Kelly's Dubnický Maratón 2006

Kelly's Dubnický Maratón 2006

12.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov chrbtami a údoliami Strážovských vrchov v okolí Novej Dubnice (oblasť Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Omšenie, Baske, Dolná a Horná Poruba, Ilava).

Maratón zaradený do prestížnej VELO MTB série.
Najstarší, najväčší a najťažší maratón horských bicyklov na Slovensku.

Fotogalériu od Mihiho z minulého ročníka nájdete tu...

O čo ide?

  12.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov chrbtami a údoliami Strážovských vrchov v okolí Novej Dubnice (oblasť Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Omšenie, Baske, Dolná a Horná Poruba, Ilava).

  Maratón zaradený do prestížnej VELO MTB série.

  Najstarší, najväčší a najťažší maratón horských bicyklov na Slovensku.

   Najstarší - prvý ročník sa konal v roku 1995. Od tohto roku sa maratón koná neprerušovane každý rok

   Najväčší - maratón s najväčšou účasťou na Slovensku, ktorá sa každoročne zvyšuje

   Najťažší - dĺžka a prevýšenie trate KING (165km/5062m) z roku 2001 zatiaľ na Slovensku neprekonané

  Väčšina trate vedie po spevnených lesných cestách a horských chodníkoch. Asfaltu, ale aj opačného extrému je minimum. Tradičným (a obľúbeným) vrcholom trate je Baske (955m). Trať je kvalitne vyznačená.
Hore

Kedy a kde?

Hore

Trate

  Tento rok po druhý krát po dlhom čase nemeníme ani jednu z troch maratónskych tratí. Po niekoľkoročných zmenách sme skonvergovali k výberu tratí ktoré ulahodia všetkým výkonnostným kategóriám. Ponúkame Vám výber najkrajších úsekov tratí minulých ročníkov.

  Opravili sme hodnoty prevýšení všetkých tratí. Ospravedlňujeme sa za doterajšie mylné informácie, no meranie GPS technológiou nevyhodnocuje prevýšenie korektne. Ďakujeme za pochopenie.

  HARD, 99km, 3150m - ak vždy potrebuješ extrém
  Trať pre tých čo chcú pretekať. Zároveň však hlavná, skutočne maratónska trať, určená všetkým plnokrvným bajkerom. Je určená pre tých, čo sú posadnutí jazdou na svojom bajku a život bez športu pre nich nemá zmysel. (Obľúbený vrchol Baske a Teplické "pacošské" serpentíny )

  KLASIK, 68km, 2050m - ak máš srdce správneho bajkera
  Trať pre tých cyklistov ktorým je "Basic" málo a necítia sa na "Hard". Je vhodná pre ľudí ktorí sedia na bicykli aspoň tri-štyri krát do mesiaca. (Obľúbený vrchol Baske)

  BASIC, 43km, 1160m - ak to chceš vyskúšať
  Trať pre pretekárov z kategórie junior, pre nežnejšiu časť cyklistickej komunity, pre bajkerské rodiny, či pre všetkých čo majú horský bicykel iba krátko a nikdy nič podobné neskúsili. (Príjemný profil bez vrcholu Baske)

  Mapa všetkých tratí v troch kvalitách, ale aj veľkostiach meraná technológiou GPS.
  najmenšia kvalita (vhodná na priemerné zobrazenie na obrazovke) - 1112x1221 pixelov (265KB),
  stredná kvalita (vhodná na kvalitne zobrazenie na obrazovke) - 2224x2443 pixelov (751KB),
  najväčšia kvalita (vhodná na tlač) - 4635x5091 pixelov (3 291KB),

  Výškový profil tratí 970x604 (26KB) meraný technológiou GPS

  Ak vlastníš GPS prístroj stiahni si trasu
  HARD2006.zip (95KB), KLASIK2006.zip (57KB) , BABY2006.zip (33KB)

Hore

Kategórie

  trať HARD, 99km / 3150m
  Na tejto trati rozlišujeme tri kategórie.Štart len od 18 rokov!

  Kategória Rok narodenia Tento rok dosiahnutý vek
  (HM) Muži 1987 až 1967 19 až 39 rokov
  (HV) Veteráni 1966 a skôr 40 rokov a viac
  (HZ) Ženy kedykoľvek koľkokoľvek

  trať KLASIK, 68km / 2050m
  Na tejto trati rozlišujeme štyri kategórie.

  Kategória Rok narodenia Tento rok dosiahnutý vek
  (KJ) Juniori 1988 a neskôr 18 rokov a menej
  (KM) Muži 1987 až 1967 19 až 39 rokov
  (KV) Veteráni 1966 a skôr 40 rokov a viac
  (KZ) Ženy kedykoľvek koľkokoľvek

  trať BASIC, 43km / 1160m
  Na tejto trati nerozlišujeme kategórie. Všetci pretekajú v jednej kategórii.

