Bicykel ako daňovo uznateľný výdavok - je to možné a legálne?

Bicykel ako daňovo uznateľný výdavok - je to možné a legálne?

Odpoveď na jednoduchú otázku nemusí byť vždy jednoduchá. Ja sa však o to pokúsim.
Je teda možné, legálne a bezrizikové, dať bicykel do daňových nákladov?

Najprv trošku teórie


Daňovou uznateľnosťou nákladov sa zaoberá zákon o dani z príjmov. V jeho ustanoveniach by sme márne hľadali špeciálnu zmienku o daňovej uznateľnosti nákladov na bicykel.

Preto môžeme vychádzať len zo všeobecnej definície daňovo uznateľných nákladov, podľa ktorej možno za daňový náklad považovať: výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka.

Ľudskou rečou povedané, ak daňová kontrola natrafí pri kontrole účtovníctva na bicykel, položí nasledovnú otázku: Ako súvisí bicykel s podnikaním vašej firmy a jeho zdaniteľnými príjmami?

A práve túto súvislosť je potrebné nájsť. A preukázať.

Dôkazné bremeno v daňovom konaní má daňový subjekt, ktorý je zo zákona povinný preukázať všetky skutočnosti, ktoré uvádza v daňovom priznaní alebo tie skutočnosti, na preukázanie ktorých je správcom dane vyzvaný. Daňový úrad sa môže, ale nemusí pokúsiť predložené tvrdenia a dôkazy vyvrátiť - pomocou dôkazov.

Znie to nepríjemne. V praxi to jednoducho znamená, že ten, kto si dá bicykel do daňových nákladov, musí byť v prípade daňovej kontroly pripravený obhajovať primeranosť nákladu na kúpu bicykla v súvislosti so zabezpečením, dosiahnutím a udržaním zdaniteľných príjmov.

Na základe našich skúseností, nasledovné argumenty by mohli fungovať:

 • Firemný bicykel používam výhradne a jedine na podnikateľské účely, konkrétne na presun z miesta sídla firmy ku klientom alebo na rôzne úrady.
 • Firemný bicykel nepoužívam na presun z domova do sídla firmy.
 • Firemný bicykel, podobne ako firemný automobil, musí reprezentovať firmu. Preto bolo nevyhnutné investovať do kvalitného a dizajnovo hodnotného výrobku. Lacno pôsobiaci bicykel by mohol mať priamy vplyv na zníženie imagu firmy a následne na zníženie zdaniteľných príjmov.
 • Firemný bicykel je využívaný ako flexibilná alternatíva k firemnému automobilu.
 • Keďže zákon o dani z príjmov špecificky neupravuje daňovú uznateľnosť nákladov na rôzne druhy dopravných prostriedkov, náklady na kúpu bicykla by sa mali posudzovať rovnako, ako náklady na kúpu iného dopravného prostriedku (napr. automobilu).
 • Používaním firemného bicykla sa šetria náklady na pohonné hmoty do firemného automobilu.
 • Firemný bicykel je označený firemným logom a slúži tak (okrem iného) aj na propagáciu mena firmy na verejnosti.
 • Firemný bicykel slúži aj na prenajímanie zákazníkom firmy (prenájom hnuteľného majetku) za poplatok.

Daňový úrad by mohol tvrdiť, že firemný bicykel sa používa aj na súkromné (rekreačné, t.j. nepodnikateľské) účely. To isté je však možné tvrdiť aj pri firemnom automobile. Je preto vhodné pripraviť interný predpis (ideálne v písomnej forme), v ktorom by sa zakázalo používanie firemného bicykla na súkromné účely zamestnanca/konateľa. Daňový úrad nemá ako vyvrátiť tvrdenie, že bicykel je používaný len na firemné účely.

Odpisovanie alebo rovno do nákladov?


V prípade bicykla do 1 700 € je možné náklad na jeho kúpu jednorazovo zaúčtovať ako náklad (spotreba materiálu). Bicykel nad 1 700 € sa daňovo odpíše počas 4 rokov.

Čarovných 80/20


Zákon o dani z príjmov umožňuje (§19/2/t) ako daňovo uznateľný výdavok uznať “paušálnych” 80%, ak ide o majetok, ktorý je využívaný aj na súkromné účely. Inak povedané, ak si dá firma do daňových výdavkov 80% ceny bicykla, nemusí nijako dokazovať, do akej miery je tento bicykel využívaný na podnikanie a v akej miere je na súkromné použitie.

Pozor, v prípade 100% súkromného použitia nie je možné čarovných 80% uplatniť. Ale firemný bicykel by snáď nikto nepoužíval výhradne na súkromné použitie...

Likvidácia a predaj


Samozrejme, pri bicykloch nad 1 700 € sa môže stať, že bicykel sa predá alebo (z dôvodu opotrebovania) zlikviduje. V prípade likvidácie je celá zostatková daňová hodnota daňovo uznateľná. V prípade predaja je strata z predaja daňovo neuznateľná. Oplatí sa preto bicykel likvidovať.

Oprava a údržba


Podobne ako firemný automobil, aj firemný bicykel vyžaduje údržbu a opravy. A podobne ako pri firemnom automobile aj pri firemnom bicykli je možné považovať náklad na opravy a údržbu za daňovo uznateľné - samozrejme za predpokladu, že dokážeme obhájiť daňovú uznateľnosť samotného firemného bicykla.

V prípade uplatnenia čarovných 80% paušálnych výdavkov na obstaranie bicykla, aj výdavky na opravy a údržbu sa môžu daňovo uplatniť len vo výške 80%.

Odpočet DPH


Áno, odpočet DPH pri kúpe (a údržbe/oprave) firemného bicykla je možný. Podobne ako pri daňovej uznateľnosti nákladov, je potrebné preukázať, že firemný bicykel sa používa na podnikanie (nie na plnenia, ktoré sú od DPH oslobodené). Ako podporné argumenty je možné použiť rovnaké tvrdenia, ako pri dani z príjmov.

Ak by firemný bicykel slúžil na podnikania aj na súkromné použitie, DPH by sa mala odpočítať len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku na podnikanie k celkovému rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku. Tento pomer je možné vypočítať na základe jednej z nasledovných metód:

 • Podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania.
 • Podľa doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.
 • Podľa vlastného kritéria, ktorého použitie objektívne zohľadňuje rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Možné riziká, pokuty, nepríjemnosti


Dovolím si tvrdiť, že možné riziká a pokuty vyplývajúce napr. z neúspešnej (prehratej) daňovej kontroly nie sú vôbec katastrofálne. Dôvod pre optimizmus ukážem na príklade:

Firma kúpi firemný bicykel za 1 600 € a túto kúpu zaúčtuje do daňových nákladov ako spotrebu materiálu. Pri daňovej kontrole dane z príjmov správca dane posúdi tento náklad v plnej miere ako daňovo neuznateľný, a to aj napriek intenzívnej argumentácii daňovníka. Následné finančné dopady sú nasledovné:

 • Zvýšenie základu dane o 1 600 €, t.j. zvýšenie dane v sume 22% x 1 600 € = 352 €.
 • Maximálna možná pokuta: pokuta je 10% p.a., maximom je celý daňový dorub, t.j. 352 €, ale to len v prípade, že by k daňovej kontrole prišlo po 10 rokoch, čo nie je veľmi reálne.

Suma dodatočnej dane 352 € je síce nepríjemná, no firma by ju zaplatila tak či tak, keby bicykel do daňových nákladov nezaradila.

Stručné zhrnutie


Pri vhodnej argumentácii je možné považovať náklady na kúpu, údržbu a opravy firemného bicykla za daňovo uznateľné, či už vo výške 100% (pre odvážnych), alebo 80% (bezpečná alternatíva). Odpočet DPH je tiež možný, aj keď tu je situácia trošku komplikovanejšia.

Najväčším problémom bude zrejme presvedčiť poctivú pani účtovníčku, že bicykel v účtovníctve je normálna a legálna záležitosť a nie je sa čoho báť.

Autor: daňový poradca, partner daňovo-poradenskej spoločnosti Contax, k.s.
e-mail: matus.kuchyna(a)contax.sk
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up72thumb_down comments 44 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Aký drahý cestný bicykel kúpiť?

Aký drahý cestný bicykel kúpiť?

Pohrávate sa s myšlienkou na cestnú cyklistiku a zvažujete, či cesťák za 1 000 € alebo už karbónový model? Aké komponenty sú dôležité? A keď už vyrazíme, ako sa správať na cestách?
Video: Aký drahý ebike potrebujete? play_arrow

Video: Aký drahý ebike potrebujete?

Pri kúpe ebiku pomôžeme s odhadnutím potrebného rozpočtu, aby ste vedeli, koľko peňazí si pripraviť na nový ebike, aby spĺňal vaše predstavy a požiadavky.
Video: Ako si poskladať bicykel z krabice play_arrow

Video: Ako si poskladať bicykel z krabice

Tak ste si urobili radosť a kúpili svoj nový vysnívaný bike cez eshop, domov vám príde krásne zabalený, no nie komplet poskladaný. Ako na to?
keyboard_arrow_up