MTBIKER odporúča ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.


PROPOZÍCIE
2017:4.ročník
ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN –
cyklistické podujatie
v nádhernom prostredí Kysuckej vrchoviny. 5. kolo Žilinská župa tour
– finále.

Krátka trasa  má dĺžku 21km a nová dlhšia trasa 49km.Pre malé
deti pripravujeme detský pretek „Snežnický maratónik“

Dátum konania:

sobota 09.09.2017Štart:

Snežnica - ihrisko:

10:00 h dlhá trasa

10:20 h krátka trasa

11:00 h detský pretekCieľ:

Snežnica - ihriskoVyhlásenie výsledkov:12:30 h -
detský pretek

15:00 hod – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón

15:30 hod – ŽILINSKÁ ŽUPA TOURTrasa:

Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet

Dlhá 49 km / 1670m / 3x na trati

Krátka 21 km / 690m / 1x na tratiKategórie:

Dlhá trať 49 km

A1 muži do 29 rokov (1988 a mladší)

A2 muži do 39 rokov (1987 – 1978)

A3 muži do 49 rokov (1977 – 1968)

A4 muži do 59 rokov (1967 – 1958)

A5 muži 60 rokov a viac (1957 a starší)A6 ženy do
39 rokov (1978 a mladšie)

A7 ženy do 49 rokov (1977 - 1968)

A8 ženy 50 rokov a viac (1967 a staršie)

Krátka trať 21 km

B1 juniori do 18 rokov (1999 a mladší)

B2 muži do 39 rokov (1998 – 1978)

B3 muži do 49 rokov (1977 – 1968)

B4 muži 50 rokov a viac (1967 a starší)B5 juniorky do 18 rokov (1999 a mladšie)

B6 ženy do 39 rokov (1998 - 1978)

B7 ženy 40 rokov a viac (1977 a staršie)

Prihlásenie:Prihlásenie
on-line na stránke http://www.sneznickymaraton.sk do 06.09.2017 do 18:00
h

(úhrada do 06.09 = nárok na suvenír), alebo pri prezentácii v Snežnici
9.9.2017

(bez suveníru).

Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971

Variabilný symbol (VS): ID číslopridelené pri registrácií

Do poznámky: meno a priezvisko !

Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.POZOR:
Limitovaný počet účastníkov je 450 osôb.

Štartovné:

€10 - pri úhrade do 19.08.2017 so suvenírmi

€15 - pri úhrade do 06.09.2017 so suvenírmi

€20 - pri úhrade v deň štartu, bez nároku na suvenírViac tu:http://www.sneznickymaraton.sk/


Podmienky
účasti:


- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom,
aby ich predbehli

bez prekážania

- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad

- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov
alebo zákonného zástupcu

a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov

- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo
zákonného zástupcu

- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné
nebezpečie

a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie

- účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť
v pravom jazdnom pruhu (ide sa

bez vylúčenia dopravy)

- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom
zdraví i na zdraví

tretích osôb

- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

- účastník dobrovoľne súhlasí s použitím svojích osobných údajov na potreby
týchto pretekov v

rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasí so zverejnením
osobných údajov v rozsahu on-line

prehľadov, štartovných a výsledkových listín a súhlasí so
zverejnením svojich fotografii z pretekov

v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.Viac tu:http://www.sneznickymaraton.sk/ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón

09.09.2017
5. kolo - Žilinská ŽupaTour
MTB - maratón
Snežnica - Kysucká vrchovina (Slovensko)
lavinak

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára