4. kolo - Detská tour Petra Sagana

calendar_today 29.05.2016
format_list_numbered 4. kolo - Detská Tour Petra Sagana
sell MTB - deti
place Levoča (Slovensko)
mail PeterZanicky, Peter Zanicky
Táto akcia sa už konala.
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up2thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča 4. kolo - Detská tour Petra Sagana
Sme mediálnym partnerom akcie.

4.kolo - Levoča

Organizátor a usporiadateľ
Cyklistická Detská tour,  CYKLO SPIŠ o.z., Centrum voľného času Olymp Levoča

Dátum konania súťaže
29. mája 2016 /nedeľa/

Presné miesto štartu a cieľa
Autocamp Levoča, Kovačova vila ( Levoča – smer Levočská dolina)

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour.

Čas štartu
Kategória baby štart 11.00 hod., ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

Miesto a čas prezentácie
Reštaurácia Kovačova Vila
28. mája – 18.00 hod. – 19.30 hod
29. mája – 8.00 hod. – 10.30 hod.

Prihlásenie
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete vľavo v rohu. Online prihlasovanie do 27. mája, následne možné prihlásenie už len priamo pri prezentácií.

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácii, nutné je však prísť s dostatočným predstihom.. Všetci vopred online prihlásení súťažiaci budú na záverečnom kole Detskej tour zaradení do zlosovania o ceny od partnera súťaže.

Radenie do štartovacieho koridoru:
Postupuje podľa štartových čísiel (rozhoduje čas prezentácie, nie výkonnosť alebo priebežné poradie pretekára), a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie baby. Avšak prví traja v priebežnom poradí príslušnej kategórie sú radení na štart prednostne bez ohľadu na to, kedy si vyzdvihli štartové číslo.
Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

Kategórie

 • Baby -> 2012 a viac
 • Mikro -> 2010 - 2011
 • Mili -> 2008 - 2009
 • Mini -> 2006 - 2007
 • Mladší žiaci/čky -> 2004 - 2005
 • Starší žiaci/čky -> 2002 - 2003

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

Program
Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor podujatia.

Štartovné

 • 0 € - kategória baby
 • 1 € - kategória mikro až starší žiaci

Ceny
Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom), respektíve plagát s podpisom Petra Sagana.
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci.
Kategória mikro až starší žiaci, prví traja v každej kategórií získajú plaketu a medaile Petra Sagana.

Bodovanie Detskej tour
Bodovanie DTPS pre rok 2016. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 30 a viac súťažiacich, tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Do konečného bodovania sa započítava 7 najlepších výsledkov (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítava kolo, kde účastník získal najmenej bodov). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára

Trate Detskej Tour

Doporučené sú nasledovne pre dané kategórie :
 • Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty
 • Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 4 – 7 minút
 • Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 8 – 12 minút
 • Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas: 12 – 15 minút
 • Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút
 • Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 35 minút


Podmienky účasti
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie "baby" je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel. Cyklistická prilba je povinná.

Ubytovanie
Pre účastníkov odporúčame:
Penzión pod Marianskou horou: http://www.autocamplevoca.sk/
Penzión Hubert: http://www.penzion-hubert.sk/#!/

Iné
a) Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor
vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na
www.detskatour.sk.
b) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
c) Deťom odporúčame lekársku prehliadku.
d) Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
e) Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky.
f) Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour, viď http://detskatour.sk/sutazny-poriadok-dtps-2016/
keyboard_arrow_up