Kliknutím prejdeš na
www.marinbikes.com
Reklama
H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2014

24.5.2014

5.ročník (2010 – 2014)
Viac než výzva…

Štartovné číslo na biku

PLÁVANIE 0,4km – HORSKÁ CYKLISTIKA 12km – TERÉNNY BEH 4km

H-TRIATHLON Borský Mikuláš zaznamenal svoju premiéru v roku 2010. Trať preteku je podobná triatlonu na Gazárke a preto aj tu je to 100% off road na piesku. Tento pretek usporiadame v spolupráci so športovými nadšencami Romanom Gazárkom a Jožkom Baďurom z Borského Mikuláša. Pripravené sú pre Vás šprint objemy, čo určite všetci oceníte na otestovanie svojej formy v úvode triatlonovej sezóny. Súčasťou hlavného preteku jednotlivcov je aj pretek trojčlenných štafiet JA-TY-ON. H-TRIATHLON Borský Mikuláš je pekný pretek v príjemnom prostredí, ktorý sa určite oplatí absolvovať.

Propozície k preteku:

Názov:
• H-TRIATHLON Borský Mikuláš 2014
• 3 pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2014

Miesto:
• Borský Mikuláš (areál poľovníckej strelnice, smer na Šaštín)

Dátum:
• 24.5.2014 (sobota)

Trať:
• 0,4km plávanie, 12km horská cyklistika, 4km terénny beh
• spoločná pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet JA-TY-ON

Štart:
• 13:00hod. (jazero u poľovníckej strelnice)
• spoločný štart pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet JA-TY-ON

Cieľ:
• areál poľovníckej strelnice

Štartovné:
• 12,00,-Euro pre pretek jednotlivcov (jedlo po preteku, 0,5l minerálna voda, občerstvenie po preteku, pitný režim počas preteku od f. Kompava)
• 12,00,-Euro pre pretek štafiet (JA-TY-ON (člen štafety)
• darček (tričko s logom podujatia) obdrží len pretekár, ktorý sa prihlási do 18.5.2014
• nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 20.5.2014

Platba:
• v hotovosti pri prezentácii v deň preteku

Prihláška:
online prihláška

Prezentácia:
• 9:00-12:00hod. (areál poľovníckej strelnice)

Kategórie:
• pretek jednotlivcov (M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
• pretek štafiet JA-TY-ON (bez rozdielu veku a pohlavia)

Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny a diplomy
• prvé tri štafety obdržia vecné ceny a diplomy
• najmladší a najstarší účastník preteku obdrží vecnú cenu a diplom

Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
- HypoFit -silný antioxidačný hypotonický nápoj
- EnergoFit -rehydratačný energetický nápoj
• počas preteku občerstvovacia stanica na behu a v cieli preteku (voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…)
• po preteku jedlo (nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 20.5.2014)
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet

Ubytovanie:
ubytovaniu v Borskom Mikuláši
Promo video:
pozerajte tu

Suveníry:
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)

Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
- email: hertlsport@hertlsport.sk alebo hertl@h-triathlon.sk
• Roman Gazárek – Borský Mikuláš, mobil: 00421 905 825 917
• Jozef Baďura – Borský Mikuláš, mobil: 00421 908 037 658
Podmienky a povinnosti

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobuu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 15:30hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
• Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
• Doporučená výbava: základné serisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.

H-Triathlon Borský Mikuláš

24.05.2014
3. kolo - Hertlsport Extreme Tour (2014)
Triatlon
Borský Mikuláš (Slovensko)
KOMPAVA H-TRIATHLON TEAM

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: 0

Naspäť do kalendára