: Vladimíra Dlabalová
Zdravotné zabezpečenie: HZS Donovaly

Časový rozpis:
8:00 – 9:30 registrácia pretekárov všetkých kategórií
10:00 - štart technických sekcií pre kategórie Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky, Kadeti a kadetky
10:00 - štart XCO kategórií Muži Open, Veteráni A, B, a C
11:30 - štart XCO kategórie Mini chlapci a dievčatá
12:00 - štart XCO kategórie Mladší žiaci a žiačky,
12:30 - štart XCO kategórií Kadeti, Kadetky, Starší žiaci a Staršie žiačky
12:30 – 13:30 registrácia pretekárov kategórií Muži Elite a U23, Ženy, Juniori, Juniorky
14:00 - štart XCO kategórií Muži Elite a U23, Ženy, Juniori, Juniorky

Štartovné:
A/ Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci (chlapci aj dievčatá)  2,-€
B/ Kadet, Junior (chlapci a dievčatá)  4,-€
C/ Muži Elite, Muži Open, Ženy, Veteráni  6,-€

Prihlášky:
Pre urýchlenie registrácie môžete prihlášky posielať mailom na adresu skzniev@skzniev.sk

Ceny:
Miesto: 1. 2.  3. 4.  5. 6. 7. 8. 9. 10.
Elite 100,-  70,-  50,-  40,-  35,- 30,-  25,-  20,-  15,- 10,-
Ženy 60,-  40,-      25,-      15,-      10,-
Juniori  50,-      35,-      25,-      15,-      10,-
Juniorky  35,-      20,-      15,-      10,-      10,-
Kadeti  20,-      10,-      10,-
Kadetky  20,-      10,-      10,-
Masters A 30,-      20,-      10,-
Masters B 30,-      20,-      10,-
Masters C 30,-      20,-      10,-

Výsledky:
Po skončení pretekov budú výsledky zverejnené na informačnej tabuli, a tiež uvedené na webovej stránke pretekov.

Ubytovanie:
Ubytovanie pre pretekárov a ich rodinných príslušníkov (za zvýhodnené ceny) v partnerských zariadeniach, viac na stránke http://www.drapak.sk, http://www.parksnow.sk

Preteká sa podľa platných pravidiel SZC a UCI pre rok 2015 a podľa Súťažného poriadku SP
MTB XCO 2015.

Pre kategórie Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky, Kadeti a kadetky sa pre rok 2015
preteky skladajú z dvoch disciplín a to technickej časti a klasického XCO. Pretekár, ktorý
absolvuje len jednu z týchto častí, bude vo výsledkoch zaradený na konci bez poradia ako DNF a do SP 2015 za tieto preteky nezíska žiadne body. Pravidlá pre technickú časť a celkové hodnotenie sú uvedené v prílohe súťažného poriadku a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov ,ako aj pravidlá cestnej premávky. Preteky sa idú na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a doprovodom, tretím osobám a subjektom. Organizátor pretekov si vyhradzuje v prípade nutnej potreby právo na zmeny programu. Odhadzovanie akýchkoľvek odpadkov (obaly od tyčiniek, tuby a obaly od gélov, bidóny, banánové šupky a iné) počas preteku je dovolené len na vyznačených miestach trate - stánky s občerstvením! Preteky sa konajú v Nízkotatranskom národnom parku, preto je nutné prispôsobiť tomu svoje správanie. Od účastníkov pretekov sa vyžaduje športové správanie a vedomé ohrozovanie súpera sa trestá diskvalifikovaním. Každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne poistenie. Súťažiaci mladší ako 18 rokov môžu nastúpiť na štart len s podpisom a súhlasom ich zákonného zástupcu. Podmienkou preteku je aj 100% technický stav bicykla a zdravotný stav účastníka preteku.
Prilba je povinná! Pretekár, ktorý nastúpi na trať bez riadne upnutej, certifikovanej, cyklistickej prilby je diskvalifikovaný.

Viac informácií na http://www.drapak.sk, drapak@drapak.sk

[Foto na úvode: Donovalský Drapák 2014]

report_problem Našiel si v texte chybu?

Donovalský Drapák

calendar_today 08.08.2015 - 09.08.2015
label MTB - maratón
place Donovaly (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down comments 3 komentáre report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Rozhovor: Zuzana Palúchová - hobby bikerka, ktorá má rada extrémy a mama na plný úväzok

Rozhovor: Zuzana Palúchová - hobby bikerka, ktorá má rada extrémy a mama na plný úväzok

Zuzku poznám osobne najmä z maratónov, kde som povzbudzovala popri trati, rovnako nás spája láska k Donovalom, odkiaľ Zuzka pochádza a my s Maťom tam trávime čas na chalupe jeho maminy.
Celoodpružené modely s cenovkou 5000 € pre rok 2021 PR článok

Celoodpružené modely s cenovkou 5000 € pre rok 2021

O výhodách celoodpružených bicyklov, navyše so zdvihom okolo 140 mm, nie je pri zábavnom technickom a trailovom jazdení pochýb.
Virtuálne MTBIKER jazdy na Zwifte - ako, kedy, prečo

Virtuálne MTBIKER jazdy na Zwifte - ako, kedy, prečo

Spoločné MTBIKER jazdy na Zwifte spúšťame aj túto zimu, okrem tréningu hlavne pokecáš a keď bude chuť, vyskúšame aj virtuálne preteky.
keyboard_arrow_up