Kaktus Bike Bratislavský MTB maratón

calendar_today 24.05.2014
format_list_numbered 4. kolo - Slovak XCM Tour
format_list_numbered 3. kolo - Slovenský pohár MTB XCM
format_list_numbered 2. kolo - Župný pohár
sell MTB - maratón
place Bratislava (Slovensko)
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča Kaktus Bike Bratislavský MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
Propozície - KAKTUS BIKE Bratislavský MTB maratón 2014

Na biku

2. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v Malých Karpatoch v oblasti Devínska Kobyla. Preteky sa konajú pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja - Ing. Pavla Freša.
Okrem maratónu pre dospelých a mládež sa v centre pretekov budú konať aj cyklistické preteky pre deti, ktoré budú súčasťou série Detská Tour Petra Sagana.
Maratón bude súčasťou nasledujúcich sérií:
- Slovak XCM Tour - medzinárodná séria MTB maratónov
- Župný pohár - séria pretekov v bratislavskom kraji
- Slovenský pohár - pre pretekárov s licenciou SZC - 3.kolo.

Dátum konania:
sobota 24.5.2014

Štart:
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP
09:00 - dlhá trať
10:00 - stredná trať
10:30 - krátka traťr

Radenie pretekárov na štart:
Pretekári sa radia na štart v poradí, v akom sa dostavia do štartovného koridoru. Vstup do štartovného koridoru bude umožnený len pretekárom, sprevádzajúce osoby majú vstup do štartovného koridoru zakázaný. Do štartovného koridoru je dovolené vstupovať len zo zadu. Vstup do štartovného koridoru z prednej alebo bočnej strany nebude pretekárom umožnený. Pretekár, ktorý sa bude snažiť vstúpiť do štartovného koridoru z prednej alebo bočnej strany bude organizátorom upozornený a vykázaný. Pri druhom takomto upozornení sa pretekár trestá diskvalifikáciou a jeho štartovné číslo bude vylúčené z losovania v tombole. Preto prosíme pretekárov, ktorí chcú štartovať z predných radov, aby sa na štart dostavili v dostatočnom časovom predstihu.

Cieľ:
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP

Trasa:
dlhá trať
62 km, prevýšenie 2000 m, 4 x občerstvenie na trati
stredná trať
34 km, prevýšenie 1200 m, 2 x občerstvenie na trati
krátka trať
22 km, prevýšenie 700 m, 1 x občerstvenie na trati

GPX – krátka trať: STIAHNUŤ
GPX – stredná trať: STIAHNUŤ
GPX – dlhá trať: STIAHNUŤ

Parkovanie:
Bude zabezpečené pred športovou halou IUVENTA, cca 600 m od štartu

Kategórie (Hobby):
Tabuľka kategórií
(*) - kategórie Kadeti a Kadetky sú súčasťou Detskej Tour Petra Sagana

Slovenský pohár:
Muži Elite - 19 rokov a viac - Dlhá trať
Ženy Elite - 19 rokov a viac - Dlhá trať
Juniori - 18 rokov a viac - Stredná trať
Juniorky - 18 rokov a viac - Stredná trať

Držitelia licencií SZC Elite, ktorí sa prihlásia na dlhú trať, získavajú automaticky body do Slovenského pohára.
Držitelia licencií SZC Junior, ktorí sa prihlásia na strednú trať, získavajú automaticky body do Slovenského pohára.
Na pretekoch budú vyhodnotené len kategórie Hobby, kde patria všetci pretekári (bez rozdielu vlastnenia licencie).
Body za pretek do sérií sa počítajú pre všetky kategórie rovnako.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
Prihlásenie:
Internetom: na preteky sa môžete prihlásiť on-line do 22.5.2014 do 24:00 hod. na stránke http://www.cyklo.sao-tatry.sk/2014/preteky/bratislavsky/

Číslo účtu na úhradu štartovného je 5054197489/0900. Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY, konštantný symbol 0308.
Treba si overiť, či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.

Poštou: na preteky sa môžete prihlásiť aj zaslaním čitateľne vyplnenej prihlášky na adresu Športový klub Devínska Kobyla, Saratovská 6/E, 841 02 Bratislava - Dúbravka, spolu s priloženou kópiou dokladu o zaplatení (ústrižok z poštovej poukážky, prevodný príkaz alebo vklad na účet), a to najneskôr do 19.5.2014. Platbu poštovou poukážkou budeme akceptovať len do 14.5.2014.
Treba si overiť, či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie na webe.
Pre prípad nezrovnalosti si prosím prineste na prezentáciu doklad o zaplatení štartovného.

UPOZORNENIE:
- prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná
- ak platíte za viac osôb naraz, pošlite doklad(y) o zaplatení a všetky prihlášky spolu v jednej obálke
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prezentácia:
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP
23.5.2014 od 16:00 do 20:00
24.5.2014 od 07:00 do 08:30 pre dlhú trať
od 08:00 do 09:30 pre strednú trať
od 08:00 do 10:00 pre krátku trať

Štartovné:
€15 - pri úhrade do 12.5.2014 s nárokom na suveníry
€18 - pri úhrade do 23.5.2014 bez nároku na suveníry
€20 - pri úhrade v deň štartu bez nároku na suveníry
Pretekári s platnou licenciou SZC majú zo štartovného 2 € zľavu.
- v cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo - pre prihlásených do 12.5.2014 aj s menom pretekára, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, účasť na tombole
- doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie

Suvenír:
Suvenír pre dopredu prihlásených:
- prekvapenie od spoločnosti Kaktus Bike

Ceny:
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov. Hlavnú cenu do tomboly venuje firma Kaktus Bike.

Podmienky účasti:
- 100 % stav bicykla a zdravotný stav pretekára
- certifikovaná cyklistická prilba riadne upnutá na hlave na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na trati bez prilby budú potrestaní diskvalifikáciou a ich štartovné číslo bude vylúčené z losovania v tombole.

V cieli bude zabezpečené:
- umývanie bicyklov
- občerstvenie
- predajné a prezentačné stánky sponzorov
- program

Záverečné ustanovenia:
- Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
- Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkom počas konania podujatia a ani za škody nimi spôsobené
- Všetci účastníci sa musia správať športovo a v rámci svojich možností umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich bezpečne predbehli.
- Mimo vyznačených občerstvovacích staníc je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad - prázdne tuby od gélov, obaly od tyčiniek, bidóny šupky od banánov a podobne. Porušenie tohto bodu sa trestá diskvalifikáciou pretekára a vylúčením jeho štartového čísla z losovania v tombole
- Ak účastník z akýchkoľvek dôvodov opustí trať, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode, ako ju opustil, v opačnom prípade bude diskvalifikovaný (DSQ)

Preteky sa konajú za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia
Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Na propozíciach sa pracuje, údaje môžu byť pozmenené.

DETSKÉ PRETEKY
V rámci Kaktus Bike Bratislavského MTB maratónu sa uskutočnia preteky pre deti vo veku od 4 do 16 rokov. V tomto roku štartujeme novú sériu Detská Tour Petra Sagana.

Každý účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia
keyboard_arrow_up