Kaktus bike Bratislavský MTB maratón

calendar_today 11.06.2016
format_list_numbered 5. kolo - XCM tour
format_list_numbered 3. kolo - Župný pohár
sell MTB - maratón
place Bratislava (Slovensko)
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up1thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
4. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v Malých Karpatoch v oblasti Devínska Kobyla. Preteky sa konajú pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja - Ing. Pavla Freša a patronátom Miestnej časti Karlova Ves.

Maratón je súčasťou sérií pretekov:
- Slovak XCM Tour 2016 - medzinárodná séria MTB maratónov
- Župný pohár 2016 - séria cyklistických pretekov v bratislavskom kraji
- Slovenský pohár XCM 2016 - pre pretekárov s licenciou SZC - 4.kolo.

Dátum konania
sobota, 11.6.2016

Štart
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP
10:00 - dlhá trať
11:00 - stredná trať
11:30 - krátka trať

Cieľ
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP

Vyhlásenie výsledkov
16:00 - Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP

Trasa

 • Dlhá trať - 70 km - prevýšenie 2 300 m - 4 x občerstvenie na trati
 • Stredná trať - 40 km - prevýšenie 1 200 m - 2 x občerstvenie na trati
 • Krátka trať - 22 km - prevýšenie 700 m - 1 x občerstvenie na trati


Kategórie (Hobby)

Maratón - Dlhá trať
 • MM Muži - 19 - 39 rokov (1977 – 1997)
 • MMM Masters - 40 - 49 rokov (1967 – 1976)
 • MBM Masters B - 50 - 59 rokov (1957 - 1966)
 • MCM Masters C - 60 a viac rokov (1956 a skôr)
 • ZM Ženy - 19 a viac rokov (1997 a skôr)
Polmaratón - Stredná trať
 • JP Juniori - 17 - 18 rokov (1998 - 1999)
 • MP Muži - 19 - 39 rokov (1977 – 1997)
 • MMP Masters - 40 - 49 rokov (1967 - 1976)
 • MBP Masters B - 50 - 59 rokov (1957 – 1966)
 • MCP Masters C - 60 rokov a viac (1956 a skôr)
 • ZJP Juniorky - 17 - 18 rokov (1998 – 1999)
 • ZP Ženy - 19 - 39 rokov (1977 - 1997)
 • ZMBP Ženy Masters B - 40 - 49 rokov (1967 – 1976)
 • ZMCP Ženy Masters C - 50 rokov a viac (1966 a skôr)
Štvrťmaratón - Krátka trať
 • KŠ Kadeti - 15 – 16 rokov (2000 – 2001)
 • JŠ Juniori - 17 – 18 rokov (1998 – 1999)
 • MŠ Muži - 19 – 39 rokov (1977 – 1997)
 • MMŠ Masters - 40 rokov a viac (1976 a skôr)
 • ZKŠ Kadetky - 15 – 16 rokov (2000 – 2001)
 • ZJŠ Juniorky - 17 – 18 rokov (1998 – 1999)
 • ZŠ Ženy - 19 – 39 rokov (1977 – 1997)
 • ZMŠ Ženy Masters - 40 rokov a viac (1976 a skôr)
Slovenský pohár:
 • Muži - 19 rokov a viac - Dlhá trať
 • Ženy - 19 rokov a viac - Dlhá trať
 • Juniori - 17 - 18 rokov - Stredná trať
 • Juniorky - 17 - 18 rokov - Stredná trať
 • Kadeti - do 16 rokov - Krátka trať
 • Kadetky - do 16 rokov - Krátka trať


Držitelia licencií SZC Elite a národnej licencie, ktorí sa prihlásia na dlhú trať, získavajú automaticky body do Slovenského pohára.
Držitelia licencií SZC Junior a národnej licencie, ktorí sa prihlásia na strednú trať, získavajú automaticky body do Slovenského pohára.
Na pretekoch budú vyhodnotené len kategórie Hobby, kde patria všetci pretekári (bez rozdielu vlastnenia licencie).
Body za pretek do sérií sa počítajú pre všetky kategórie rovnako.
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Prezentácia
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP
- 10.6.2016 od 16:00 do 20:00 hod.
- 11.6.2016 od 07:00 do 09:30 hod. pre dlhú trať
- od 08:00 do 10:30 hod. pre strednú trať
- od 08:00 do 11:00 hod. pre krátku trať

Štartovné
- 15 € - pri úhrade do 26.5.2016 s nárokom na suveníry
- 18 € - pri úhrade do 09.6.2016 bez nároku na suveníry
- 20 € - pri úhrade pri prezentácii a v deň štartu bez nároku na suveníry
Online prihlasovanie: https://cyklo.sao-tatry.sk/stranky1281_ext/prihlaska_ext.php?n_pretek=5&l=sk.

V cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo - pre prihlásených do 03.06.2016 aj s menom pretekára, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, účasť na tombole
- Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.
- Vrátenie štartovného (storno prihlášky) nie je možné.
- Štartovné je možné presunúť na iného pretekára.

Suvenír
Suvenír pre dopredu prihlásených:
- prekvapenie od spoločnosti Kaktus Bike (doplníme)

Ceny
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov. Hlavnú cenu do tomboly venuje firma Kaktus Bike.

Podmienky účasti
- 100 % stav bicykla a zdravotný stav pretekára
- certifikovaná cyklistická prilba riadne upnutá na hlave na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na trati bez prilby budú potrestaní diskvalifikáciou a ich štartovné číslo bude vylúčené z losovania v tombole.

Parkovanie: bude zabezpečené pred športovou halou IUVENTA, cca 600 m od štartu.

Radenie pretekárov na štart:
Pretekári sa radia na štart v poradí, v akom sa dostavia do štartovného koridoru. Vstup do štartovného koridoru bude umožnený len pretekárom, sprevádzajúce osoby majú vstup do štartovného koridoru zakázaný. Do štartovného koridoru je dovolené vstupovať len zozadu. Vstup do štartovného koridoru z prednej alebo bočnej strany nebude pretekárom umožnený. Pretekár, ktorý sa bude snažiť vstúpiť do štartovného koridoru z prednej alebo bočnej strany, bude organizátorom upozornený a vykázaný. Pri druhom takomto upozornení sa pretekár trestá diskvalifikáciou a jeho štartovné číslo bude vylúčené z losovania v tombole. Preto prosíme pretekárov, ktorí chcú štartovať z predných radov, aby sa na štart dostavili v dostatočnom časovom predstihu.

V cieli bude zabezpečené:
- umývanie bicyklov
- občerstvenie
- predajné a prezentačné stánky sponzorov
- sprchy
- program

Záverečné ustanovenia:
- Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkom počas konania podujatia a ani za škody nimi spôsobené.
- Všetci účastníci sa musia správať športovo a v rámci svojich možností umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich bezpečne predbehli.
- Mimo vyznačených občerstvovacích staníc je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad - prázdne tuby od gélov, obaly od tyčiniek, bidóny, šupky od banánov a podobne. Porušenie tohto bodu sa trestá diskvalifikáciou pretekára a vylúčením jeho štartového čísla z losovania v tombole.
- Ak účastník z akýchkoľvek dôvodov opustí trať, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode, ako ju opustil, v opačnom prípade bude diskvalifikovaný (DSQ).

Preteky sa konajú za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie, sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov, nebudú vrátené. Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.
Každý účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
Viac informácií na stránke: http://www.bratislavskymtbmaraton.sk/mtb-maraton/.
keyboard_arrow_up