MTBIKER odporúča Kukkonia Tour
Sme mediálnym partnerom akcie.
Dátum:
24.06.2018

Miesto:
Dunajská Streda - stredisko pretekov: MOL Aréna

Časový rozpis:
07:30 h – 9:00 h registrácia, preberanie štartovných čísel
09:15 h - brífing pretekárov - inštruktáž
09:30 h - štart pretekov (všetky kategórie a trate spoločne) - letmý štart za hranicou mesta 13:00 h - obed a vyhlásenie výsledkov a tombola

Trasy
 • Tour de Kukkonia - preteky pre cestných cyklistov na 80 km s čipovým meraním, na čiastočne uzavretej ceste
 • Kukkonia Easy - výkonnostné preteky pre cyklistov na 33 km s čipovým meraním
 • Kukkonia Family – cyklotúra pre rodiny 10 km za sprievodu mestských policajtov

Prihlášky na stránke: kukkonia.sk

Registračné podmienky: Registrácia sa začína 22. mája 2018 a končí 21. júna 2018. Registrácia má záväzný charakter - registračné poplatky sa nebudú vracať v prípade neprítomnosti.

Štartovné Tour de Kukkonia 80 km: 15 €, štartovné na mieste: 20 €
V cene štartovného je zahrnuté: čipové meranie, štartovný balíček (produkty Kukkonia a Minit), štartovné číslo s menom (pre online zaregistrovaných), štartovné číslo súži, ktoré slúži ako tombolový lístok, ovocie, jeden nápoj, kupón na teplé jedlo, lekárska služba, úschovňa, sprchy

Kukkonia Easy 33 km: 10 €, štartovné na mieste: 15 €
V cene štartovného je zahrnuté: čipové meranie, štartovný balíček (produkty Kukkonia a Minit), štartovné číslo s menom (pre online zaregistrovaných), štartovné číslo súži, ktoré slúži ako tombolový lístok, ovocie, jeden nápoj, kupón na teplé jedlo, úschovňa, sprchy, lekárska služba

Kukkonia Family - 5 € pre osobu nad 15 rokov, pod 15 rokov zadarmo.
V cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo s menom (pre online zaregistrovaných), štartovné číslo súži, ktoré slúži ako tombolový, jeden nápoj, teplé jedlo, lekárska služba

Kategórie Tour de Kukkonia 80 km
 • A - muži U23, muži ELITE + MASTERS A 19 - 39 rokov (1979-1999)
 • B - MASTERS B 40 - 49 rokov (1969-1978)
 • C - MASTERS C 50 – 59 rokov (1968-1959)
 • D - MASTERS D, E, F 60 rokov a viac (1958 a menej)
 • F – ženy – bez rozdielu veku
 • J– juniori – do 18 rokov (2000 a viac)
+ absolútny najrýchlejší pretekár - CENA PRIMÁTORA MESTA DUNAJSKÁ STREDA, najrýchlejší Dunajskostredčan, najrýchlejšia Dunajskostredčanka

Kategórie Kukkonia Easy 33 km
 • muži 19 - 39 rokov (1979-1999)
 • muži 40 - 59 rokov (1959-1978)
 • muži 60 rokov a viac (1958 a menej)
 • ženy 19 - 39 rokov (1979-1999)
 • ženy 40- 59 rokov (1959-1978)
 • ženy 60 rokov a viac (1958 a menej)
 • juniori – do 18 rokov (2000 a viac)
 • juniorky – do 18 rokov (2000 a viac)


Záverečné ustanovenia:
- Preteká sa podľa pravidiel SZC v kategórii Tour de Kukkonia a ostatné kategórie podľa tohto rozpisu.
- Pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave.
- Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Za pretekárov mladších ako 18 rokov podpisuje zákonný zástupca.
- Každý pretekár dáva výslovné povolenie používať obrazové záznamy z podujatia a šíriť ich prostredníctvom akéhokoľvek typu materiálu.
- Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje vybavenie a za škody, ktoré spôsobí.
- Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
- Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.
- Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu ani nimi spôsobené.
- Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené organizátormi a políciou.
- Pretekov Tour de Kukkonia sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
- Pretekov Kukkonia Easy sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
- Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu, pod hrozbou diskvalifikácie!
- Križovatky na trase pretekov Tour de Kukkonia budú zabezpečené štátnou políciu, organizátormi, alebo miestnymi pomocníkmi od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 40 minút od prejazdu prvého pretekára.
- Vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 40 minút na čelo pretekov
organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade nepredvídaných okolností.
- V prípade nepriaznivého počasia si usporiadateľ vyhradzuje právo zmeny termínu pretekov.

Viac informácií nájdete na stránke kukkonia.sk.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára