Stormy napísal:
Ja čítam, ale som si všimol, že bežne jazdia aj bez prilby a bez svetiel, tak sa pýtam.


je to povinnosť ktorú ti ukladá zákon, že či ho dodržíš alebo nie, je len na tebe, samozrejme v prípade nedodržania treba rátať s následkami, ako je v tomto prípade pokuta.
13.01.2013 - 14:28:32
00
Cez železničný priechod sa môže ísť na bicykli, alebo sa musí prejsť peši vedľa bicykla?
13.01.2013 - 14:41:41
00
ale teraz si uz ozaj robis srandu
13.01.2013 - 16:13:21
00
Môžeš kľudne na bajku.
13.01.2013 - 16:13:52
00
Ani mňa by taká blbosť nenapadla, ale asi pred týždňom
bola v správach nejaká policajná akcia a ukazovali ako pokutovali
bicyklistu za žel.prechodom,len som neskoro zareagoval, že prečo dostal pokutu.
Lebo ani ja som o takom nepočul...
13.01.2013 - 17:05:09
00
ked tlacis bicykel si chodec
13.01.2013 - 17:39:25
00
možno to bol prechod so STOPkou a nezastal :)
13.01.2013 - 17:53:31
00
Bicykel by sa mal tlačiť asi iba cez priechod pre chodcov.
13.01.2013 - 18:24:38
00
bicykel si mozem tlacit kedy chcem
13.01.2013 - 18:41:55
00
Stormy napísal:
Čítať viem, ale či absencia svetiel a prilby prekáža...

Prekáža v čom?
13.01.2013 - 19:21:49
00
andrej25 napísal:
bicykel si mozem tlacit kedy chcem

Jasné, ak máš bicykel na to aby si ho tlačil tak v tom nie je problém.
13.01.2013 - 21:27:13
00
pozitivna sprava: schvalili sme tvorbu technickeho predpisu:
TP - Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
Zdôvodnenie úlohy: Cieľom je vytvorenie technických podmienok pre navrhovanie komunikácií pre cyklistickú dopravu ako aj nadväznej infraštruktúry pre cyklistov.
TP budú určené najmä pre dopravných projektantov, políciu SR, ďalej tieţ pre stavebné úrady a schvaľovacie orgány.
Podrobnejší predpis pre technické parametre komunikácií pre bicyklovú dopravu, ako aj metodika na ich navrhovanie na Slovenskú dlhodobo chýba. Najbliţšia technická norma (STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií) sa tejto oblasti dotýka len veľmi okrajovo. Nemáme obdobu českých technických TP 179 Navrhování komunikací pre cyklisty, kde sa aktuálne pripravuje uţ druhé prepracované vydanie.
V Európe je dnes evidentná silná snaha o rozvoj cyklistickej dopravy a vytváraní podmienok pre ňu, či uţ za cieľom odľahčenia dopravných problémov ako aj zlepšenie mobility a ţivotného prostredia v mestách. Tieţ ako prostriedok na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a rozvoj udrţateľného cestovného ruchu. Tento trend preniká aj na Slovensko. Ţiaľ pri absencii adekvátnych technických predpisov u nás vznikajú v tejto oblasti veľakrát veľmi zlé riešenia. Tieto zlé riešenia sú zlou vizitkou Slovenskej republiky. Cyklistická doprava vedie k rozvoju turizmu, no zlé navrhnutá infraštruktúra vedie k tomu, ţe cyklisti si potom vyberajú iný štát na uspokojenie svojej cyklistickej aktivity. Ďalším parametrom je zníţenie nehodovosti, keďţe dobre zrealizovaná cyklistická infraštruktúra vedie k zníţeniu k tejto štatistiky.
Obsah úlohy:
V nadväznosti na legislatívu (zákon 9/2009, vyhláška 8/2009 a STN 73 6110) spracovať technické podmienky podrobne pokrývajúce najmä:
Charakteristiku a špecifikáciu bicyklovej dopravy a cyklistické komunikácie
- návrh trasovania, zásady spracovania koncepcie resp. generelu cyklistickej dopravy, základné prieskumy intenzity a dopytu,
- predovšetkým v intraviláne, ale aj v extraviláne,
- v HDP, v PDP, samostatne,
- vhodnosť spôsobu vedenia trasy podľa situácie, integrácia vs. separácia,
- šírky, povrchy, sklony, polomery, rozhľadové pomery, údrţba
20.02.2013 - 13:44:22
00
mailer napísal:
pozitivna sprava: schvalili sme tvorbu technickeho predpisu:


Mailer, kto je to "sme"?
08.03.2013 - 14:49:31
00
Taketo plany ma vlada s cyklistami: http://www.sme.sk/c/6736191/pri-rozvoji-cyklistiky-sa-obavaju-narastu-kradezi-bicyklov.html
16.03.2013 - 15:12:52
00
nejaky novy navrh ale akosi sa mi nezda. preco by som si mal odstat dalsiu cervenu ?
http://auto.sme.sk/c/6990823/cyklisti-by-zlozite-krizovatky-mohli-prekonavat-po-novom.html

i.sme.sk
02.11.2013 - 10:30:43
00

Výber z produktov

Prejsť do shopu
keyboard_arrow_up