Propozície k akcii nájdete na http://oravaman.sk/oravaman-extreme-tour/.