MTBIKER odporúča QUICK SPORT Jarný šprint
Sme mediálnym partnerom akcie.
termín konania:
21.04.2018 (sobota)

štart pretekov:
Obecný úrad Bystrička, 10:00 hod.
(štart podľa poradia pri prezentácii – štartový interval 30 sekúnd)

cieľ pretekov:
Červené smreky (Zákľučie)

trať pretekov:
A - 9,3 km/320 m alebo B - 5,7 km/280 m
(variant B je alternatívna trať pre prípad nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných neočakávaných prekážok)
Na obidve trate je odporúčaný horský bicykel, je ale možné absolvovať ich aj na krosovom alebo trekingovom bicykli. Použitie elektrobicyklov je prísne zakázané, porušenie zákazu bude dôvodom pre automatickú diskvalifikáciu.

prihlasovanie:
online formulár od 01.03.2018 do 19.04.2018, po tomto termíne len pri prezentácii
Z kapacitných dôvodov bude počet štartujúcich obmedzený na 240, preto sa dôrazne odporúča prihlásenie cez online systém a platba vopred. Úhrada štartovného pri prezentácii alebo prihlásenie na mieste bude umožnené len v prípade voľných štartových čísiel.

prezentácia:
21.04.2018 7:45 – 9:45 (v kancelárii pretekov)

štartovné:
8 € – prihlásenie + platba do 06.04.2018
12 € – prihlásenie + platba po 06.04.2018 alebo platba pri prezentácii
15 € – prihlásenie v deň pretekov + platba pri prezentácii

Štartovné je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii alebo bezhotovostným prevodom.
Prihlásenie cez online systém a platba štartovného do 20.04.2018 zabezpečuje pretekárovi právo prednostného vybavenia na prezentácii.
Pretekárom štartujúcim v kategóriách M13, Z13 a obyvateľom obce Bystrička bude na štartovnom poskytnutá zľava 50 %.

Názov účtu: beer inside team, o. z.
Banka: OTP Banka, a. s.
IBAN: SK19 5200 0000 0000 1182 4208
SWIFT: OTPVSKBX
VS: číslo pretekára v prehľade registrácií
KS: 0558
Poznámka: meno a priezvisko pretekára

V prípade neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia.

kategórie:
M13 – chlapci do 13 rokov (ročník 2005 a mladší)
M17 – chlapci od 14 do 17 rokov (ročníky 2004 až 2001)
M29 – muži od 18 do 29 rokov (ročníky 2000 až 1989)
M39 – muži od 30 do 39 rokov (ročníky 1988 až 1979)
M49 – muži od 40 do 49 rokov (ročníky 1978 až 1969)
M59 – muži od 50 do 59 rokov (ročník 1968 až 1959)
M60 – muži nad 60 rokov (ročník 1958 a starší)
Z13 – dievčatá do 13 rokov (ročník 2005 a mladšie)
Z17 – dievčatá od 14 do 17 rokov (ročníky 2004 až 2001)
Z39 – ženy od 18 do 39 rokov (ročníky 2000 až 1979)
Z49 – ženy od 40 do 49 rokov (ročníky 1978 až 1969)
Z50 – ženy nad 50 rokov (ročník 1968 a staršie)
UCI – muži s licenciou do 39 rokov (ročník 1979 a mladší)
TIR – muži s váhou 100 a viac kg bez rozdielu veku

Viac informácií nájdete na stránke arnysprint.sk/casovka/propozicie.htm.
keyboard_arrow_up