Kliknutím prejdeš na
www.welovecycling.com
Reklama
MTBIKER odporúča 4. kolo - Slovenský pohár Enduro
Sme mediálnym partnerom akcie.
Názov pretekov:
Slovenský Pohár ENDURO
ENDURO Brezno

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky

Počet pretekárov:
!!! MAXIMÁLNE 150 !!!

Organizátor:
ENJOY THE RIDE TEAM KOŠICE a BIKEPRO SPORT cyklistický tím,o.z.

Termín konania:
Nedeľa 11.08.2019

Miesto konania:
Motokrosový areál BMT – Brezno ( Lúčky )
Lúčky 1630/4, 977 03 Brezno
https://goo.gl/maps/W7AnpF8Nzpw
GPS súradnice: 48.7905056, 19.606845900000053
Parkovné v areáli je spoplatnené sumou 5€ na dva dni

Kontakt:
Tomáš Vrbovský, tel: +421 911 628 433, tck.zilina@gmail.com

Celková dĺžka trate:
38km

Časový limit:
5h

Transfery:
Race ( Muži, U21, Ebike, Masters ) – 31km, Hobby ( Zeny, Hobby ) – 25km

Celková dĺžka RS:
9 km

Počet RS:
Race 5, Hobby 4
Transfer z RS5 ( RS4 ) po 2 kole nie je súčasťou časového limitu

Prezentácia:
Stan v cieľovom priestore

Časový harmonogram:
∙ Sobota
o 11.00 – 13.00 Registrácia
o 12.00 – 18.00 Obhliadka trate + tréning s číslami
o 16.00 – 18.00 Registrácia
o štartová listina bude zverejnená online v sobotu do 24.00 na www.facebook.com/spdhi
o 18.30 – 19.00 Poučenie

∙ Nedeľa
o 7.00 – 8.00 Posledná registrácia len pre online registrovaných s uhradením štartovného online ( len
vyzdvihnutie štartovného čísla )
o 8.00 – Zverejnenie štartovej listiny
o Pretekári sú povinní dostaviť sa do štartového priestoru 10 min pred svojim časom štartu, pretekár si
vyzdvihne čip v priestore štartu
o 9.00 – Štart pretekov
o 16.00 – Vyhlásenie výsledkov

Štartovné:
Štandardné – 30 € prihlásený online a uhradené štartovné prevodom do stredy pred konaním pretekov
o Na mieste 1 – 35 € prihlásený online a úhrada v hotovosti na mieste (len v sobotu)
o Na mieste 2 – 40 € neprihlásený online a úhrada na mieste v hotovosti (len v sobotu)
o Prihlasovanie bude prebiehať cez www.mtbiker.sk
o Štartovné sa nevracia
o V prípade podložených zdravotných ťažkostí je možné štartovné presunúť na iný termín série, prípadne na
iného pretekára
o Toto štartovné je platné pre všetky kategórie. Pretekár je povinný sledovať status jeho prihlášky. Číslo účtu
pre úhradu štartovného je SK30 8330 0000 0025 0041 2203, BIC FIOZSKBAXXX .

Kategórie:
o Ebike
o Muži (do 1997)
o Muži U21 (1998-2003)
o Masters 40+ (do 1979)
o Ženy od 16 rokov (od 2003)
o Hobby Muži Enduro od 16 rokov (od 2003)

Licencia:
∙ Pretekár predkladá pri registrácií k pretekom platnú licenciu SZC alebo inú medzinárodnú licenciu vydanú UCI. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďalší doklad totožnosti. Licencia musí byť podpísaná. Prípadne vo vysokohorských podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.
∙ Pretekári musia mať licenciu Slovenského zväzu cyklistiky, alebo inú ekvivalentnú licenciu UCI. Postup získania licencie nájdete na tomto odkaze. V prípade, že pretekár nebude mať vystavenú licenciu, je možné vybaviť si ju na mieste.
∙ Licenciu Hobby Enduro (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu vo svojej krajine) bez klubovej príslušnosti je možné vybaviť i v mieste konania pretekov počas registrácie na podujatie. Pretekárom do 18 rokov môže byť vystavená licencia len v sprievode zákonného zástupcu. Držiteľ takejto licencie potvrdzuje, že sa podriaďuje pravidlám UCI a SZC. Držiteľ licencie Hobby Enduro je bez klubovej príslušnosti. Cena licencie Hobby Enduro je stanovená na 10 € na celú sezónu.

Prihlášky:
na tomto odkaze ,prípadne pri prezentácii.

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPEN 2019.

Schválené 01.07.2019 Komisiou MTB DH & EN Mgr. Tomáš Vrbovský

Páči sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára