3. kolo - Slovenský pohár SPDH

calendar_today 21.07.2019
format_list_numbered 3. kolo - SPDH
sell MTB - DH
place Košútka (Slovensko)
mail VOS-TPK, Vrba
Táto akcia sa už konala.
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča 3. kolo - Slovenský pohár SPDH
Sme mediálnym partnerom akcie.
Názov pretekov:
DH Košútka

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:
Absolute Racing Team a Enjoy the Ride Team

Termín konania:
Nedeľa 21.07.2019

Miesto konania:
Hriňová – Ski Centrum Košútka

Trať:
Štart - 716 m.n.m.
Cieľ – 499 m.n.m.
Dĺžka - 1390 m
Prevýšenie - 217 m

Prezentácia:
V priestore stanu v cieľovom priestore.

Časový harmonogram:
Piatok 19.07.2019
voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky
- osobitný poplatok 12 € za vývoz v piatok od 12.00 do 17.00
17.00 – 18.00 – Registrácia
Sobota 20.07.2019
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
09.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 21.07.2019
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále – podlieha zmene, v prípade vysokého počtu pretekárov
13.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára
Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019:

Prihlášky:
Online na tomto odkaze.

od stredy 03.07.2019 do stredy 17.07.2019 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 30 EUR , prihlásení online s úhradou na mieste
35 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR . Štartovné sa nevracia. Štartovné
zahŕňa - poplatok za účasť na pretekoch a lístok na vlek počas soboty a nedele. Pretekárom
nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky
trate.

Úhrada štartovného cez internetbanking – EUR – úhrady zo Slovenskej republiky – 30 €,
variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom, č.ú – SK30 8330 0000 0025 0041
2203 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku

Odmeny:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019.

Ubytovanie:
penzion@kosutka.sk
info@penzion-anka.sk
info@penzion-victoria.sk
Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa.

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2019.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.

- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné
stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených
miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov
a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5
minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia
pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na tomto odkaze.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: info@spdh.sk, tel: +421 911 628 433

Schválené 10.06.2019 Komisiou MTB DH/4X Mgr. Tomáš Vrbovský
keyboard_arrow_up