MTBIKER odporúča ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón - cyklistické podujatie pre aktívnych ale aj rekreačných cyklistov. Súčasťou podujatia je pretek pre deti. Krátka trasa bude mať dĺžku 21km (nast.690m) a dlhá trasa 50 km (nast.1670m).

Prevažne terénna trasa vedie krásnou prírodou v južnej časti Kysuckej vrchoviny po rozľahlom vrchovinnom masíve, kde sa striedajú kopce s údoliami. Na trase sa nachádza z každého typu niečo - horské cesty, lúky, singláče, zvážnice, prudké stojky, zjazdy, nejaký ten asfalt a pre tento pretek typická krátka cieľová "rovinka" , ktorá má priemerný sklon viac než 17% a teda je ako stvorená na záverečné súboje.

Myslíme aj na deti... Súčasťou podujatia bude detský pretek "Snežnický maratónik" v priestoroch ihriska.


Propozície: 5.ročník ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN 

Dátum konania:

sobota 08.09.2018

Prezentácia:
Snežnica -ihrisko
Trasa 21km a 50 km: 8:00 - 9:30 h
Detské preteky: 8:00 - 10:00 h


Štart:
Snežnica - ihrisko:
10:00 h dlhá trasa
10:25 h krátka trasa
11:00 h detské preteky

Cieľ:
Snežnica - ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:

12:30 h - detské preteky
15:00 h – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
16:00 h – Žrebovanie tomboly

Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet:

Dlhá 50 km / 1670m / 3x na trati
Krátka 21 km / 690m / 1x na trati

Detské preteky (1x /2x/ 3x /4x okruh na ihrisku)Kategórie:
Dlhá trať 50 km
A1 muži do 29 rokov (1989 a mladší)
A2 muži do 39 rokov (1988 – 1979)
A3 muži do 49 rokov (1978 – 1969)
A4 muži do 59 rokov (1968 – 1959)
A5 muži 60 rokov a viac (1958 a starší)
A6 ženy do 39 rokov (1979 a mladšie)
A7 ženy 40 rokov a viac (1978 a staršie)

Krátka trať 21 km
B1 juniori do 18 rokov (2000 a mladší)
B2 muži do 39 rokov (1999 – 1979)
B3 muži do 49 rokov (1978 – 1969)
B4 muži 50 rokov a viac (1968 a starší)
B5 juniorky do 18 rokov (2000 a mladšie)
B6 ženy do 39 rokov (1999 - 1979)
B7 ženy 40 rokov a viac (1978 a staršie)

Detské preteky: chlapci aj dievčatá spolu
A.) deti do 3 rokov (odrážadlá + trojkolky) = 1 x malý okruh 200 m
B.) deti 4 až 6 rokov = 2 x malý okruh = 400 m
C.) deti 7 až 9 rokov = 2 x veľký okruh = 800 m
D.) deti 10 až 12 rokov = 4 x veľký okruh = 1600 m

Prihlásenie on-line na stránke sneznickymaraton.sk do 05.09.2018 do 18:00 h
(úhrada do 05.09 = suvenír), alebo pri prezentácii v Snežnici 8.9.2017 (bez suveníru).

Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky: meno a priezvisko !
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.

POZOR: Limitovaný počet účastníkov je 500 osôb.Štartovné:

10 € - pri úhrade do 18.08.2018 so suvenírmi
15 € - pri úhrade do 05.09.2018 so suvenírmi
20 - € pri úhrade v deň štartu, bez nároku na suvenír

0 € - detské preteky

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
- účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu (ide sa bez vylúčenia dopravy)
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví tretích osôb

-Deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania podujatia.
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- účastník odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojích osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasí so zverejnením časti svojích osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasí aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasí aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adrese sneznickymaraton@gmail.com

V cieli bude:

- umývanie bicyklov
- sprchy pre pretekárov
- občerstvenie
- program

Možnosť zvýhodneného ubytovania:
Motel Skalka, Oškerda (3km) motelskalka.sk

Podujatie ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón sa koná za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené. Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.
Na stránke sa pracuje a údaje môžu byť upravené.

Tešíme sa na vašu účasť.

CYKLO TEAM LAVÍNA o.z. a obec Snežnica.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.


keyboard_arrow_up