Všetky miesta v Malých Karpatoch by strážci nestihli prejsť pešo alebo na bicykli. Teraz je práve obdobie mláďat, takže je kontrola chránených území dôkladnejšia. Mňa tieto kontroly v Malých Karpatoch neobmedzujú, keďže nejazdím v 4. alebo 5. stupni.
09.06.2024 - 15:06:21
01
Presne, pokrivený bojovník proti bajkovaniu po hrebeňoch, ktorý nevidí ako problém domiesavace v napante ani svojich motorizovaných spolupomylencov v iných chránených územiach nevidí problém ani tu. To neznamená že problém neexistuje...
09.06.2024 - 15:26:47
04
bicycletour: neodvadzaj pozornost. Tu sa bavim o aute lesnej straze pri rezervacii Pod Pajstunom. Kontrola ohnisk je irelevantna, je mokro a zeleno a na aute zbytocna, pretoze tam peso dojdes za par minut, naopak autom sa tam musia trepat riadne dlho a nemozes tam autom nic kontrolvat, pretoze sa nim nedostanes do rezervacie. Predmetom ochrany nie su mladata!!. Nastuduj si to uz konecne a prestan vypisovat hluposti.

ivast: casto najvacsi bojovnici pachaju najviac priestupkov :D (neviem ci aj v tomto pripade).

edit: podla mna sa tam vytrepu autom pod pajstun a idu hore kontrolovat, ci nahodou dakto na bajku neni na Pajstune a nerobi si selficko, lebo tym sposobi urcite stamilionove skody. Alebo tam doviezli pamiatkara, co ide skontorlovat ze ci neodpadla dalsia plastika z hradnej brany :rofl:
09.06.2024 - 15:47:18
01
pod pajštúnom viac ako rok zapadaná stromami tzt a všetci to obchádzajú a vyšlapávajú nový chodník.v 5 st.čo je ofic.zakázané.to by ich malo zaujímať.spriechodenie chodníkov je ich povinnosť.mala by byť.
...btw.a jazdíme všade.po lesných cestách.
09.06.2024 - 16:08:47
00
Ito
Auto stojí na lesnej ceste. Strážci potom idú po svojich kontrolovať hniezdiská. Je čas mláďat.
09.06.2024 - 16:18:59
01
triki
Stráž prírody má podstav a s novým vedením to bude ešte horšie. Takže nie je čas ani na spriechodňovanie chodníkov.
09.06.2024 - 16:25:19
01
zbytoční zamestnanci.spriechodňovať chodníky majú zamestnanci štátnych lesov.tá tzt je tam zaprataná od Budaja.
09.06.2024 - 16:27:38
01
triki
A za čo majú spriechodňovať tie chodníky? Za ten znížený rozpočet, čo majú?
09.06.2024 - 16:29:16
01
je to ich náplň práce.a tú máš určenú v pracovnej zmluve.
09.06.2024 - 16:33:59
01
triki
Odkedy majú strážci prírody alebo lesníci povinnosť spriechodňovať turistické trasy, keď tie ani neupravuje žiadny zákon. A zákon o turistických trasách, ktorý by upravoval práva a povinnosti nájomcov a prenajímateľov pozemkov, chcel presadiť práve Budaj.
09.06.2024 - 16:37:08
01
strážca prirody sú vyhodené peniaze.ak nemajú žiadne povinnosti potom ani občan nemá povinnosť dodržiavať to čo od neho štát vyžaduje v 5 st. ochrany čiže pohybovať sa len po značených trasách.
09.06.2024 - 16:48:19
01
triki
Nemaj obavu, že strážci prírody majú málo povinností. Tu je niekoľko:
Zoológ
Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
Zabezpečuje v územnej pôsobnosti národného parku výskum a monitoring stavu populácií živočíchov s dôrazom na chránené a ohrozené druhy.
Prevádza praktickú starostlivosť o chránené živočíchy – menežmentové aktivity na zlepšenie ich životného prostredia (stráženie hniezd dravcov, stavba zábran a prenos obojživelníkov, vyvesovanie búdok pre sovy a pod.).
Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.
Poľnohospodár
Prevádza odbornú činnosť a vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
Zabezpečuje výmenu dát v rámci Informačného systému evidencie druhov organizmov a lokalít ich výskytu.
Pracuje na tvorbe vrstiev a máp v rámci geografických informačných systémov (GIS).
Spracováva poskytnuté dáta od Správ katastra nehnuteľností.
Eviduje a spracováva údaje o výmerách a hraniciach chránených území.
Krajinár a anorganik
Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti územných plánov, výstavby, rozvoja cestovného ruchu, turistiky, športových aktivít, ochrany anorganickej prírody a ťažby nerastných surovín.
Zabezpečuje v územnej pôsobnosti národného parku mapovanie a následne evidenciu významných javov anorganickej prírody, ako napr. prírodných vodopádov, ťažobných priestorov (lomov), penovcových pramenísk, travertínových kôp, chránených nerastov a skamenelín a pod.
Zabezpečuje v územnej pôsobnosti národného parku evidenciu objektov a javov súvisiacich s využitím územia pre cestovný ruch, rekreáciu a športové aktivity, ako napr. evidenciu rekreačných chát a pod.
Navrhuje, zabezpečuje a zúčastňuje sa monitoringu v oblasti sledovania dopadu návštevnosti, športových a rekreačných aktivít na ekosystémy.
Lesník
Podáva odborné stanoviská k výstavbe a rekonštrukcii lesných ciest a skladovaniu drevnej hmoty.
Vypracováva stanoviská a zúčastňuje sa rokovaní pri obnove a zmenách lesného hospodárskeho plánu.
Dendrológ
Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
Botanik
Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti chránených druhov rastlín, ich ochrany a starostlivosti o ne.
Zabezpečuje v územnej pôsobnosti národného parku výskum a monitoring stavu populácií rastlín s dôrazom na chránené a ohrozené druhy.
Prevádza a navrhuje praktickú starostlivosť o chránené rastliny a opatrenia na zlepšenie ich životného prostredia (vykášanie porastov, výrub čistiniek pri výskyte významných druhov rastlín a pod.).
Odbor strážnej služby
Kontroluje dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny a rozhodnutí orgánov štátnej správy vydaných k rôznym aktivitám.
Na základe požiadaviek vykonáva monitoring stavu územia, druhov živočíchov a rastlín, participuje na výskumných úlohách.
Zabezpečuje označenie územia národného parku, národných prírodných rezervácií, prírodných rezervácií a prírodných pamiatok.
Zabezpečuje opatrenia na záchranu zranených a chorých živočíchov.
09.06.2024 - 16:51:18
12
všetko nepotrebné funkcie.starostlivosť o les zvládne profesionálny lesník.v chko mk je kolko prof. strážcov prirody? asi 5.čiže zbytoční.
som rád že si tu vypísal ich náplň práce.takýchto ludí by som ja v lesoch nikdy nezamestnal.socializmus má len jediný liek a to je odštátnenie všetkých lesov.
09.06.2024 - 17:37:09
02
Inak koziarka - zvaznica je uz vycistena, boli tam nedavno lesaci

https://en.mapy.cz/s/hanorurega
10.06.2024 - 12:41:00
03
pridam este aj foto z 5teho Juna..treba tam ratat s vacsim blatkom

Prílohy:

koziarka 2.jpg
koziarka 2.jpg 459.04 KiB thumb_up0thumb_down

koziarka.jpg
koziarka.jpg 474.61 KiB thumb_up0thumb_down

10.06.2024 - 18:17:54
00
keyboard_arrow_up