Jarný šprint Bystrička

... alebo najvyšší čas rozhýbať sa. Horská časovka na 9.1km a prevýšením 320m je pripravená pre tých, ktorí ešte svoj bike nestihli oprášiť v Svätom Jure či Turčianskych Tepliciach. A určite nie len pre nich...

 

"Ako členovia BEER INSIDE TEAMU sme sa s myšlienkou na organizáciu vlastných pretekov pohrávali dlhšie, ale rozhodujúcim impulzom a aj inšpiráciou bola účasť na ŠprintPolome v Stráňavách, tradičnom záverečnom podujatí sezóny.

Formát horskej časovky sa nám zapáčil, takže bolo rozhodnuté. Po zvážení termínových možností sme sa dohodli na poslednom aprílovom víkende a ako súťažnú trať sme vybrali stúpanie na Červené smreky, na ktorom často trénujeme. Svojim profilom a celkovou náročnosťou je dostupné pre všetky výkonnostné úrovne pretekárov a poskytuje dobrú možnosť otestovať si svoju športovú formu po zimnej príprave.

Prípravy na premiérový ročník sú v plnom prúde, preto veríme že všetko vyjde podľa plánu a 24. apríla 2010 sa stretneme na štarte.

Tešíme sa na vás.
"

propozície

typ pretekov: MTB časovka do vrchu pre amatérskych cyklistov
usporiadateľ: beer inside team, o. z.
termín: 24.04.2010
štart: Obecný úrad Bystrička 10:00 hod.
(štartuje sa v minútových intervaloch podľa poradia pri prezentácii - pri viac ako 120 pretekároch bude štartový interval 30 sekúnd)
cieľ: Červené smreky (Zákľučie)
trať pretekov: A - 9,1 km/320 m
B - 5,2 km/250 m
(variant B je alternatívna trať pre prípad nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných neočakávaných prekážok)
Na obidve trate je odporúčaný horský bicykel, je ale možné absolvovať ich aj na krosovom bicykli.
kancelária pretekov: budova OcÚ Bystrička - prízemie
prihlasovanie: online (http://weby.clix.sk/jarny-sprint/registracia.htm) od 15.01.2010 do 21.04.2010, po tomto termíne len pri prezentácii
prezentácia: 24.04.2010 7:45-9:45 (v kancelárii pretekov)
štartovné: 5 € - pre pretekárov prihlásených cez online systém
7 € - pre pretekárov prihlásených v deň pretekov

Štartovné je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii alebo bezhotovostným prevodom.

Názov účtu: beer inside team, o. z.
Banka: OTP Banka, a. s.
Číslo účtu: 11824208/5200
VS: Vaše číslo v štartovej listine
KS: 0558
Poznámka: meno a priezvisko

Ak ste uhrádzali štartovné bezhotovostným prevodom a Vaša registrácia v online systéme nie je označená ako kompletná, prineste prosím originál dokladu o zaplatení štartovného na prezentáciu!
V prípade neúčasti sa štartovné nevracia.

kategórie:

MD - chlapci do 13 rokov (ročník 1998 a mladší)
MJ - chlapci od 14 do 17 rokov (ročníky 1997-1993)
MA - muži od 18 do 39 rokov (ročníky 1992-1971)
MB - muži nad 40 rokov (ročník 1970 a starší)
ZD - dievčatá do 13 rokov (ročník 1998 a mladšie)
ZJ - dievčatá od 14 do 17 rokov (ročníky 1997-1993)
ZA - ženy od 18 do 39 rokov (ročníky 1992-1971)
ZB - ženy nad 40 rokov (ročník 1970 a staršie)
UCI - muži s licenciou bez rozdielu veku
TIR - muži s váhou 100 a viac kg bez rozdielu veku

občerstvenie: ovocie, čokoláda, pečivo, čaj, energetické nápoje (v cieli pretekov), teplé jedlo a nápoj (v sále OcÚ)
vyhlásenie výsledkov: ±14:00 hod. (v sále OcÚ, závisí od počtu štartujúcich)
ceny: medaila a diplom pre prvých troch v každej kategórii, pohár pre absolútneho víťaza pretekov

Viac informácii na http://weby.clix.sk/jarny-sprint/

Trate

Trať A
parametre: 9,1 km/320 m

povrch: asfalt, neudržiavaná asfaltová cesta, panelová cesta, spevnená a nespevnená lesná cesta

Trat A

Trať B

parametre: 5,2 km/250 m

povrch: asfalt, neudržiavaná asfaltová cesta, panelová cesta, spevnená lesná cesta

* - Táto alternatíva bude vytýčená pre prípad neočakávaných prekážok na trati A, mimoriadne nepriaznivého počasia, nezjazdnosti nespevnených úsekov lesných ciest a pod. Pri prezentácii aj pred štartom budú pretekári informovaní o tom, na ktorej trati budú prebiehať preteky.

Trat B

Na obidve trate je odporúčaný horský bicykel, je ale možné absolvovať ich aj na krosovom bicykli.
keyboard_arrow_up