MTBIKER odporúča ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou - 2. kolo
MTBIKER shop ponúka osobný odber zdarma na Marikovskom maratóne!

Propozície ŠKODA maratón Marikovskou dolinou 2015


Usporiadateľ: Finančné centrum Team, o. z.
Kontakt: Finančné centrum Team, o. z., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica

Riaditeľ preteku: Žilovec Štefan mob: 0903 539 669
Infolinka: od 10.04.2015 v čase 10:00-18:00, 0903 539 669

Termín: sobota 16.05.2015Pretek je súčasťou sérií a body z maratónu sa započítavajú:
Slovenský pohár XCM pod hlavičkou Slovenského zväzu cyklistiky
ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2015
ČESKO SLOVENSKÁ MTB TOUR 2015
SLOVAK XCM TOUR 2015

Miesto konania: Udiča- Prosné (okr. Považská Bystrica)

Trate


Pre náročných (maratón) 64 km – 1 520 m prevýšenie
Pre tých čo si to užívajú (polmaratón) 40km – 920 m prevýšenie
Pre rodiny a pohoďákov (štvrťmaratón) 20 km – 310 m prevýšenie
Pozn.: trať je nutné si zvoliť vopred v prihláške

Upozornenie!
Náš maratón sa jazdí z veľkej časti po prekrásnych singláčoch , sme nútení v rámci prejazdnosti a bezpečnosti obmedziť počet účastníkov na 400 štartujúcich na maratón a 450 štartujúcich na polmaratón.

Prihlášky


Prihlasovanie je umožnené v prihláškovom on-line systéme na www.fcteam.sk, kde je potrebné uviesť kategóriu, trať a osobné údaje.

Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 14.05.2015 do 24:00 hod.
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať aj poštou na adresu:
Finančné centrum Team, o.z., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica

Odhlásiť sa môžete pomocou písomnej odhlášky, ktorú doručíte osobne alebo poštou usporiadateľovi do 11.05. 2015 odhláška e-mailom nie je možná. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 5 EUR.

Štartovné: SK
Pre maratón, polmaratón, štvrťmaratón 12 EUR do 24.04.2015, 16 Eur do 10.05.2015, po tomto termíne 19 EUR, v mieste štartu 19 EUR bez možnosti na komplet balíček

Štartovné: ČR
Pre maratón, polmaratón, štvrťmaratón 325 KČ do 24.04.2015, 435KČ do 11.05.2015, po tomto termíne 520KČ, v mieste štartu 520KČ bez možnosti na komplet balíček
Štartovné je pre kategórie na štvrťmaratónskom okruhu 5 Eur

Štartovné je pre kategórie na štvrť maratónskom okruhu 135 KČ

Kadeti od 15 do 16 rokov (ročník 1999 – 1998) 20km
Kadetky od 15 do 16 rokov (ročník 1999 – 1998) 20km

Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení štartovného.

Úhrada štartovného:
- prevodom z účtu na účet organizátora
- vložením hotovosti na účet organizátora na pobočke UniCredit Bank
- poštovou poukážkou na účet organizátora
- v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu

Názov účtu: Finančné centrum Team, o.z.
Číslo účtu: 1059882014/1111 UniCredit Bank v Eurach.
KS: 0308
VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
Poznámka: Meno a Priezvisko
Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu.

Úhrada štartovného zo zahraničia:
IBAN: 2700264321/2010 Fio banka,a.s. v Českých korunách
Názov účtu: Finančné centrum Team
SWIFT Code: UNCRSKBX
KS: 0308
VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1990 = 01011990 )
Poznámka: Meno a Priezvisko
Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu.

