Jakľofski bicigeľ

21. 7. 2018
XC preteky
Jaklovce (Slovensko)

Propozície, Výsledky, Reportáže, Foto
Ahojte,

začali sme prípravy na ďalší ročník Jakľofskeho bicigľa (ďalej JB), preto vás chceme oboznámiť, čo si pre vás (a na vás ;-)) pripravujeme v tomto roku.
Tou najdôležitejšou zmenou, od ktorej sa ale odvíjajú ďalšie, nemenej dôležité, je zaradenie JB do série - východ MTB liga "po boku" iných, renomovaných maratónov.
Celé dianie maratónu od prezentácie, cez štart hlavných kategórií, detské preteky, cieľ, občerstvenie po pretekoch, vyhlásenie výsledkov atď. presúvame do areálu futbalového ihriska, v bezprostrednej blízkosti bude dostatok miest na parkovanie.
Krátka a stredná trať ostanú zrejme bez podstatnej zmeny. Pribudne nám "dlhá" maratónska trať, ktorá bude mať viac ako 70 km a vznikne pripojením "by-passu" k strednej trati v Kojšove. Uvažujeme o tom, že by sme po rokoch opäť dostali na mapu maratónov na východe Kojšovskú hoľu.
Pribudne kategória pre e-biky.
Prihlasovanie na JB 2018 bude cez cyklo.sao-tatry, meranie času pomocou čipov.

Informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať, do vašich kalendárov a diárov si ale už teraz poznamenajte 21.07.2018 Jakľofski bicigeľ. ;)

m.


Naposledy upravil mrazik dňa 24.05.2018 - 09:49:44, celkovo upravené 1 krát.

07.01.2018 - 17:21:28
010
Usporiadateľ:
Obec Jaklovce

Kontakt:
Miroslav Kočík, 0911 768 408, j.bicigel@gmail.com

Info:
http://www.jaklovce.sk/jaklofski-bicigel/
http://www.vychodmtbliga.sk

Dátum konania:
Sobota 21.7.2018

Miesto konania:
Futbalový štadión, Jaklovce

Štart:

• 09:00 – Dlhá trať
• 10:00 – Stredná trať
• 10:30 – Krátka trať
• 11:00 – Detské preteky

Súčasťou pretekov na strednej trati sú MSR železničiarov v MTB maratóne, bližšie info na zofssr.margecany@azet.sk, 0911 768 408

Cieľ:
Futbalový štadión, Jaklovce
V priestore cieľa organizátor zabezpečí možnosť umytia bicyklov a sprchy pre pretekárov spolu s občerstvením.

Trasy a kategórie:

Dlhá trať
Muži 19 – 39 rokov 1979 – 1999
Masters B 40 – 49 rokov 1969 – 1978
Masters C 50 – 59 rokov 1959 – 1968
Masters D 60 rokov a viac 1958 a skôr
Ženy 19 a viac rokov 1999 a skôr


Stredná trať
Juniori 17 – 18 rokov 2000 – 2001
Muži 19 – 39 rokov 1979 – 1999
Masters B 40 – 49 rokov 1969 – 1978
Masters C 50 – 59 rokov 1959 – 1968
Masters D 60 rokov a viac 1958 a skôr
Juniorky 17 – 18 rokov 2000 – 2001
Ženy 19 – 39 rokov 1979 – 1999
Ženy Masters B 40 – 49 rokov 1969 – 1978
Ženy Masters C 50 rokov a viac 1968 a skôr


Krátka trať
Kadeti 15 – 16 rokov 2002 – 2003
Juniori 17 – 18 rokov 2001 – 2001
Muži od 19 rokov 1999 a skôr
Kadetky 15 – 16 rokov 2002 – 2003
Juniorky 17 – 18 rokov 2000 – 2001
Ženy od 19 rokov 1999 a skôr
Muži Bez rozdielu veku
Ženy Bez rozdielu veku

Detské kategórie:
Chlapci + dievčatá do 6 rokov 2012 a skôr
Chlapci 7 - 8 rokov 2011 - 2010
Chlapci 9 - 11 rokov 2009 - 2007
Chlapci 12 - 14 rokov 2006 - 2004
Dievčatá 7 - 10 rokov 2011 - 2008
Dievčatá 11 - 14 rokov 2007 - 2004

