Nový Garmin - Forerunner 305 - 3. časť

Nový Garmin - Forerunner 305 - 3. časť

Peter Stolc

(Pokračovanie 2. dielu).
No ako som už skôr písal, tak s nastavovaním Forerunnera sme takmer hotoví, ale predsa len mi tuším ušla jedna dôležitá vec a síce zobrazovanie meraných dát. Forerunner disponuje tromi virtuálnymi displaymi, ktoré používa na zobrazovanie všetkých možných údajov...

No ako som už skôr písal, tak s nastavovaním Forerunnera sme takmer hotoví, ale predsa len mi tuším ušla jedna dôležitá vec a síce zobrazovanie meraných dát. Forerunner disponuje tromi virtuálnymi displaymi, ktoré používa na zobrazovanie všetkých možných údajov. Dva z nich sú so všeobecným použitím a jeden špecifický pre práve vykonávaný šport. Každý z displajov môže zobrazovať jedno až štyri polia podľa vašej voľby. Pozrite obrázok pre ujasnenie, ale obecne pri nastavení štyri polia sa celý displaj rozdelí na štvrtiny a každá štvrtina zobrazuje iný údaj nezávisle od všetkých ostatných polí. Čo zobrazuje ktoré políčko, je samozrejme „up to you“, takže pre ilustráciu 1. virtuálny displaj si nastavím na zobrazenie času (vľavo hore) napravo od toho napríklad čas západu slnka, vľavo dole HR a napravo od to HR zónu. Druhú obrazovku si nastavím podobným spôsobom, ale vyberiem iné údaje no a tretia obrazovka je špecifická pre určitý šport, takže tú si nastavím na „bajking“. Takže celkový čas dnešnej trasy, vľavo hore. Napravo od toho nadmorskú výšku (to som tuším nespomínal, áno meria to aj nadmorskú výšku!)

Vľavo dole okamžitá rýchlosť a napravo od toho prejdená vzdialenosť. Keďže týmto spôsobom môžete mať až 12 rôznych údajov pod kontrolou, je dobré ich aj nejako adekvátne zobraziť a práve tu nám pomáhajú virtuálne displeje. Nastavíme Forerunnera na automatické cyklovanie všetkých troch obrazoviek a on automaticky podľa typu športu zobrazí prvý a potom druhý všeobecný a napokon ako tretí použije „bajking screen“, keďže som nastavil ako aktuálny šport bicykľovanie. No tak to tomu sa hovorí sloboda výberu...

Tak a je čas vyskúšať Garmina trošku v teréne:
Pred štartom túry si nasadím HR transmitter. Spravidla musím trošku navlhčiť HR pás v miestach kde sníma heart beat, inak meranie spočiatku (kým sa spotíte), bude sporadické, prípadne žiadne. Ale ako náhle je navlhčený, všetko funguje ako má, až kým ho opäť nezložíte.

Takže ešte sa uistím že zvolený šport je cyklistika, stlačím Start button, sadnem na bajk a vyrazím do terénu. Od tohoto momentu 305-ka zaznamenáva všetky merateľné údaje a ukladá si ich do pamäti. Pamäť je schopná uložiť údaje pre 1000 kôl, bohužiaľ som neobjavil nikde koľko by to malo byť megabajtov, alebo podobných jednotiek.

Každopádne je to úplne nepodstatné lebo, aj tak po každej trase pripájam 305-ku k počítaču a sťahujem najnovšie dáta pre analýzu. Snáď je teraz vhodná chvíľa spomenúť funkcie AutoLap a AutoStart. Ako to funguje si môžeme ľahko domyslieť z názvu, ale pre nás ktorý bajkujeme, pojem Lap (okruh) nemá celkom význam s výnimkou dráhových cyklistov. Ale povedzme že trénujem pravidelne 10 kilometrový okruh a dávam si ho niekoľko krát počas tréningu. AutoLap znamená že Forerunner zaznamená štart nového okruhu automaticky. Ako to vie? Nuž predsa z GPS... Takže vždy keď miniem tabuľku Vajnory začne robiť novú štatistiku. Ak si dám päť okruhov a uploadujem dáta do počítača, tak budem mať jeden tréning ale 5 okruhov a každý s vlastnou štatistikou. Lap ale nemusí byť len okruh, môžete si pod tým predstaviť určitý
úsek trasy ktorý používate na sledovanie nárastu svojej výkonnosti. Napríklad si môžete stopovať koľko vám zoberie času vystúpať z Rače na Biely Kríž Forerunner vám namerá všetky hodnoty pre daný úsek do zvláštneho „file“ a potom váš denný tréning sa skladá zo sumára za celý deň a jednotlivých „Lapov“. Výhoda je že si môžete neskôr tieto okruhy, teda namerané hodnoty navzájom porovnávať.
AutoStart zase znamená že timer sa automaticky zapne a vypne keď sa začnete, respektíve prestanete, pohybovať.

