MTBIKER odporúča FESTINA 24 HOUR WEMBO MTB EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Sme mediálnym partnerom akcie.
Pozvánka:


Termín a miesto konania
1. - 3. júna 2018, Camping Belá Nižné Kamence, Slovensko

Trať
- Dĺžka trate 9,5 km okruh.
- Prevýšenie 250 metrov.
- Pre prípad, že bude na trati viac ako 270 pretekárov, bude trať predĺžená na 11,5 km a prevýšenie 290 metrov.

Prezentácia
1.6.2018 (piatok) od 8:00 do 19:00

Námietky k štartovým listinám od 19:00 - 19:30.
Na účasť na podujatí nieje potrebná licencia!

Štart
2.6.2018 (sobota) o 10:00 ELITE + Jednotlivci muži, ženy
2.6. 2018 (sobota) o 10:10 dvojice + štvorice

(prvé kolo zavádzacie za predjazdcom vo volnejšom tempe, toto kolo sa bude počítať do celkového počtu kôl)

Cieľ
3.6.2018 (nedeľa) o 10:00 sa uzatvára výstupný koberec a pretekári majú 1 hodinu na ukončenie pretekov. O 11:30 uzatvorenie cieľového koberca. V prípade ak by niekto nestihol limit 11:30 tak sa nebude kolo pretekára započítavať do výsledkov avšak bude klasifikovaný!

Vyhlásenie výsledkov, slávnostné ukončenie a tombola
3.6.2017 (nedeľa) od 13:00

Zvýhodnené štartovné 60,-€ /1650 CZK/
Pre prihlásených a zaplatených do 30.4.2018.
Platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 30.4.2018.
Po tomto termíne si bude musieť pretekár uhradiť rozdiel do sumy plného štartovného 75 € resp. 90 €.

Štartovné pre nerozhodných 75,-€ /2065 CZK/
Pre prihlásených a zaplatených od 1.5.2018 do 20.5.2018.
Štartovné na mieste 90,-€ /2475 CZK/
Pre tých, ktorí budú hradiť na mieste 1.6.2018.

Usporiadateľ v tomto prípade negarantuje pre sólo jazdcov miesto 3x3 priamo pri trati.

Doplatky k štartovnému /nepovinné/
Prístrešok 3x3 m, elektrika, stôl, lavica 50 €.

Auto na mieste pri stane, prístrešku 20 €. Pre takéhoto účastníka bude vymedzený max. priestor 3x6m vrátane prístrešku (autá budú počas konania akcie od 1.6.-3.6.2018 na parkoviskách na to určených!)

Karavan príplatok 20 €.
2x Strava pre doprovod 10 €.

V cene štartovného balíčka
2x hlavné jedlo, 2x nápoj, NON STOP občerstvovačka len pre pre pretekárov. 2x žetón na sprchu, servisné zabezpečenie, lekárske ošetrenie, masér, 2x predné štartové číslo a 2x zadné štartové číslo zlosovateľné v tombole, garantované miesto 3x3m pre jednotlivcov a dvojice. 6x3 metre pre štvorice.

Energetická tyčinka BOMBUS, nápoj ALOE VERA..........priebežne budeme dopĺňať
Limitovaná edícia tričiek k akcii.

Platobné údaje
FIO BANKA
Názov účtu: Zilinsky pedal
IBAN: SK3083300000002800721972
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Pre úhradu účastníkov z Českej republiky:
FIO BANKA 2800721972/2010
Variabilný symbol: Bude pridelený prihlasovacím systémom a nájdete ho v spätnom maili prihlášky.
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko
Poplatky za prevod na účet organizátora znáša účastník!

Vrátenie štartovného
Vrátenie už zaplateného štartovného je možne max. do 20.5.2018. Storno poplatok do tohto termínu je 20,-€/osoba. Po tomto termíne /po 20.5.2018/ sa štartovné nevracia.

Prihlasovanie otvárame 10.10. 2017
- Limity pre solo jazdcov max. 200 účastníkov.
- Dvojice limit max. 40 dvojíc /po prihlásení a zaplatení predpísaného počtu bude prezentácia uzavretá/.
- Štvorice limit max. 30 štvoríc /po prihlásení a zaplatení predpísaného počtu bude prezentácia uzavretá/.

Kategória muži

 • Sólo muži ELITE
 • Sólo muži U23 do 23 rokov /štartovať môžu pretekári od 18 rokov do 22 rokov dovŕšených v roku 2018/
 • Sólo single speed
 • Sólo muži 23 - 29 rokov
 • Sólo muži 30 - 34 rokov
 • Sólo muži 35 - 39 rokov
 • Sólo muži 40 - 44 rokov
 • Sólo muži 45 - 49 rokov
 • Sólo muži 50 - 54 rokov
 • Sólo muži 55 - 59 rokov
 • Sólo muži 60 rokov +

Kategória ženy

 • Sólo ženy ELITE
 • Sólo ženy U23 do 23 rokov /štartovať môžu pretekári od 18 rokov do 22 rokov dovŕšených v roku 2018/
 • Sólo single speed
 • Sólo ženy 23 - 29 rokov
 • Sólo ženy 30 - 34 rokov
 • Sólo ženy 35 - 39 rokov
 • Sólo ženy 40 - 44 rokov
 • Sólo ženy 45 - 49 rokov
 • Sólo ženy 50 - 54 rokov
 • Sólo ženy 55 - 59 rokov
 • Sólo ženy 60 rokov +

Dvojice
 • dvojice muži open
 • dvojice ženy open
 • dvojice mix open

Štvorice
 • štvorice muži open
 • štvorice mix open

ELITE - tejto kategórie sa môže zúčastniť pretekár/ka ľubovoľného veku, ktorý/á má ambície porovnať svoju výkonnosť so všetkými pretekármi bez rozdielu veku. Tento pretekár/ka bude hodnotený iba kategórii ELITE a prihlásením sa do tejto kategórie sa vzdáva poradia v kategórii prislúchajúcej jeho veku! Táto kategória je vyhlasovaná ako hlavná a sú v nej priznané prize money. Do kategórie sa môže prihlásiť každý účastník ktorý dosiahne v roku 2018 18 rokov!

Prize money sú vypísané pre kategóriu ELITE MUŽ a ELITE ŽENY
1. miesto 900 €
2. miesto 500 €
3. miesto 300 €
4. miesto 200 €
5. miesto 100 €

Prize money budú vyplatené na účet jazdca, ktorému táto výhra prináleži. Pretekár je povinný poskytnúť usporiadateľovy ihneď po vyhlásení výsledkov číslo účtu a osobné údaje.
Účastník nemôže meniť kategóriu v deň pretekov alebo počas pretekov!

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.bikepoint.sk/festina24/propozicie-program/.
keyboard_arrow_up