  Kategória Rok narodenia Tento rok dosiahnutý vek
  (BA) Basic kedykoľvek koľkokolvek
Hore

Štartovné

  Trať
  HARD
  KLASIK
  BASIC
  Ak uhradíš štartovné do 9.6.2006

  300Sk
  (270Kč)

  250Sk (225Kč)

  200Sk
  (180Kč)

  Ak uhradíš štartovné osobne pri prezentácií deň pred štartom 23.6.2006
  450Sk
  (405Kč)
  400Sk
  (360Kč)
  350Sk
  (315Kč)
  Ak uhradíš štartovné osobne pri prezentácií v deň štartu 24.6.2006
  600Sk
  (540Kč)
  550Sk
  (495Kč)
  500Sk
  (450Kč)

  Možné spôsoby zaplatenia štartovného do 9.6.2006:

  • Poštovou poukážkou na adresu:
   MTB klub Dubnica, SNP 121/2, 914 51 Trenčianske Teplice, SR

  • Prevod, alebo vklad na účet:
   0273213204/0900, Slovenská Sporiteľňa
   variabilný symbol: Dátum narodenia vo formáte DDMMRRRR (bez bodiek)
   v správe pre prijímateľa uveď svoje meno a priezvisko.

  • Pri platbe z Čiech je najvýhodnejšie zaplatiť prevodom alebo vkladom na účet:
   1785069183/0800, Česká spořitelna Brumov
   variabilný symbol: Dátum narodenia vo formáte DDMMRRRR (bez bodiek)
   v správe pre prijímateľa uveď svoje meno a priezvisko.

  Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené.

  Doklad o zaplatení si zober k prezentácii pre prípad reklamácie.

  V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Hore

Prihlásenie

  Prihlásenie poštou

  Na pretek sa môžes prihlásiť zaslaním čitateľne vyplnenej prihlášky na adresu MTB klubu spolu s priloženou kópiou o zaplatení (ústrižok z poštovej poukážky, prevodný príkaz, alebo vklad na účet) do 9.6.2006.

  Tu si môžeš stiahnúť prihlášku vo formáte .GIF (obrázok) s kvalitou 150DPI (32KB)

  Tu si môžeš stiahnúť prihlášku vo formáte .GIF (obrázok) s kvalitou 300DPI (88KB)

  Tu si môžeš stiahnúť prihlášku vo formáte .DOC (Microsoft Word) (50KB)

  Prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná.

  Ak platíš štartovné za viac osôb naraz, pošli doklad o zaplatení a všetky prihlášky v jednej obálke.

  Zo Slovenka zašli prihlášku na adresu:
  MTB klub Dubnica, SNP 121/2, 914 51 Trenčianske Teplice, SR

  Z Čiech je najvýhodnejšie prihlásiť sa cez internet

  Prihlásenie Internetom

  Na pretek sa môžes prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára do 23.6.2006 do 12:00.

  V tomto prípade si treba overiť či MTB klub zaregistroval vašu platbu a overil prihlasenie na elektronickej web štartovej listine. Overenie by malo nastať max do 7 dni od zaplatenia.

  Vašu prihlášku akceptujeme až po zaplatení štartovného !

  Ak platíš za viac osôb, vlož zoznam osôb do poznámky v prihlasovacom formulári.

  Prihlásenie v priestoroch štartu a cieľa

  Prihlásiť na maratón sa môžeš aj v deň štartu (alebo deň pred) priamo pri prezentácii.
  Pre tento prípad máme k dispozícii dostatočné (nie však nekonečné) množstvo rezervných čipov a štartových čísel. V prípade neočakávaného veľkého množstva pretekárov prihlasujúcich sa na pretek v deň štartu (alebo deň pred), môže teoreticky nastať situácia, že rezerva nebude stačiť. Preto doporučujeme prihlásenie sa na pretek do 9.6.2006.

  Za prihláseného si považovaný len po zaplatení štartovného.

Hore

Prezentácia

  V priestoroch štartu/cieľa v areáli letného kina (amfík) v Novej Dubnici.

  23.6.2006 (Piatok): HARD+CLASSIC+BASIC od 17:00 do 21:30
  24.6.2006 (Sobota): od 7:00 do 8:40 (uprednostňovaná kategória HARD)
  od 8:40 do 9:40 (uprednostňovaná kategória CLASSIC)
  od 9:40 do 10:40 (kategória BASIC)

Hore

Občerstvenie

  Trať Občerstvovačky na trati
  HARD 4 x kompletná + 1 x pitná
  KLASIK 4 x kompletná
  BASIC 3 x kompletná
Hore

Limity

  Trať
  Iliavka 17:00 hod.
  Cieľ 18:00 hod.
  HARD

  82.km, (8 hod. od štartu)

  99.km, (9 hod. od štartu)
  KLASIK

  51.km, (7 hod. od štartu)

  68.km, (8 hod. od štartu)
  BASIC

  26.km, (6 hod. od štartu)

  43.km, (7 hod. od štartu)

  Pretekár nespĺňajúci časový limitný čas na príslušnej kontrole, bude z preteku diskvalifikovaný !

Hore

Vyhlásenie výsledkov

  17:30 - 18:00 hod.

  prvé tri miesta v každej kategórii

  18:00 - ..:.. hod.

  špeciálne ceny a tombola

Hore

Tričko

  Legendárne maratónske tričko je len na objednávku pre dopredu prihlásených.

  Cena trička je 200Sk / 180Kč a je ju nutné zaplatiť spolu so štartovným do 9.6.2006.
  Požadovanú veľkosť uveď na prihláške.
  Tričko bude vydané v priestoroch štartu pri prezentácii.
  V priestoroch štartu sa už nebude dať zakúpiť maratónske tričko.
Hore

Maratónska rodina

 • Opäť vyhlasujeme súťaž o maratónsku rodinu. Prehovorte konečne váhajúce polovičky, starých rodičov a deti, pretože zúčastniť sa Vám určite vyplatí!
 • Do súťaže o maratónsku rodinu sa môže prihlásiť len najbližšia rodina. To znamená: otec, mama, dedko, babka, syn a dcéra. Vzdialenejší príbuzenský vzťah ako je ujo, teta, bratranec, sestrenica a pod., nie je možné prihlásiť.
 • Minimálny počet členov tímu maratónskej rodiny je tri.
 • Každá prihlásená maratónska rodina má zadarmo jedno štartovné (s najnižšou hodnotou).
 • Ako rodina sa zaprezentujete vyplnením názvu rodinného tímu na prihláške.
 • Na prezentáciu si doneste so sebou doklad pomocou ktorého jasne preukážete, že sa jedná o najbližší príbuzenský vzťah.
 • Každý člen maratónskej rodiny sa môže prihlásiť na inú trať.
 • Víťaztvo v tejto súťaži nie je podmienené absolvovaním celej trate. To znamená dôležité je postaviť sa aspoň na štart.
 • Vyhráva rodina s najväčším počtom zúčastnených pretekárov. V prípade rovnakého počtu pretekárov u viacerých rodín, vyhráva rodina s mladším vekovým priemerom.
Hore

Ceny

 • Prvé 3 miesta v každej kategórii
 • Cena pre "maratónsku rodinu".
 • Každý pretekár mladší ako 15 rokov bude menovite vyhlásený, na pódiu odmenený malým darčekom a diplomom.
 • Super ceny ak podáš nejaký zvláštny total-brutal extra výkon
 • Extra maratónske poháre v kategóriách:
  • Najmladší, najstarší a najťažší maratónec
  • Za hrdinstvo a Fair Play
  • Kaskadér - krvavnička maratónu
 • Tombola s hodnotnými cena
Hore

Podmienky účasti

 • plná prilba na hlave počas celého preteku
 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • v prípade straty čipu zaplatiť MTB klubu cenu čipu 4000,-Sk do troch dní po preteku
Hore

Ubytovanie

  Športová hala v priestoroch štartu a cieľa. Je potrebný vlastný spacák a karimatka.

  Pre náročnejších:
  hotel Dynamik (N.Dubnica) +421 42 443 07 00
  hotel Kristína (Dubnica n.V.) +421 42 442 03 22
Hore

Ostatné

 • Trasa maratónu bude značená len pre tento pretek. Mimo preteku sa nebude používať, aby nedochádzalo k nadmernej erózi a plašeniu zvierat.
 • Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
 • Opäť registrácia v cieli čipovou technológiou (bez vyberania zálohy).
 • Zabezpečené stráženie bicyklov a batožiny.
 • Sprievodné akcie
 • Zabezpečené umývanie bicyklov a pretekárov
 • Pretek sa koná za každého počasia.
 • Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.

report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down comments 3 komentáre report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: MTBIKER Novodubnický maratón – po ročnej prestávke späť

Pozvánka: MTBIKER Novodubnický maratón – po ročnej prestávke späť

Medzi bikermi už legendárny kopec Baske, alebo ďalšie súčasti najstaršieho maratónu u nás opäť čakajú. August sa blíži, môžete ladiť formu...
Pozvánka: Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón - Majstrovstvá SR XCM

Pozvánka: Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón - Majstrovstvá SR XCM

Zakončenie sezóny s príchuťou majstráku, aj o tom bude maratón so štartom v našom hlavnom meste. Po ročnej prestávke sa vracia Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón.
Sezóna v ťahu a dva týždne na Kinga

Sezóna v ťahu a dva týždne na Kinga

Dá sa to vôbec? Dá, určite. A dám to? Uvidíme. Cyklistická sezóna 2021 mala byť najlepšia, akú som doteraz zažil, tak čo sa stalo?
keyboard_arrow_up