No tak a už naozaj fičím na bajku... Kontrolujem si tempo, rýchlosť, čas, nadmorskú výšku a priebežne čekujem koľko mám ešte času do západu slnka, či stihnem plánovanú trasu. Ale čas vyzerá v pohode a tak rozmýšľam o malej „výskumnej“ odbočke, aby som rozšíril databázu svojich trás. Problém je, že čo ak zablúdim, potom už nestihnem svoju večernú show. A tak sa na moment pristavím ťuknem pár krát do 305-ky a ona si uloží daný geografický bod do pamäte. Možem si tento bod pomenovať (8 znakov) a tiež mu priradiť ikonku pod ktorou sa mi bude zobrazovať na mape. Tak a už je všetko v suchu a fičím dole kopcom takým tempom, že som stratil predstavu kde som vlastne odbočoval a odrazu mám pocit že som stratený, tak to už na čas asi neprídem... Ale hádam mi Forerunner pomôže. Po pár kliknutiach v menu si zapnem funkciu Back to start, otočím bajk a idem naspäť tou istou cestou ktorou som prišiel. Tak šlapem ten strašný „strmák“ čo som si vychutnával smerom dole a vidím pre sebou rozdvojku, ale ani za nič si nemôžem spomenúť či to mám ísť napravo, alebo naľavo? Ale skôr než spanikárim 305-ka pískne a zobrazí „Approaching turn“. Tak pozrem na display a tam je teraz mapka so zobrazením mojej doterajšej trasy a šipka mi ukazuje kde sa na trase nachádzam a ktorým smerom bude treba odbočiť. No už jednoduchšie to byť nemôže... Tak takto sa šťastlivo po svojich stopách vrátim až na známe miesta a napokon štastlivo stihnem aj večernú show, keby... Keby som dokázal odolať tej druhej takisto vzrušujúcej strane mince, a tou je prenos dát do počítača a ich analýza.

Analýza:
Keď už mám program z CD nainštalovaný (čo je veľmi jednoduchá záležitosť) počítač sa štartuje automaticky so servisom pre Forerunnera. To znamená že po zasunutí 305-ky do cradle sa automaticky spustí aplikácia Training Center a po jednom kliknutí sú všetky dáta prenesené do aplikácie a uložené na hard drive. Aplikácia má na ľavej strane dva panely na voľbu dátumu a na voľbu adresára (športu), keďže každý šport sa ukladá do vlastného adresára. Automaticky zobrazuje posledný (najnovší) trip na vrchu ako aktuálny. V pravej časti je obrazovka rozdelená na dve časti, kde v spodnej časti vidíme zobrazený graf, kde si môžeme zobraziť naraz niekoľko veličín podľa svojej voľby. V hornej časti sa obsah obrazovky mení podľa zvoleného panelu a síce:
Map – zobrazujúci žltou linkou trasu vybranej túry na mape
Totals – zobrazujúci v tabuľkovom formáte priemerné, maximálne a sumárne hodnoty pre 12 rôznych veličín a napokon
Notes – Ktorý máme pre pripojenie vlastných poznámok k zobrazovanej trase.
Ako som už skôr spomenul, tak aplikácia je veľmi jednoduchá a vlastne to čo som dosiaľ napísal je takmer úplný popis jej schopností. V podstate funguje ako skladisko dát a ich prehliadač. Jej najväčšou prednosťou je možnosť exportu dát v XML formáte a tak je iba otázkou času kedy si budete môcť sami stiahnuť z netu, alebo kúpiť niečo podobné alebo lepšie.
Aby sme ale Garminu nekrivdili, tak sa predsa trošku pozastavím a pokúsim detailnejsie popísať aspoň najzujímavejšie časti aplikácie. Samotná aplikácia má 3 moduly:
History, Workout a Courses.

History – zobrazuje vždy kalendár kde sa ľahko dajú nalistovať vaše minulé trasy. Dni kedy ste podnikli nejaký typ tréningu sú znázornené tučným písmom. Dole podtým sú už spomínané adresáre pre výber typu športu a napravo je mapa zobrazujúca reálnu trasu po ktorej ste sa pohybovali a ktorá sa dá zoomovať do úžasných detailov. Dole pod mapou môže byť zobrazený graf znázorňujúci priebehové hodnoty vami zvolenej veličiny, alebo niekoľkých naraz. Graf sa tiež dá zoomovať a tak ľahko vidíte rozdiely ako aj závislosti
medzi rôznymi hodnotami. Jedna z príjemných maličkostí v tejto časti aplikácie je že v grafe, nech už znázorňuje akékoľvek veličiny, môžete kliknúť na krivku a v hornej, mapovej časti sa zvýrazní bod na trati zodpovedajúci daným hodnotám. Takže hneď viete či vám heartbeat vyskočil kvôli tej sexi blondínke čo ste míňali na ulici, alebo kvôli tomu stupáku z Pezinskej Baby. Čo mi najviac chýbalo v tejto časti je nejaký „tool“ typu klik-klik-meraj. Takže na mape vidíte svoju kľukatú cestičku a chcete odmerať vzdušnú vzdialenosť medzi dvomi bodami na vašej trase. Na obrazovke je síce vždy zobrazená mierka, ale prikladať pravítko na obrazovku a počítať miesto počítača je ozaj smiešne.

Ale predsa len musím tu dodať, že túto funciu nám priamo ponúka Foreunner. Vyššie spomínaná možnosť uložiť si určitú geografickú polohu do pamäte plní presne tento účel.
Funguje to tak, že si napríklad na Pezinskej Babe uložím zemepisné súradnice pomenujem daný bod napríklad ako „PZN BABA“ a kedykoľvek po trase môžem zastaviť zapnúť si menu „Navigation“ a vyhľadať tento bod, 305-ka mi v dolnej časti displaya zobrazí ktorým smerom od momentálnej pozície sa daný bod nachádza ako je ďaleko a aký je výškový rozdiel medzi vašou terajšou polohou a daným miestom. To funguje vždy keď máte Forerunner zapnutý a „locknutý“ na satelity. To znamená že ak napríklad ste na dovolenke na Cypre, tak zapnete 305-ku nájdete „PZN BABA“ a uvidíte
všetky relevantné hodnoty (!).

Workout – je mimoriadne jednoduchá a slúži vlastne iba ako plánovač vášho budúceho tréningu. V ľavej časti vidíte názov typu tréningu a napravo kalendár do okienok ktorého môžete tieto tréningy umiestňovať – plánovať. Aplikácia disponuje 23-omi predplánovanými tréningami ale nič vám nebráni aby ste si nenadefinovali vlastný typ tréningu. Možno niektorých z vás napadá načo je to dobré... Nuž tieto naplánované tréningy sa dajú preniesť z počítača do Forerunnera, ktorý potom začne automaticky sledovať či váš plánovaný tréning plní požadované ukazovatele, ako napríklad prejdenú vzdialenosť, HR v rámci istého intervalu a podobne. Takisto keď váš tréning pozostáva z viacerých rôznych jednotiek, tak vás upozorňuje na prechod do novej jednotky a prípadne prepne režim meraných hodnôt povedzme z behových na cyklistické. No proste úžasné...

Courses – obrazovka je vlastne zhodná s obrazovkou History, ale tu si môžete už prejdené trasy ukladať ako svoje stabilné okruhy. Význam je taký, že neskôr vám aplikácia umožňuje porovnávať dnešnú výkonnosť na danej trase s výkonnosťou z minulého (napríklad) mesiaca. Ako som spomínal ku každej trase sa dá uložiť textová poznámka ktorá popisuje danú trasu a povedzme poveternostné podmienky, takže obrazovka courses slúži zároveň ako databáza možných výletov, kde si môžete podľa vzdialenosti, obtiažnosti či profilu vybrať trasu vhodnú práve na ten dnešný deň.

Aby som to zhrnul, tak s troškou skromnosti vám aplikácia splní všetky základné podmienky na to aby ste si uložili, zmerali, porovnali či naplánovali vaše minulé tréningy s tými budúcimi. Aplikáciu si môžete aj voľne stiahnuť z www stránky Garminu, ale prvýkrát sa vám spustí iba s pripojeným Forerunnerom, kedy si uloží jeho sériové číslo a to pri každom ďalšom štarte používa na odomknutie, teda povolenie štartu aplikácie.

pokračovanie...

Fotogaléria
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down comments 1 komentár report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Unboxing: Garmin Edge 1030 - tu vám zrejme funkcie chýbať nebudú

Unboxing: Garmin Edge 1030 - tu vám zrejme funkcie chýbať nebudú

Vlajková loď od Garminu uspokojí každého náročného cyklistu, ktorý pozerá po najnovších technológiách a trendoch. Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo sa skrýva v jeho balení...
Garmin EDGE 705 HR - diel prvý

Garmin EDGE 705 HR - diel prvý

Viacerí z vás si určite spomenú na etapu života kedy sa menili z malého chlapca na nebojácneho mládenca. S touto etapou boli neodmysliteľne spojené dobrodružné výpravy , či už inšpirované knihami J. Foglara alebo organizované skautskými oddielmi. Jednou zo súčastí výzbroje mladého dobrodruha bola tzv. KPZ – krabička poslednej záchrany, ktorá mala definovaný obsah určený na prežitie krušných chvíľ
CicloSport - HAC 5 digital – časť 7.

CicloSport - HAC 5 digital – časť 7.

Tak a prepracoval som sa priatelia ku poslednému, dúfajme že i tak zaujímavému pokračovaniu písania o HAC5. Na túto časť som si ponechal ako je to aplikáciami dodávanými ku HAC5, ako zobrazujú nahraté dáta, plus krátke uvedenie do analýzy a štatistiky nameraných údajov.
keyboard_arrow_up