MTBIKER odporúča H-Triathlon Lučina
Sme mediálnym partnerom akcie.
Miesto
• Tvarožná Lhota -rekreačná oblasť Lučina (Česká republika)

Dátum
• 5.8.2017 (sobota)

Trať
• 800 m plávanie, 20 km horská cyklistika, 5 km terénny beh
• spoločná pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet JA-TY-ON

Štart
• 13:00 hod. (areál priehrady Lučina)

Cieľ
• areál priehrady Lučina

Štartovné
• 15,00 € (450,-Kč) pre pretek jednotlivcov (jedlo po preteku/bageta/ , 0,5 l nápoj, občerstvenie počas preteku, pitný režim počas preteku od f. Kompava, kupón na 10% zľavu na nákup športovej výživy Kompava počas preteku, DARČEK , meranie preteku čipovou technológiou Race Result)
• 15,00 € (450,-Kč) pre pretek štafiet (JA-TY-ON (člen štafety)
• darček obdrží len pretekár, ktorý sa prihlási na pretek do 25.7.2017
• nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 3.8.2017

Platba
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii

Účet
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
• IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)

Prihláška
online prihláška

Upozornenie
Limitovaný počet štartujúcich na preteku H-TRIATHLON LUČINA 2017 je 100 pretekárov. Za prihláseného pretekára do preteku sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 3.8.2017). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny.

Prezentácia
• 9:00-12:00hod. (areál priehrady Lučina)

Kategórie
• pretek jednotlivcov (M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
• pretek štafiet JA-TY-ON
- (bez rozdielu veku a pohlavia)

Ceny
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny a diplomy

Občerstvenie
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
- HypoFit -silný antioxidačný hypotonický nápoj
- EnergoFit -rehydratačný energetický nápoj
• počas behu 2x občerstvovacia stanica (voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…)
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet

Ubytovanie
ubytovaniu v rekreačnej oblasti Lučina

Viac informácií nájdete na stránke: h-triathlon.sk/h-triathlon-senica.
keyboard_arrow_up