Pozvánka: Kráľovský MTB maratón a Kráľovské enduro 2016

Pozvánka: Kráľovský MTB maratón a Kráľovské enduro 2016

Až dva kráľovské tituly možno získať počas víkendového bicyklového podujatia 20. – 21. augusta v obci Granč Petrovce na východe Slovenska.

Kráľovský maratón


Deviaty ročník Kráľovského MTB maratónu, ktorý sa bude konať 20. augusta, doplnia prvé oficiálne Majstrovstvá Slovenska v endure. Organizátori sobotňajšieho maratónu si pre nerozhodných maratóncov pripravili možnosť výberu dĺžky trasy priamo počas pretekov. Každý pretekár má na 40. kilometri možnosť rozhodnúť sa, či odbočí do cieľa kratšej trate alebo absolvuje celú 80 km dlhú trať.Vytrvalým bude odmenou jazda najkrajšími časťami trate. Previerkou hodnou skutočných kráľov bude výstup na vrchol Smrekovice, popasovanie sa s nástrahami kráľovských zjazdov, no najmä prekonanie samých seba. Na celej trati absolvujú maratónci 10 singlových zjazdov a množstvo zábavných trailových úsekov. Maratónsku trať možno nesúťažne absolvovať aj na elektrobikoch. Nezabudlo sa ani na hobby cyklistov, pre ktorých je určená 23 km dlhá trať. Najmenší si zmerajú sily na pol kilometra dlhom Baby King Race.

Trate


Maratón (80 km / 3 000 m)
Účastník Kráľovského Maratónu má možnosť výberu trasy počas pretekov. Každý pretekár sa hlási na Kráľovský maratón a na 40. km sa môže rozhodnúť, či absolvuje celú trať pretekov, teda maratón (80 km / 3 000 m) alebo odbočí do cieľa a bude klasifikovaný na kratšej trase polmaratónu (45 km / 1 500 m). Limit pre pokračovanie do druhého kola sú 4 hodiny od štartu. (13:00 pre ženy, 13:30 pre mužov). Limit je v mieste delenia tratí za obcou Harakovce cca na 40. km. Každý, kto sa rozhodne pre kratšiu trasu, si z čísla odlepí samolepku 80 km. Samolepka na čísle (80 km), ktorú odstráni každý po odbočení na trasu 40 km, slúži k lepšej orientácii pre usporiadateľov, časomieru, divákov, fotografov atď.
„45ka“ polmaratón (45 km/1500 m) nie je možné zvoliť počas prihlasovania, pretekár robí rozhodnutie na trati.
„25 ka“ (23 km / 400 m) hobby pre pretekárov bez licencie SZC.
„BKR“ Baby King Race (0,4 km / 5 m) – kategória BKR8, BKR10.
“EE” Elektrobicykle - NESÚŤAŽNÁ kategória, možnosť absolvovať zabezpečenú trať maratónu.

Občerstvenie:
„80ka“ 4x
„45ka“ 2x
“25ka“ 1x
+1x občerstvenie v cieli pre všetky kategórie

Kategórie:


Pre kategóriu 1. až 18 je cyklistická prilba povinná počas celých pretekov.
1. MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)
2. SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)
3. VD - Muži (veteráni) od 50 rokov, dlhá trasa (maratón)
4. ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)
5. JtK - Juniori a Kadeti od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
6. JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
7. MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
8. SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
9. VK - Muži (veteráni) od 50 kratka trasa (polmaratón)
10. ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
11. DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
12. LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)
13. M25 – Muži bez rozdielu veku trasa 25ka
14. Ž25 - Ženy bez rozdielu veku trasa 25ka
15. F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 25ka
16. BKR8 – deti do 8 rokov
17. BKR10 – deti od 9 do 10 rokov
18. EE - elektrobicykle, muži/ženy (NESÚŤAŽNÁ)

Prihlášky
prihláška na tlač TU
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line: http://www.kralovskymaraton.sk
e-mail: info@kralovskymaraton.sk
Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu. Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate BKR.

Štartovné
- Pre účastníkov Baby King Race štartovné 0 €.
Deti do 15 rokov štartovné 0 € (pri kategórií Family platí rodič štartovné podľa stanovených termínov).
- Štartovné pre maratón: 15 € do 31.7.2016.
Možnosť zakúpenia doplnkov: Pamätná bufka + 5 €, Tričko + 10 €.
- Štartovné 1.8.2016 do 19.8.2016 bez možnosti doplnkov - 20 €.
- Štartovné v deň preteku - 25 € bez možnosti výberu doplnkov.
- Dvojdňové štartovné (+ enduro) - 30 € s možnosťou zvoliť doplnky do 31.7.2016.
- Dvojdňové štartovné (+ enduro) - 35 € bez možnosti doplnkov 1.8.2016 - 19.8.2016.
- Dvojňové štartovné (+ enduro) v deň preteku 20.8.2016 - 40 € bez možnosti výberu doplnkov.
Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zlacnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje (výnimka – zahraniční pretekári). V tomto prípade platí štartovné v deň pretekov ako je uvedené vyššie. Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.

Úhrada:
Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: SK90 1100 0000 0026 2114 4524,
VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Štartovné – zahraniční pretekári
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Poznámka: Meno a Priezvisko

Kráľovské enduro


V nedeľu 21. augusta sa bude konať Kráľovské enduro, ktoré je zároveň prvými oficiálnymi Majstrovstvami Slovenska v tejto disciplíne. Tento rok čaká na bikerov 38 km dlhá trať s prevýšením 1 500 m a 7 meraných úsekov – RS.Organizátori mysleli aj na tých, ktorí majú záujem vyskúšať si enduro prvýkrát. Špeciálna kategória „maratónske enduro“ je pre maratóncov bez vysokozdvihových bicyklov a brnenia, ktorí chcú okúsiť pikantnosť endura, kde každý meter RSiek bude skúškou odvahy, umenia, ale aj nervov.

Na víťazov jednotlivých tratí Kráľovského MTB maratónu (80-40-25 km) a Kráľovského endura čakajú štýlové kráľovské dresy.

Popis trate
38 km / 1 500 m – 7xRS

Spevnená cesta 20% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom.
50%, singletrack 30%.
Trať nie je zabezpečená ochrannými matracmi a sieťami. Nebezpečné, či technicky náročné úseky budú označené.

Časový limit
Prejazd celej trate Enduro je 6 hodín od štartu každého pretekára. Pri nedodržaní limitu na prejazd celej trate nebude pretekár klasifikovaný v celkovom poradí.

Kategórie


2.1. 1. Majstrovstvá Slovenska v Enduro
 • MSRJ Juniori 15-18 (1.MSR v Enduro, licencia, plná výbava)
 • MSRM Muži Elite 19–39 (1.MSR v Enduro, licencia, plná výbava)
 • MSRW Ženy Elite 16–39 (1.MSR v Enduro, licencia, plná výbava)
 • MSRMM Muži od 40 (1.MSR v Enduro, licencia, plná výbava)
 • MSRWM Ženy od 40 (1.MSR v Enduro, licencia, plná výbava)

Pre pretekárov, ktorí nie sú držiteľmi žiadnej licencie je možné vybaviť priamo na mieste jednodňovú licenciu (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu a sú aj bez klubovej príslušnosti) za manipulačný poplatok 5 €.

Cyklistická prilba je povinná počas celých pretekov – aj počas presunu na bicykli medzi jednotlivými RS. Pre všetky majstrovské kategórie je pri jazde RS je povinná plná výbava - schválená celotvárová prilba (integrála) alebo cyklistická prilba s pridaným chráničom tváre, rukavice, chrániče kolien a chránič chrbtice (akceptuje sa aj integrovaný v batohu).

