Zdroj: MTBiker.sk

Beer inside team, o.z. Vás srdečne pozýva na tretí ročník jarnej MTB časovky. Opäť na Vás čaká pekná trať vhodná na preverenie zimnej prípravy. Oproti minulému roku pribudla nová kategória pre veteránov, všetko ostatné dúfame bude minimálne na úrovni predchádzajúcich ročníkov.

 

typ pretekov: MTB časovka do vrchu pre amatérskych cyklistov
usporiadateľ: beer inside team, o. z.
termín: 29.04.2012
štart: Obecný úrad Bystrička 10:00 hod.
(štartuje sa v minútových intervaloch podľa poradia pri prezentácii - pri viac ako 120 pretekároch bude štartový interval 30 sekúnd)
cieľ: Červené smreky (Zákľučie)
trať pretekov: A - 9,3 km/320 m
B - 5,7 km/280 m
(variant B je alternatívna trať pre prípad nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných neočakávaných prekážok)
Na obidve trate je odporúčaný horský bicykel, je ale možné absolvovať ich aj na krosovom bicykli.
kancelária pretekov: budova OcÚ Bystrička - prízemie
prihlasovanie: online od 01.02.2012 do 26.04.2012, po tomto termíne len pri prezentácii
prezentácia: 29.04.2012 7:30-9:45 (v kancelárii pretekov)
štartovné: 6 € - pre pretekárov prihlásených cez online systém
10 € - pre pretekárov prihlásených v deň pretekov
Pretekárom štartujúcim v kategóriách MD, ZD a obyvateľom obce Bystrička bude na štartovnom poskytnutá zľava 50 %.

V uvedenej sume je zahrnuté štartovné číslo, nápoj (pivo alebo nealko), teplé jedlo, technické zabezpečenie podujatia, pitný režim, občerstvenie v cieli a zaradenie do zlosovania o hodnotné ceny. Štartovné je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii alebo bezhotovostným prevodom.

Názov účtu: beer inside team, o. z.
Banka: OTP Banka, a. s.
Číslo účtu: 11824208/5200
VS: Vaše číslo v prehľade registrácií
KS: 0558
Poznámka: meno a priezvisko

Ak ste uhrádzali štartovné bezhotovostným prevodom a Vaša registrácia v online systéme nie je označená ako kompletná, prineste prosím originál dokladu o zaplatení štartovného na prezentáciu.
V prípade neúčasti sa štartovné nevracia.

kategórie:
MD - chlapci do 13 rokov (ročník 1999 a mladší)
MJ - chlapci od 14 do 17 rokov (ročníky 1998-1995)
MA - muži od 18 do 39 rokov (ročníky 1994-1973)
MB - muži od 40 do 49 rokov (ročníky 1972-1963)
MC - muži od 50 do 59 rokov (ročníky 1962-1953)
MV - muži nad 60 rokov (ročník 1952 a starší)
ZD - dievčatá do 13 rokov (ročník 1999 a mladšie)
ZJ - dievčatá od 14 do 17 rokov (ročníky 1998-1995)
ZA - ženy od 18 do 39 rokov (ročníky 1994-1973)
ZB - ženy od 40 do 49 rokov (ročníky 1972-1963)
ZC - ženy nad 50 rokov (ročník 1962 a staršie)
UCI - muži s licenciou bez rozdielu veku
TIR - muži s váhou 100 a viac kg bez rozdielu veku

Upozornenie pre pretekárov s licenciou: Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo neoceniť štartujúceho v prípade, že štartuje v inej kategórii ako UCI a umiestni sa na jednom z oceňovaných miest.
Upozornenie pre pretekárov v kategórii TIR: Podmienkou pre zaradenie do kategórie je odváženie v cyklistickom drese pri prezentácii (bez prilby, batoha, príp. iných doplnkov) pod dohľadom zástupcu usporiadateľa.

občerstvenie: ovocie, čokoláda, pečivo, čaj, energetické nápoje (v cieli pretekov), teplé jedlo a nápoj (v sále OcÚ)
vyhlásenie výsledkov: ±14:00 hod. (v sále OcÚ, závisí od počtu štartujúcich)
ceny: medaila, diplom pre prvých troch v mládežníckych kategóriách, pohár pre absolútneho víťaza pretekov


[Foto na úvode: MTBiker.sk]