Kliknutím prejdeš na
superiorbikes.eu
Reklama
MTBIKER odporúča ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy - 2. kolo
MTBIKER shop ponúka osobný odber zdarma na maratóne!


Termín konania:
3.6.2017 (sobota)

Miesto konania:
Dohňany – areál za EPICKLUB-om

Trate:
16 km, S - maratón
40 km, M - maratón
55 km, L - maratón
Trať je potrebné zvoliť si vopred v prihláške.
 
Prihlasovanie:  
Cez on-line systém na www.ckdohnany.sk - časť maratón, kde je potrebné vyplniť všetky požadované údaje. Uzávierka on-line prihlasovania je 31.5.2017.
 
Štartovné:
12 € do 3.5.2017
16 € do 17.5.2017
20 € na mieste štartu
Štartovné pre kategórie kadeti, kadetky na S-maratóne je 5 eur.
Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení plnej sumy štartovného.
 
Úhrada štartovného:
- prevodom na účet organizátora
- vložením hotovosti na účet organizátora
- poštovou poukážkou na účet organizátora
- v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu
 
Účet:  
názov účtu: CK EPIC Dohňany o.z.
IBAN: SK61 0200 0000 0021 7377 5057
Konštantný symbol: 0308
VS: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Poznámka: Meno a priezvisko
 
Prezentácia:    
kancelária pretekov – EPICKLUB
Piatok: 2.6.2017   od 18:00 – 21:00 hod.
Sobota: 3.6.2017 od 7:00 – 9:00 hod. 55 km trať// od 7:00 – 9:45 hod. 16 km a 40 km trať

Časový rozpis pretekov:
55 km L - maratón – Dohňany, areál EPICKLUB, štart o 10:00 hod.
40 km M - maratón – Dohňany, areál EPICKLUB, štart o 10:30 hod.
16 km S - maratón – Dohňany, areál EPICKLUB, štart o 11:00 hod.

Cieľ:
Dohňany, areál EPICKLUB
 
Ceny pre víťazov:
Poháre a hodnotné ceny pre prvých troch v absolútnom poradí.

Vyhlásenie výsledkov:
areál EPICKLUB, cca o 16:30 hod.

Tombola:
Losovaná po vyhlásení výsledkov zo štartových čísiel.   
 
Série:
ŠKODA BIKE OPEN TOUR  a Slovenský pohár XCM

V cene štartovného:
spolu so štartovým číslom a čipom ďalšie veci
- občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje, ...)
- jedlo a nápoj v cieli (mäsové alebo vegetariánske jedlo)
- kompletné zabezpečenie účastníka na trati
- umývanie bicyklov
- bikerské sprchy a WC
- zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli
- parkovisko bicyklov
- bohatá tombola

Poistenie:
Poriadateľ pretekov nezodpovedá za poistenie pretekára. Každý pretekár by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu.

Občerstvenie na trati:
L - maratón - 4 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
M - maratón - 2 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
S - maratón – 1 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
Pitný režim je zabezpečený iontovými nápojmi NUTREND vodou zn. IWA.

Zdravotné zabezpečenie:
Rýchlu záchrannú službu zabezpečuje zdravotnícke zariadenie NsP Považská Bystrica (sanitka, záchranári a zdravotné sestry), Horská služba

Povrch tratí:
lesné cestičky, zvážnice, asfaltový povrch, klinité cesty, singletracky

Trasy:
- 16 km, S - maratón


- 40 km, M - maratón


- 55 km, L - maratón


Kategórie:


Iné:
Zábava pre celú rodinu - skákací hrad, animátori, šmýkačka.
Predajné stánky s možnosťou zvýhodneného nákupu NUTREND.
V podvečerných hodinách koncert a diskotéka.

Parkovanie:
bezplatné v blízkosti priestorov štartu a cieľa

Povinná výbava:
cyklistická prilba, preukaz poistenca

Doporučená výbava:
základné servisné vybavenie, základná lekárnička, mobilný telefón

Foto servis:
"Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia".

Možnosť ubytovania:
- ALEXANDRA ŠPORT HOTEL***, ul. 1. Mája 899, 020 01 Púchov, alexandrasporthotel.sk
- Ubytovňa SISI, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov, ubytovnasisi.sk
- Hotel František, Čertov 667, 020 55 Lazy pod Makytou, hotelfrantisek.sk
- Wellness & Spa hotel Čertov***, Lazy pod Makytou 1115, 020 55 Lazy pod Makytou, certov.eu/sk
- Chata Alpina Čertov, Lazy pod Makytou, http://www.skicertov.sk/kontakt
- Wellness hotel Javorník***, Lazy pod Makytou 646, 020 55 Lazy pod Makytou, hoteljavornik.sk/o-hoteli
- GARNI hotel Považská Bystrica, Kukučínova 209/24, 017 01 Považská Bystrica, hotelgarni.sk

Podmienky a povinnosti účastníkov:
- Registrácia pretekára, úhrada štartovného, písomný súhlas.
- Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Požadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
- Každý zúčastnený štartuje na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
- Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom. Každý pretekár je zodpovedný sám za seba.
- Každý pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať pevne nasadenú na hlave počas celého preteku.
- Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a nie sú prenosné na inú osobu.
- Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok vo výške 10 EUR.
- Pretek sa koná za plnej cestnej premávky a prevádzky.
- Každý jeden účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, usporiadateľov a rozhodcov.
- Trasy pretekov vedú chráneným územím. Každý účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
- Obaly z tyčiniek a gélov zobrať so sebou. V areáli je potrebné odpadky vhadzovať do pripravených vriec a nádob na odpadky.
- Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane traťových kontrol s čipom.
Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu „vyššej moci“ (živelná pohroma, epidémia, ...), štartovné sa nevracia.
- Účastník, ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
- Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 3.6.2017 do 15:00 hod. v kancelárii pretekov.
- Víťazi preteku/tomboly sa musia zúčastniť prebratia ceny osobne, inak strácajú nárok na cenu.
- Každú účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia.
- V tejto súvislosti udeľuje účastník súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovene fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
- Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v propozíciách.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií a tratí v prípade potreby.

Viac informácií nájdete na stránke: ckdohnany.sk/maraton/sk/propozicie.
Logo: ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy - 2. kolo

ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy - 2. kolo

03.06.2017
2. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
4. kolo - Slovenský pohár XCM
MTB - maratón
Dohňany (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: 1

Naspäť do kalendára