Propozície k akcii nájdete na http://www.slovakman.sk/226/propozicie.