Propozície k akcii nájdete na http://cergovskastopa.sk/.