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Prihlásenie:
Online cez cyklo.sao-tatry.sk
Osobne v deň pretekov 21.7.2018 pri registrácii

Úhrada štartovného:
V HOTOVOSTI PRI REGISTRACII 21.7.2018
Ako Variabilný Symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY. Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko.
Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie tu:

Overenie prihlásenia a zaplateného štartovného

Za prihláseného ste považovaný, až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prezentácia:
V mieste štartu maratónu – Futbalový štadión, Jaklovce, Sobota: 21.07.2018 od 07:00 h, najneskôr 30 minút pred štartom kategórie

Štartovné:

• 17 € – pri úhrade do 30.6.2018 – s nárokom na štartovný balíček
• 20 € – pri úhrade do 13.7.2018 – s negarantovaným štartovným balíčkom
• 23 € – pri úhrade počas prezentácie v hotovosti
• 0 € – deti do 6 rokov
• 5 € – deti 7 - 14 rokov, úhrada počas prezentácie v hotovosti

V cene štartovného je: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, štartovný balíček (podľa dátumu prihlásenia), tombola.
Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.

Ceny:
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.
Časomiera:

Partneri podujatia
Obce Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Únia žien Slovenska Jaklovce
Sponzori: Bodex, Top-bikewear, Madbiker, Soof, Isako, Heineken, Nutrend, Capricorn, Qess, Kellys bike centrum Kosice, Schwabik SNV, Pro-body, Eco Technologies, Ja-ra

Podmienky účasti:
prilba na hlave počas celého preteku
• štart na vlastné nebezpečenstvo
• usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
• všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
• mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
• ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1.Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej premávky. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
8. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly z použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou. Povolené vyhadzovanie je v občerstvovacej zóne.
9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na štartovnom čísle.
10. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 21.07. 2018 – 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.
12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
13. Víťazi preteku / výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu / výhru v tombole.
14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-14.


Naposledy upravil vokalvokal dňa 13.07.2018 - 21:44:09, celkovo upravené 4 krát.

09.05.2018 - 10:06:05
00
Koľko km a prevýšenie má krátka trať?
09.05.2018 - 22:10:31
00
mullerm na tratiach sa este pracuje, nakolko po zime si budu vyzadovat zmeny, ale kratka bude mat zhruba 25km a prevysenie +-750m
10.05.2018 - 06:50:36
00
Pridávam tip na ubytovanie: v blízkosti Jakloviec (cca 2 km od štaru-cieľa), pokojné a pekné miesto nad priehradou, kapacita pre cca 20 ľudí s možnosťou stravovania, dostupnosť autom dobrá https://www.facebook.com/Chata-za-vodou-1256347667829465/;
A v Kojšove, biker friendly ubytovanie v prekrásnom prostredí pod Folkmárskou skalou http://www.vitajtecyklisti.sk/zariadenia/ubytovacie-zariadenie/2594-chata-pod-ubocou-pod-kojsovskou-holou-.html?index=true
10.05.2018 - 10:30:25
02
TRATE

KRATKA
Dlzka = 26.5 km
Prevysenie = 800 m

Mapka, vyskovy profil a GPS kratkej

Príloha:
Jaklofski_kratka.JPG
Jaklofski_kratka.JPG 384.99 KiB thumb_up1thumb_downPríloha:
Jaklofski_kratka_vyskovy_profil.JPG
Jaklofski_kratka_vyskovy_profil.JPG 18 KiB thumb_up1thumb_downPríloha:STREDNA
Dlzka = 42.5 km
Prevysenie = 1300 m

Mapka, vyskovy profil a GPS strednej

Príloha:
Jaklofski_stredna.jpg
Jaklofski_stredna.jpg 758.24 KiB thumb_up1thumb_downPríloha:
Jaklofski_stredna_vyskovy_profil.JPG
Jaklofski_stredna_vyskovy_profil.JPG 16.08 KiB thumb_up0thumb_downPríloha:DLHA
Dlzka = 70 km
Prevysenie = 2038 m

Mapka, vyskovy profil a GPS dlhej

Príloha:
Jaklofski_dlha.jpg
Jaklofski_dlha.jpg 1.82 MiB thumb_up1thumb_downPríloha:
Jaklofski_dlha_vyskovy_profil.jpg
Jaklofski_dlha_vyskovy_profil.jpg 27.21 KiB thumb_up0thumb_downPríloha:


Naposledy upravil vokalvokal dňa 09.07.2018 - 19:46:48, celkovo upravené 5 krát.

11.05.2018 - 11:40:21
01
Dik za info,bol som v 2014-tom,vtedy bola len jedna trať 25km,fajne som sa vytrápil,a odvtedy som nebol,ale teraz chcem ísť,dúfam že tá 25-ka nebude až taká náročná. :)
11.05.2018 - 21:01:35
00
mrazik napísal:
Pridávam tip na ubytovanie: v blízkosti Jakloviec

Rátate s nejakým miestom na postavenie stanov? Alebo máš tip? Diky.
15.05.2018 - 10:35:27
00
Do propozícií v kalendári akcií pridané detské kategórie.
24.05.2018 - 06:51:19
00
UPDATE - vsetky trasy pridane do prispevku vyssie, mozu este nastat zmeny v zavislosti na okolnostiach, coskoro budu aj na oficialnej stranke http://www.jaklovce.sk/jaklofski-bicigel/


Naposledy upravil vokalvokal dňa 24.05.2018 - 12:28:03, celkovo upravené 1 krát.

24.05.2018 - 09:35:51
00
Popis jednotlivých tratí bude zverejnený po ich schválení traťovým komisárom.
24.05.2018 - 10:26:24
00
PLAGATIK

Príloha:
plagat.png
plagat.png 1.24 MiB thumb_up1thumb_down

30.05.2018 - 12:51:47
00
ukazka z noveho singla...


PS: trate zatial nie su na 100% potvrdene, nakolko nam lesaci tazia jedna radost :(
04.06.2018 - 09:43:20
00
Palec hore za Kojsovku!!! Normalne jazdievam stredne trate, ale v tomto pripade uvazujem o dlhej.
07.06.2018 - 15:08:45
00
UPDATE K TRASAM
Kratka - bez podstatnych zmien (26.5 km)
Stredna - jedna mensia zmena a to, ze zo Sedla pod Suchym Vrchom sa nebude pokracovat na zvaznicu, ale zide sa dole na koniec asfaltu, ktory ide od Kojsova a zaboci sa dolava, kde sa bude pokracovat stupanim az k odbocke na cestu, ktora ide k chate Zdiar. Rozdiel je teda ten, ze sa nepride k odbocke zhora ale zospodu, bude to zhruba o 2km menej ako povodna trasa (44.5 km)
Dlha - zmena nastane az pri Zlatoidskych lukach, kde sa bude pokracovat po cervenej az na Golgotu, odtial sa zaboci na asfaltovu cestu, ktora ide od Zlatej Idky a pride sa az k pamatniku, tam sa urobi okruh po bezkarskej trati, kde su krasne vyhlady, pride sa k chate Erika a odtial az hore k vrcholovej meteo stanici na samotny vrchol Kojsovskej hole. Plan je dalej pokracovat od "gule" po cervenej turistickej znacke technickym ale hravym singlom az k Obrazku, kde sa trat stoci doprava a zide sa dole do Kojsova - minuly rok sa isiel ten stupak opacne, takze teraz to bude paradny rychly zjazd.
Tu je vsak stale otazka, ci sa bude pokracovat od vrcholu Kojsovskej hole po cervenej az k obrazku, alebo sa vymysli ina alternativa, nakolko je tam par celkom narocnych miest a po poslednych burkach je usek, kde sme aj museli potlacit dole kopcom....
Po prijazde do Kojsova sa uz bude dalej pokracovat ako je v mape na Striebornu,Smolej a singlom a rychlym zjazdom az do ciela. Ak sa pojde po cervenej az k Obrazku, tak dlha bude mat +-71 km a cez 2000 vyskovych
08.06.2018 - 11:44:01
02
keyboard_arrow_up