Propozície k akcii nájdete na http://www.jarnacena.sk/.