Prezentácia


V mieste štartu maratónu – Udiča - Prosné (kancelária pretekov)
piatok: 15.05.2015 od 18:00 hod. do 21:00 hod.
sobota: 16.05.2015 od 7:00 hod. do 9:00 hod. Maratón trať 64km
sobota: 16.05.2015 od 7:00 hod do 9:45 hod Polmaratón 40km a štvrťmaratón trať 20km

Slávnostný štart
Maratón – Udiča - Prosné 10:00 hod.
Polmaratón – Udiča - Prosné 10:25 hod.
Štvrťmaratón – Udiča - Prosné 10: 50 hod.
Ostrý štart: Trasa 64km a 40km Udiča za mostom, 20km Hatné za mostom, letmo odmáva doprovodné vozidlo

Cieľ
Udiča - Prosné

Ceny na maratónskej 64 km trati
Poháre pre prvých troch víťazov v každej kategórií v absolútnom poradí + hodnotné vecné ceny ŠKODA, šampanské, bohatá tombola, ktorá bude losovaná ihneď po vyhlásení výsledkov.

Ceny na 40 km polmaratónskej trati
Poháre pre prvých troch víťazov v každej kategórií v absolútnom poradí + hodnotné vecné ceny ŠKODA, šampanské, bohatá tombola, ktorá bude losovaná ihneď po vyhlásení výsledkov.

Ceny na 20 km štvrťmaratónskej trati
Poháre pre prvých troch víťazov v každej kategórií v absolútnom poradí + hodnotné vecné ceny ŠKODA, šampanské, bohatá tombola, ktorá bude losovaná ihneď po vyhlásení výsledkov.

Vyhlásenie výsledkov:
v priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.

Súťaž tímov na 40km trati - ušetríte jedno štartovné.
Pri prihlásení tímu štyria členovia štartovné platia a piaty člen má štartovné grátis
Súťaže sa môžu zúčastniť jazdci prihlásení pod jedným názvom tímu .
Je nutne v prihláške založiť novy tím. Do tímu sa môže prihlásiť každý, kto pozná číslo a heslo tímu. Číslo a heslo tímu je to nutne uviesť v prihláške každého pretekára v konkrétnom tíme pri prihlásení pretekára a pozná ho zakladajúci člen tímu.

Minimálny počet účastníkov 4 maximálny nie je určený, bez rozdielu veku a pohlaví.

Do vyhodnotenia sa spočítava čas prvých štyroch členov.
Rozdelenie tratí a kategórií podľa série do ktorej sú zaradené:

Slovenský pohár XCM - pre licencovaných pretekárov


Kategórie
Muži 19 a viac rokov - 64 km
Ženy 19 a viac rokov - 64 km

Pre kategórie juniori a juniorky 1995 a 1996 - 40km

ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2015 ďalej skratka SBOT
ČESKO SLOVENSKÁ MTB TOUR 2015 ďalej skratka ČSMT
SLOVAK XCM TOUR 2015 ďalej skratka SL XCM

Kategórie: Maratón 64 km
M1 Muži od 19 do 39 rokov, ročník 1996–1976, 64 km ČSMT, SL XCM
M2 Kategória bude vyhlasovaná pre VPS od 19 do 29 a od 30 do 39 rokov, 64 km ČSMT
MM Muži od 40 do 49 rokov, ročník 1975– 1966, 64 km ČSMT ,SL XCM,
MB Muži (seniori) od 50 do 59 rok, ročník 1965 – 1954, 64 km ČSMT, SL XCM
MC Muži (veteráni) nad 60 rokov, ročník 1955 a menej, 64 km SL XCM
Z Ženy od 19 rokov, ročník 1996 a menej, 64 km maratón SL XCM

