Inak co sa tyka roku 2009 - tam tiez nebolo vsetko uplne tip top
http://www.cyclingnews.com/features/analysis-armstrongs-tour-blood-levels-debated
A este celkovo ohladne dopingu - Marion Jones nebola nikdy pozitivne testovana, kazdym testom presla bez problemov a aj tak dopovala cely zivot ... Vyrobcovia vzdy boli aj budu o krok vpredu ...
11.07.2012 - 23:18:41
00
Debilny komisari si mali robit svoju robotu poriadne a potom by to vyzeralo mozno inac.Teraz sa biju do prs ze to nebolo vsetko ok?Vzal by som im vyplaty za 10 rokov + nejaku pokutu a bolo by vybavene.
11.07.2012 - 23:33:42
00
canupus: Zeby trebalo aj spat/zregenerovat sval? Pisal som o unave-kys.ml.
andrej25: ano to bolo ono :)
12.07.2012 - 08:26:39
00
co vlastne je doping? teda co uz je, a co este nie. je to presne definovane, alebo sa iba robi nejaky zoznam zakazanych latok?
12.07.2012 - 08:48:03
00
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2011
02.12. 2010randyDoping ve sportu
Světový antidopingový kodex
Platný od 1. ledna 2011
Všechny Zakázané látky budou považovány za "Specifické látky" kromě látek ze skupin S1, S2.1 až S2.5, S4.4 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ) ZAKÁZANÉ LÁTKY
S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY
Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (tzn. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci), je zakázána stále.
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky jsou zakázány.
1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):
(a) Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol (5a-androst-1-en-3b,17b-diol ); 1-androstendion (5a-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); danazol (17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17b-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17a-methyl-5a-androst-2-en-17b-ol); drostanolon; ethylestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17b-hydroxy-17a-methyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-on); kalusteron; klostebol; mestanolon; mesterolon; metandienon (17b-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dien-3-on); metenolon; methandriol; metasteron (2a, 17a- dimethyl-5a-androstan-3-on-17b-ol); methyldienolon (17b-hydroxy-17a-methylestra-4,9-dien-3-on); methyl-1-testosteron (17b-hydroxy-17a-methyl-5a-androst-1-en-3-on); methylnortestosteron (17b-hydroxy-17a-methylestr-4-en-3-on); methyltestosteron; metribolon (methyltrienolon (17b-hydroxy-17a-methylestra-4,9,11-trien-3-on); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norethandrolon; norklostebol; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon; prostanozol (17b-hydroxy-5a-androstano [3,2-c]pyrazol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-on); tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17b-ol-3-on); trenbolon a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně:
Androstendiol (androst-5-en-3b,17b-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), dihydrotestosteron, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA), testosteron
a následující metabolity a isomery:
5a-androstan-3a,17a-diol
5a-androstan-3a,17b-diol
5a-androstan-3b,17a-diol
5a-androstan-3b,17b-diol
androst-4-en-3a,17a-diol
androst-4-en-3a,17b-diol
androst-5-en-3b,17a-diol
androst-5-en-3a,17a-diol
androst-5-en-3a,17b-diol
androst-5-en-3b,17a-diol
4-androstendiol (androst-4-en-3b,17b-diol)
5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
epi-dihydrotestosteron
epitestosteron
3a-hydroxy-5aandrostan-17-on
3b-hydroxy-5aandrostan-17-on
19-norandrosteron19-noretiocholanolon

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:
Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), tibolon, zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

Pro účely skupiny této sekce:
* "exogenní" se vztahuje k látce, kterou tělo není normálně schopno produkovat přirozeně.
** "endogenní" se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně.

S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY
Následující látky a jejich uvolňující faktory jsou zakázány:
Látky stimulující erytropoesu (např. erytropoetin (EPO), darbepoetin (dEPO), stabilizátory hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF), methoxypolyethylenglykol-epoetin beta (CERA), peginesatid /Hematide/);
Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) u mužů;
Insuliny;
Kortikotropiny;
Růstový hormon (GH), fibroblastové růstové faktory (FGFs), hepatocytový růstový faktor (HGF), insulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1), mechanické růstové faktory (MGF), růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF) a vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF), stejně jako jakékoliv jiné růstové faktory ovlivňující syntézu nebo degradaci bílkovin svalů, šlach a vaziva, krevní zásobení, využití energie, regenerativní kapacitu nebo ovlivňující typy svalových vláken;
a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
S3. BETA2- AGONISTÉ
Všichni beta-2 agonisté (včetně obou případných optických isomerů) jsou zakázáni kromě salbutamolu (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin) a salmeterolu pokud jsou podány v inhalaci v souladu s doporučeným léčebným režimem výrobce.
Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000ng/ml nebude považována za zamýšlené terapeutické použití, ale bude považována za pozitivní laboratorní nález, pokud sportovec neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl způsoben užíváním terapeutické dávky (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin) salbutamolu v inhalaci.
S4. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ
Následující skupiny jsou zakázané:
Inhibitory aromatáz, zahrnující:
Aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3-17-dion (androstatriendion), 4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo),exemestan, formestan, letrozol, testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.
Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující:
Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.
Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:
Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.
Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne s omezením pouze na ně.
S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY
Maskovací látky jsou zakázané. Zahrnují:
Diuretika, desmopressin, plasmaexpandery (např. glycerol, nitrožilní podání albuminu, dextranu, hydroxyethylškrobu a mannitolu), probenecid a další látky s podobnými biologickými účinky.
Diuretika zahrnují:
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drosperinonu, pamabromu a lokálního podání dorzolamidu a brinzolamidu, které nejsou zakázané).
Pro použití (Při Soutěži, případně Mimo Soutěž) jakéhokoliv množství látky se stanoveným prahovým limitem (tj. salbutamol, morfin, katin, efedrin, metylefedrin a pseudoefedrin) ve spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou je vyžadováno udělení specifické Terapeutické výjimky na tuto látku navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou maskovací látku.
ZAKÁZANÉ METODY
M1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU
Zakázané je následující:
Krevní doping, včetně použití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.
Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované hemoglobinové produkty (např.krevní náhražky založené na hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně. Dodávání kyslíku zakázáno není.
M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE
Zakázané je následující:
Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingové kontrole je zakázané. To zahrnuje cévkování a záměnu a/nebo úpravu (např. proteázami) moči, ale ne s omezením pouze na ně.
Nitrožilní infúze jsou zakázány kromě infúzí legitimně přijatých v průběhu nemocničních zákroků nebo klinických výzkumných aktivit.
Postupný odběr, manipulace a zpětná infúze celé krve do oběhového systému je zakázána.
M3. GENOVÝ DOPING
Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:
Transfer nukleových kyselin nebo jejich sekvencí;
Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk;
Použití látek, které přímo nebo nepřímo ovlivňují funkce známé svým vlivem na výkonnost modifikováním genové exprese. Například receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated Receptor ? (PPAR?) agonists/ (např. GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPAR?-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR) jsou zakázány.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI
Kromě kategorií S0 až S5 a M1 až M3 uvedených výše jsou Při Soutěži zakázané i následující skupiny:
ZAKÁZANÉ LÁTKY
S6. STIMULANCIA
Všechna stimulancia (včetně obou jejich případných optických (D- a L-) isomerů) jsou zakázaná, s výjimkou derivátů imidazolu v případě jejich místníhopoužití a stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2011*.
Stimulancia zahrnují:
(a) Nespecifická stimulancia:
Adrafinil, amfepramon, amfetaminil, amfetamin, amifenazol, benfluorex, benzfetamin, benzylpiperazin, bromantan, dimethylamfetamin, ethylamfetamin, famprofazon, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamin, fenmetrazin, fenproporex, fentermin, 4-fenylpiracetam (karfedon), furfenorex, klobenzorex, kokain, kropropamid, krotetamid, mefenorex, mefentermin, metamfetamin (d-), methylendioxyamfetamin, methylendioxymetamfetamin, mezokarb, modafinil, norfenfluramin, p-methylamfetamin, prenylamin, prolintan.
Stimulancium, které není výslovně uvedeno v tomto odstavci, je Specifickou látkou.
(b) Specifická stimulancia (příklady):
Adrenalin**, katin***, efedrin****, etamivan, etilefrin, fenbutrazát, fenkamfamin, fenprometamin, heptaminol, isomethepten, levmetamfetamin, meklofenoxát, metylefedrin****, methylfenidát, methylhexanamin (dimetylpentylamin), niketamid, norfenefrin, oktopamin, oxilofrin, parahydroxyamfetamin, pemolin, pentetrazol, propylhexedrin, pseudoefedrin*****selegilin, sibutramin, strychnin, tuaminoheptan a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
* Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2011 (bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein, pipradrol, synefrin) nejsou považovány za Zakázané látky.
** Adrenalin podaný společně s lokálními anestetiky nebo podaný lokálně (např. nosní, oční aplikace) není zakázaný.
*** Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.
**** Efedrin a methylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.
***** Pseudoefedrin je zakázán, pokud jeho koncentrace v moči je vyšší než 150 mikrogramů na mililitr.
S7. NARKOTIKA
Zakázané je následující:
Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin.
S8. KANABINOIDY
Přírodní (např. hašiš, konopí a marihuana) nebo syntetický delta9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabimimetika (např. "Spice" /obsahující JWH018, JWH073/ a HU-210) jsou zakázané.
S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY
Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané.
LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH
P1. ALKOHOL
Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při Soutěži v následujících sportech. Detekce se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla (hematologická hodnota) je 0.10 g/l.
Automobilový sport (FIA)
Karate (WKF)
Kuželky a bowling (FIQ)
Letecké sporty a parašutismus(FAI)
Lukostřelba (FITA, IPC)
Motocyklový sport (FIM)
Vodní motorismus (UIM)


