3. kolo Považsko - Strážovského Pohára

calendar_today 13.07.2014
format_list_numbered 3. kolo - MTB Považsko - Strážovský Pohár 2014
sell MTB - XC
place Čertov, okr. Púchov (Slovensko)
group SKI ČERTOV Javorník
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up2thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
3. kolo Považsko - Strážovského Pohára sa uskutoční 13.7.2014 - Čertov, okr. PúchovČERTOVO KOLESO
1. Ročník pretekov na horských bicykloch –
MTB Cross Country

Plagat

4. ročník Považsko Strážovského pohára rok 2014
3. kolo Považsko - Strážovského Pohára – Lazy pod Makytou - Čertov MTB XCO

Termín:
NEDEĽA 13.07.2014.

Usporiadateľ:
Lyžiarske stredisko SKI ČERTOV Javorníky s.r.o
Riaditeľ preteku: Ľubomír Murárik
Tajomník preteku: Michal Murárik
Autor trate: Michal Murárik
Tel.Kontakt: 0907722681

Miesto konania:
Lazy pod Makytou – miestna časť Čertov, Lyžiarske stredisko SKI Čertov

Lazy pod Makytou - Čertov, Slovenská republika
Prezentácia: osobne v poriadateľskom stánku pred štartom v čase od 9,30h do 11,00h; 

Štartovné:
5,- € hradené v deň štartu pri prezentácii

Štart a cieľ:
Parkovisko pri chate Alpina o 11,30 h

Kategórie:
  Juniori od 15 rokov do 19 rokov
  Muži A: 20r. až 29r.
  Muži B: 30r. až 39r.
  Muži C: 40r. až 49r.
  Muži D: 50r. a viac
  Ženy E: 15r. až 39r.
  Ženy F: 40r. a viac.


Dĺžka 1. kola a prevýšenie:
4,3 km, 190 m
Mapa

Ceny:
Prvý traja v každej kategórii, vecné ceny

Vyhlásenie výsledkov: 
v priestoroch cieľa cca. o 14.00 h;
V cene štartovného je zahrnuté pre všetkých pretekárov:
štartovné číslo, v cieli jedlo alebo nápoj, technické zabezpečenie 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii !

Povrch trate: 
asfalt, poľná a lesná cesta, lúky, chodníky – pekné výhľady.

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:
1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
2. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
3. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
4. Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
5. Pretek sa koná za čiastočnej cestnej premávky.
6. Klasifikovaný budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
7. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr do 30 minút od skončenia preteku v stánku organizátorov preteku pri vklade 15 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Rozhodnutie vykoná - rozhodcovia + odborný dohľad.
8. Pokiaľ by sa pretek nemohol začať resp. dokončiť z dôvodu živelnej pohromy, alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
9. Účastník preteku/zákonný zástupca/ svojím podpisom berie na vedomie zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácií priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v týchto propozíciách v bodoch 1 – 9.

Povinná výbava:
cyklistická prilba, preukaz poistenca.
keyboard_arrow_up