Kalendár podujatí

Beliansko – Pieninský MTB maratón

Dátum
Sobota, 6.8.2016

Oblasť trasy
Belianske Tatry, Spišská Magura

Trasy BELIANSKO – PIENINSKÉHO MTB maratónu

  • Trasa A - Výzva 3 dolín: 40 km, celkové prevýšenie 1 424 m, ťažšia, dlhšia, ale zároveň krásna polmaratónska horská trasa. Trasa prechádza troma dolinami a zasahuje do územia štyroch obcí – Ždiar, Jezersko, Malá Franková a Osturňa. Jazdci si užijú nádherné výhľady na Belianke Tatry a Pieniny skoro počas celej cesty, prejdu územím dvoch národných parkov a vystriedajú rôzny terén a povrch.
  • Trasa B - Ždiarska vyhliadka: 20 km, celkové prevýšenie 562 m. Vyhliadková trasa vás prevedie rázovitou dolinou Ždiaru a hrebeňom Spišskej Magury s rozprávkovým výhľadom na Belianky, posledný úsek tvorí zábavná family trať, na ktorej jazdu oživia mierne vlny a klopené zákruty.
  • Trasa C - Gorgy: zábavná překážková trasa pre deti do 12 rokov na bicykloch a odrážadlách na parkovisku v dĺžke 100 m.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.

Mapa a profil


Registrácia: on-line cez stranku preteku na beliansko-pieninskymtbmaraton.mtbiker.sk/registracia alebo na mieste v piatok 5.8.2016 od 9.00 do 16.00 v budove infocentra alebo v deň preteku 6.8.2015 od 7.30 do 9.30. Pri registrácií je účastník povinný predložiť občiansky preukaz. Deti do 18 rokov aj potvrdenie od rodiča. Nezabudnite mať sebou aj zdravotný preukaz.

Miesto štartu
Obe trasy - parkovisko  Bachledová dolina, za budovou Infocentra SKI Bachledova. (Bachledova dolina 704, 059 55 Ždiar)
  • Štart trasa A – Výzva troch dolín o 10.00 hod.
  • Štart trasa B - Ždiarska vyhliadka o 10.00 hod.
  • Štart traca C – Gorgy trasa o 11.00 hod.
Cieľ: Všetky trasy - parkovisko Bachledova dolina

Ceny: Prví traja v každej kategórii vecné ceny v hodnote celkovo cca 2 000 €. Všetky deti, ktoré prejdú Gorgy tour, dostávajú malé vecné ceny.
Vyhlásenie výsledkov: 6.8.2016 hodinu po dojazde posledného pretekára, pódium pri nástupnej stanici lanovky.
Technická pomoc: Základné náradie a materiál je k dispozícii v požičovni bicyklov v budove infocentra v Bachledovej doline a tiež hornom bufete „Pod Lanovkou“.

Štartovné
Kategória / Štartovné online do 31.7.2016 / Na mieste


Tímové družstvá – zľava pre tímové družstvo 15% z ceny štartovného. Družstvá sa musia prihlásiť vopred on-line a musí ich tvoriť minimálne 5 členov.

Cena zahŕňa
- občerstvenie na trati (pri bufete pod Lanovkou)
- v cieli jedlo a pivo alebo nealko
- suveníry, štartovné číslo
- tričko Bachledka (dospelí i deti)
- mapa a popis trate s profilom
- technické zabezpečenie
- zdravotné zabezpečenie

Tričko BachledkaSúťažné kategórieÚhrada:
A. prevodom na účet organizátora pri prihlásení cez internet –
Číslo účtu: 2629 0290 61/ 1100 (Tatra banka a.s.)
IBAN: SK 9611 0000 0000 2629 0290 61, SWIFT: TATRSKBX
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: registračné číslo, ktoré Vám bolo pridelené pri prihlásení
doplňujúce údaje: Vaše meno a priezvisko

B. v hotovosti – pri registrácií na mieste
POZOR - V prípade neuhradenia štartovného do 7. dní od registrácie, bude vaša registrácia
automaticky zrušená.

Značenie trás:
Smerové šípky ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.

Ubytovanie:
Rôžne možnosti ubytovania v Ždiari a okolí, informácie a rezervácie cez Infocentrum +421 52 44 98 101 alebo www.sunbachledova.sk.

Protesty: Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Pravidlá:
- Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivéh alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
- Podujatie ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
- Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
- Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
- Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody.
- Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. - Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
- Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov.
- Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. - V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.
- Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa).
- Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!
- Časový limit pre všetky trate je do 15.00 hod.Viac informácií nájdete na stránke: http://skibachledova.sk/den-lesa-bachledke/.
keyboard_arrow_up