4. kolo - Slovenský pohár Enduro

calendar_today 11.08.2019
format_list_numbered 4. kolo - Slovenský pohár Enduro
sell MTB - Enduro
place Brezno (Slovensko)
mail VOS-TPK, Vrba
Táto akcia sa už konala.
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča 4. kolo - Slovenský pohár Enduro
Sme mediálnym partnerom akcie.
Názov pretekov:
Slovenský Pohár ENDURO
ENDURO Brezno

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:
ENJOY THE RIDE TEAM KOŠICE a BIKEPRO SPORT cyklistický tím,o.z.

Termín konania:
Nedeľa 11.08.2019

Miesto konania:
Motokrosový areál BMT – Brezno ( Lúčky )
Lúčky 1630/4, 977 03 Brezno
GPS súradnice: 48.7905056, 19.606845900000053
Parkovné v areáli je spoplatnené sumou 5€ na dva dni.

Kontakt:
Tomáš Vrbovský, tel: +421 911 628 433, tomas@1energy.sk

Časový limit:
5h

Transfery:
Race ( Muži, U21, Ebike, Masters ) – 31km, Hobby ( Zeny, Hobby ) – 25km

Celková dĺžka RS: 8 km

Počet RS:
Race 5, Hobby 4

Popis Trate:
Race
- TS 1 – 2 km ( Lúčky – Hnusné ) – prevýšenie 120m
- RS1 – Svätý Ján 1
- TS2 – 11 km ( Svätý Ján – Kóta ) – prevýšenie 400m
- RS2 – Kóta
- Kóta – Občerstvovačka 1 a 3 Race
- TS3 – 0,4 km ( Bernardín ) – prevýšenie 40m
- RS3 – Bernardín
- Bernardín – Možnosť doplnenia vody
- TS4 – 6 km ( Chvatimech – Hnusné ) – prevýšenie 250m
- Hnusné – Občerstvovačka 2 Race
- RS4 – Svätý Ján 2
- TS5 – 11 km ( Svätý Ján – Kóta ) – prevýšenie 400m
- RS5 – Chatimech
- TS6 – 6 km Chvatimech – Lúčky – Voľný prejazd – prevýšenie 220m

Hobby
- TS 1 – 2km ( Lúčky – Hnusné ) – prevýšenie 120m
- RS1 – Svätý Ján 1
- TS2 – 11 km ( Svätý Ján – Kóta ) – prevýšenie 400m
- RS2 – Kóta – Občerstvovačka 1
- Kóta – Občerstvovačka 1
- TS3 – 0,4 km ( Bernardín ) – prevýšenie 40m
- RS3 – Bernardín
- Bernardín – Možnosť doplnenia vody
- TS4 – 11 km ( Chvatimech – Kóta ) – prevýšenie 400m
- Kóta – Občerstvovačka 2
- RS4 – Chatimech
- TS5 – 6km Chvatimech – Lúčky – Voľný prejazd – prevýšenie 220m

Mapy:
Budú zverejnené v Piatok 9.8.2019

Prezentácia:
Stan v cieľovom priestore

Časový harmonogram:
∙ Sobota
o 11.00 – 13.00 Registrácia
o 12.00 – 18.00 Obhliadka trate + tréning s číslami
o 16.00 – 18.00 Registrácia
o štartová listina bude zverejnená online v sobotu do 24.00 na www.facebook.com/spdhi
o 18.30 – 19.00 Poučenie

∙ Nedeľa
o 7.00 – 8.00 Posledná registrácia len pre online registrovaných s uhradením štartovného online ( len
vyzdvihnutie štartovného čísla )
o 8.00 – Zverejnenie štartovej listiny
o Pretekári sú povinní dostaviť sa do štartového priestoru 10 min pred svojim časom štartu, pretekár si
vyzdvihne čip v priestore štartu
o 9.00 – Štart pretekov
o 16.00 – Vyhlásenie výsledkov

Štartovné:
Štandardné – 30 € prihlásený online a uhradené štartovné prevodom do stredy pred konaním pretekov
o Na mieste 1 – 35 € prihlásený online a úhrada v hotovosti na mieste (len v sobotu)
o Na mieste 2 – 40 € neprihlásený online a úhrada na mieste v hotovosti (len v sobotu)
o Prihlásiť sa je možné na tomto odkaze.
o Štartovné sa nevracia
o V prípade podložených zdravotných ťažkostí je možné štartovné presunúť na iný termín série, prípadne na iného pretekára
o Toto štartovné je platné pre všetky kategórie. Pretekár je povinný sledovať status jeho prihlášky. Číslo účtu
pre úhradu štartovného je SK30 8330 0000 0025 0041 2203, BIC FIOZSKBAXXX .

Kategórie:
o Ebike
o Muži (do 1997)
o Muži U21 (1998-2003)
o Masters 40+ (do 1979)
o Ženy od 16 rokov (od 2003)
o Hobby Muži Enduro od 16 rokov (od 2003)

Licencia:
∙ Pretekár predkladá pri registrácií k pretekom platnú licenciu SZC alebo inú medzinárodnú licenciu vydanú UCI. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďalší doklad totožnosti. Licencia musí byť podpísaná. Prípadne vo vysokohorských podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.
∙ Pretekári musia mať licenciu Slovenského zväzu cyklistiky, alebo inú ekvivalentnú licenciu UCI. Postup získania licencie nájdete na tomto odkaze. V prípade, že pretekár nebude mať vystavenú licenciu, je možné vybaviť si ju na mieste.
∙ Licenciu Hobby Enduro (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu vo svojej krajine) bez klubovej príslušnosti je možné vybaviť i v mieste konania pretekov počas registrácie na podujatie. Pretekárom do 18 rokov môže byť vystavená licencia len v sprievode zákonného zástupcu. Držiteľ takejto licencie potvrdzuje, že sa podriaďuje pravidlám UCI a SZC. Držiteľ licencie Hobby Enduro je bez klubovej príslušnosti. Cena licencie Hobby Enduro je stanovená na 10 € na celú sezónu.

Prihlášky:
na tomto odkaze, od 24.7 do 7.8.2019, prípadne pri prezentácii.

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPEN 2019.
Tréning na trati je zakázaný mimo vyhradeného času určeného na tréning
- Pravidlo „Beťko 1“ – je zakázané kontaktovať Urbárne spoločenstvá a všetky dotknuté organizácie za
účelom získavania povolení na vjazd vozidla do lesa a na lesné cesty z dôvodu získavania nešportovej
výhody pred ostatnými pretekármi.
- Pravidlo „Beťko 2“ – vstup do lesa, na lesné cesty a na obslužné komunikácie motorovým vozidlom je
zakázaný, výnimku majú vozidlá organizátora a záchrannej služby
- Porušenie vyššie uvedených pravidiel bude riešené diskvalifikáciou.
- Povolená preprava motorovými vozidlami počas tréningu:
o úsek 1 – Svätý Ján – Horáreň Majer
o úsek 2 – Železničná stanica Chvatimech – Horáreň Majer


Povolený Shuttle 3 autom po skončení pretekov z Cieľa poslednej RS do Depa.


Schválené 01.07.2019 Komisiou MTB DH & EN Mgr. Tomáš Vrbovský
keyboard_arrow_up