Kategórie: Polmaratón 40km

J Juniori od 17 do 18 rokov (ročník 1998 – 1997) 40 km ČSMT, SL XCM
M Muži od 19 do 39 rokov (ročník 1996 – 1976) 40 km polmaratón SL XCM
MM Muži (seniori) od 40 do 49 rok (ročník 1975 – 1966) 40 km polmaratón SL XCM
MB Muži (starší seniori) 50 do 59 rok (ročník 1965 - 1956) 40 km SL XCM
MC Muži (veteráni) nad 60 rokov (ročník 1955 a menej) 40km ČSMT, SL XCM
J Juniorky 17 do 18 rokov (ročník 1998 - 1997) 40 km ČSMT, SL XCM
Z Ženy od 19 do 39 rokov (ročník 1996 – 1976) 40 km, ČSMT, SL XCM
ZMB Ženy (dámy) 40 do 49 rokov (ročník 1975 – 1966) 40 km, ČSMT, SL XCM
ZMC Ženy Lady nad 50 rokov a viac (ročník 1965 a menej) 40 km SL XCM
ST Súťaž tímov 40 km

Kategórie: Štvrťmaratón 20km
KŠ Kadeti od 15 do 16 rokov (ročník 2000 – 1999) 20km
ZKŠ Kadetky od 15 do 16 rokov (ročník 2000 – 1999) 20km
Muži 17 a viac rokov (ročník 1998 a menej) 20km
Ženy 17 a viac rokov (ročník 1998 a menej) 20km

SD - Závod rodín na 20km uvedeného závodu sa môže zúčastniť ktokoľvek bez rozdielu veku. Do vyhodnotenia sú však zaradené len dvojice (dospelý + dieťa ročník 2000 a mladší) pričom sa berie do výsledku čas druhého z dvojice v cieli

V cene štartovného je zahrnuté:
- spolu so štartovným číslom a čipom potrebné veci, ktoré každý biker využije, (všetko značky ŠKODA), gel NUTREND
- občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje)
- jedlo a nápoj v cieli (mäsové, alebo zeleninové rizoto)
- kompletné zabezpečenie účastníka na trati
- umývanie bicyklov, WAP, hasiči
- bikerské sprchy a WC
- zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli
- tak ako v minulom roku super bohatá tombola viac ako 100 cien len pre štartujúcich!!!

Upozornenie:
Za poistenie účastníka poriadateľ pretekov nezodpovedá!
Je na každom účastníkovi, aby bol poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu.

Občerstvenie:
Maratón - 4 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
Polmaratón - 2 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND , voda)
Štvrťmaratón – 1 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda)
Pitný režim je zabezpečený iontovými nápojmi NUTREND , v cieli teplé jedlo + nápoj 0,5 l

Zdrav. zabezpečenie
Rýchlu záchrannú službu zabezpečuje zdravotnícke zariadenie NSP Pov.Bystrica (sanitka, záchranári a zdravotné sestry), Horská služba

Povrch tratí
Najmä krásne lesné cestičky s minimom asfaltového povrchu s nádhernými výhľadmi (štrk, spevnené cesty, lúky, hlinité cesty, single tracky).

Iné: Zábava pre celú rodinu skákací hrad, animátori, šmýkačka
predajné stánky s možnosťou zvýhodneného nákupu NUTREND
Parkovanie je bezplatné v blízkosti priestorov štartu a cieľa od 300 - 900 metrov.

Podmienky a povinnosti účastníkov
Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
Trasa preteku vedie chráneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
10. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gelóv a tyčiniek zobrať so sebou.

11. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na prednej vidlici bicykla.

12. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však 16. 05. 2015 do 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.

14. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

15. Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok 10 EUR.

16. Víťazi preteku / výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu / výhru v tombole.

17. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovene fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dni po ukončení podujatia

Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami

v tomto formulári v bodoch 1-17.

Povinná výbava:
Cyklistická prilba, preukaz poistenca

Doporučená výbava:
Základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička, mobilný telefón.

Iné:
Dobrá nálada a ak máte zoberte i Vaše deti

Info: www.fcteam.sk, fcteam@fcteam.sk
Logo: ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou - 2. kolo

ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou - 2. kolo

16.05.2015
2. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
3. kolo - Slovak XCM Tour
MTB - maratón
Dolná Mariková (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára
keyboard_arrow_up