P2. BETA-BLOKÁTORY
Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze Při Soutěži v následujících sportech.
Automobilový sport (FIA)
Billiard a snooker (WCBS)
Boby a skeleton (FIBT)
Bridž (FMB)
Curling (WCF)
Golf (IGF)
Jachting (ISAF) - "match race" - jen kormidelník
Kuželky a bowling (FIQ)
Letecké sporty a parašutismus (FAI)
Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)
Lyžování (FIS) - skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a snowboard U-rampa a "big air"
Moderní pětiboj (UIPM) - jen discipliny se střelbou
Motocyklový sport (FIM)
Petanque a obdobné sporty (CMSB)
Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)
Šipky (WDF)
Vodní motorismus (UIM)
Zápas (FILA)
Beta-blokátory zahrnují následující látky:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale ne s omezením pouze na ně.
12.07.2012 - 08:50:28
00
cize ak niekto pouziva nejaku novu "zmes", ktore este nie je na zozname, vlastne nedopuje?
12.07.2012 - 08:52:50
00
ja to chápem tak že zakázaná je istá skupina látok a nie len konkrétne vymemované látky
12.07.2012 - 08:57:27
00
Kubad: ako môže niekto také svinstvá dávať do svojho tela? Samozrejme myslím to ako doping, nie pre liečebné účely. V podstate je smutné, že v športe existuje niečo také ako doping. Stráca to potom zmysel...
12.07.2012 - 09:01:01
00
peniaze, túžba vyhrávať a následne zase peniaze :) a to nie len pre pretekára ale jeho celý tým, ktorý ho do toho tlačí ... mne to nakoniec príde prirodzené ... nechápem tie očakávania ža vrcholový šport by mal byť čistý ...
12.07.2012 - 09:05:02
00
Hazard napísal:
Kubad: ako môže niekto také svinstvá dávať do svojho tela? Samozrejme myslím to ako doping, nie pre liečebné účely. V podstate je smutné, že v športe existuje niečo také ako doping. Stráca to potom zmysel...


věř tomu že spoustu těchhle látek si do těla cpeš v lécích a ani o tom nevíš :D
podívej se co je v různých potravinových doplňcích, jinak spousta těchhle látek je tělu vlastní a jedná se jen o množství látky v těle, ono s tím dopingem je to fakt složité, doping je v podstatě alkohol, kava i čaj :D samo v trochu větším množství
12.07.2012 - 09:10:56
00
akurat to trochu citam, myslim si ze "dopuje" vacsina populacie :D
vlastne asi je dost tazke si taku kopu latok ustrazit
12.07.2012 - 09:18:54
00
přesně tak, je dost pravděpodobné že by spousta lidí tady testem neprošla :D
12.07.2012 - 09:34:48
00
zaujimave ze opiti na biku byt mozu :)
12.07.2012 - 09:38:57
00
chudaci hraci bowlingu :D
inak podla mna dost trapne: http://www.antidoping.cz/documents/doping_unesco.pdf
a zoznam zakazanych latok je znacne rozsiahly http://www.antidoping.cz/documents/zakazane_leky.pdf
12.07.2012 - 09:42:37
00
kukám že muconasal možem, viac ma nezaujíma :D
12.07.2012 - 10:06:55
00
keyboard_arrow_up