Hobby Enduro
 • KEHBM Muži bez rozdielu veku (Hobby Enduro, plná výbava)
 • KEHBW Ženy bez rozdielu veku (Hobby Enduro, plná výbava)

Bez licencie je možný iba štart v kategórii Hobby Enduro a Maratónske Enduro. Hobby Enduro je pre bicykle so zdvihom viac ako 120 mm, pričom jazdec musí mať plnú výbavu. Pre všetky hobby kategórie je pri jazde RS je povinná plná výbava - schválená celotvárová prilba (integrála) alebo cyklistická prilba s pridaným chráničom tváre, rukavice, chrániče kolien a chránič chrbtice (akceptuje sa aj integrovaný v batohu).

Maratónske Enduro
 • KEXCM Muži bez rozdielu veku ( Maratónske enduro, zdvihy - max 120 mm)
 • KEXCW Ženy bez rozdielu veku ( Maratónske enduro, zdvihy - max 120 mm)
 • KEXHTM Muži bez rozdielu veku ( Bicykel s pevnou zadnou stavbou)
 • KEXHTW Ženy bez rozdielu veku ( Bicykel s pevnou zadnou stavbou)

Maratónske enduro - je možné absolvovať bez plnej výbavy. Vzhľadom k náročnosti terénu je plná výbava odporúčaná.

Prihlášky
Prihláška online TU.
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
E-mail: info@kralovskymaraton.sk
Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu.

Štartovné
- Štartovné pre enduro: 15 € do 31.7.2016.
Možnosť zakúpenia doplnkov: Pamätná bufka + 5 €, Tričko + 10 €.
- Štartovné 1.8.2016 do 19.8.2016 bez možnosti doplnkov - 20 €.
- Štartovné v deň preteku - 25 € bez možnosti výberu doplnkov.
- Dvojdňové štartovné - 30 € s možnosťou zvoliť doplnky do 31.7.2016.
- Dvojdňové štartovné - 35 € bez možnosti doplnkov 1.8.2016 - 19.8.2016.
- Dvojdňové štartovné v deň preteku 20.8.2016 - 40 € bez možnosti výberu doplnkov.

*dvojdňové štartovné je pre maratón a enduro v jednom balíku

Platba
Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: SK90 1100 0000 0026 2114 4524, VS
dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou
poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Platba zahraniční pretekári
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Poznámka: Meno a Priezvisko, dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)Spomienka na Kráľovský MTB maratón 2015


(autor: jarojakub)

Viac informácií nájdete na stránke http://www.kralovskymaraton.sk.
report_problem Našiel si v texte chybu?

Kráľovský MTB maratón

calendar_today 20.08.2016
format_list_numbered 5. kolo - Pedal MTB tour
label MTB - maraton
place Granč - Petrovce (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up6thumb_down comments 1 komentár report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Máj sa blíži - jarné preteky v plnom prúde

Pozvánka: Máj sa blíži - jarné preteky v plnom prúde

Po dvoch rokoch tu máme jar bez obmedzení a viacerí z vás si už isto „brúsia zuby" - svoje ale aj tie na bicykli na niektoré z pretekov. Nájde sa niečo pre každého?
Pozvánka: Birell BikeFest 2021 - na výber enduro aj maratón

Pozvánka: Birell BikeFest 2021 - na výber enduro aj maratón

Kálnické enduro sa bude už tradične konať ako súčasť najväčšej bike akcie na Slovensku a to Birell Bikefest 2021.
Pozvánka: Kaktus Bike Stupava Trophy MTB & RUN - perfektné zakončenie leta

Pozvánka: Kaktus Bike Stupava Trophy MTB & RUN - perfektné zakončenie leta

Už tradičné 2-dňové cyklisticko-bežecké podujatie sa uskutoční 28. a 29. augusta v blízkosti Bratislavy.
keyboard_arrow_up