Kliknutím prejdeš na
www.welovecycling.com
Reklama
XC Maratón

Usporiadateľ:
Obec Jaklovce

Kontakt:
Miroslav Kočík, 0911 768 408, j.bicigel@gmail.com

Info:
jaklofski-bicigel/
www.mtbiker.sk
http://www.vychodmtbliga.sk

Dátum konania:
Sobota 21.7.2018

Miesto konania:
Futbalový štadión, Jaklovce

Štart:

 • 09:00 – Dlhá trať
 • 10:00 – Stredná trať
 • 10:30 – Krátka trať
 • 11:00 – Detské preteky

Súčasťou pretekov na strednej trati sú MSR železničiarov v MTB maratóne, bližšie info na zofssr.margecany@azet.sk, 0911 768 408

Cieľ:
Futbalový štadión, Jaklovce
V priestore cieľa organizátor zabezpečí možnosť umytia bicyklov a sprchy pre pretekárov spolu s občerstvením.

Trasy a kategórie:

Dlhá trať


Muži

19 – 39 rokov

1979 – 1999


Masters B

40 – 49 rokov

1969 – 1978


Masters C

50 – 59 rokov

1959 – 1968


Masters D

60 rokov a viac

1958 a skôr


Ženy

19 a viac rokov

1999 a skôr

Stredná trať


Juniori

17 – 18 rokov

2000 – 2001


Muži

19 – 39 rokov

1979 – 1999


Masters B

40 – 49 rokov

1969 – 1978


Masters C

50 – 59 rokov

1959 – 1968


Masters D

60 rokov a viac

1958 a skôr


Juniorky

17 – 18 rokov

2000 – 2001


Ženy

19 – 39 rokov

1979 – 1999


Ženy Masters B

40 – 49 rokov

1969 – 1978


Ženy Masters C

50 rokov a viac

1968 a skôr

Krátka trať


Kadeti

15 – 16 rokov

2002 – 2003


Juniori

17 – 18 rokov

2001 – 2001


Muži

od 19 rokov

1999 a skôr


Kadetky

15 – 16 rokov

2002 – 2003


Juniorky

17 – 18 rokov

2000 – 2001


Ženy

od 19 rokov

1999 a skôr


Muži

Bez rozdielu vekuŽeny

Bez rozdielu veku


Detské kategórie:                    

                      Chlapci + dievčatá do 6 rokov      2012 a skôr

                      Chlapci              7 - 8 rokov          2011 -  2010

                      Chlapci              9 - 11 rokov        2009 -  2007

                      Chlapci              12 - 14 rokov      2006 - 2004

                      Dievčatá            7 -  10 rokov       2011 - 2008

                      Dievčatá            11 - 14 rokov       2007 - 2004
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Prihlásenie:
Online cez cyklo.sao-tatry.sk
Osobne v deň pretekov 21.7.2018 pri registrácii.

Úhrada štartovného:
V deň pretekov 21.7.2018 pri registrácii

Overenie prihlásenia a zaplateného štartovného

Za prihláseného ste považovaný, až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prezentácia:

V mieste štartu maratónu – Futbalový štadión, Jaklovce, Sobota:
21.07.2018 od 07:00 h, najneskôr 30 minút pred štartom kategórie

Štartovné:

 • 17 € – pri úhrade do 30.6.2018 – s nárokom na štartovný balíček

 • 20 € – pri úhrade do 13.7.2018 – s negarantovaným štartovným balíčkom

 • 23 € – pri úhrade počas prezentácie v hotovosti

 • 0 € – deti do 6 rokov
 • 5 € – deti 7 - 14 rokov, úhrada počas prezentácie v hotovosti

V
cene štartovného je: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati,
jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, štartovný
balíček (podľa dátumu prihlásenia), tombola.

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.

Ceny:
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Časomiera:
VOC-TPK

Partneri podujatia
Obce Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Únia žien Slovenska Jaklovce
Sponzori: Bodex, Top-bikewear, Madbiker, Soof, Isako, Heineken, Nutrend, Capricorn

Podmienky účasti:

 • prilba na hlave počas celého preteku
 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
 • mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
 • ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

Podmienky a povinnosti účastníkov:

1.Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie
štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.

2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný
zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas
zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.

6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa,
nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú
neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej
premávky. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
8. Odpadky je vhodné
vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie.
Počas preteku obaly z použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou.
Povolené vyhadzovanie je v občerstvovacej zóne.
9. Klasifikovaní
budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových
kontrol s elektronickým čipom umiestneným na štartovnom čísle.

10. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa,
najneskôr však do 21.07. 2018 – 16.00 hod. v kancelárií preteku pri
vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá
v prospech usporiadateľa.
11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť
z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné
sa účastníkovi nevracia.
12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím
podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/
za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode
na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
13. Víťazi preteku
/výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní
tomboly, strácajú nárok na cenu/ výhru v tombole
.

14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo
pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí
s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-14.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára