MTBIKER odporúča MTB Hrhovský divočák
Sme mediálnym partnerom akcie.
Termín:
6. júl 2019 (sobota)

Miesto:
Futbalové ihrisko Hrhov

Usporiadateľ:
Eleventum o.z. Obec Hrhov

Kontaktaktná osoba:
Loránt Tóth
Tel.: +421 908 919 478
E-mail: info@hrhovsky-divocak.sk
Web: www.hrhovsky-divocak.sk
Facebook: www.facebook.com/Hrhovsky.divocak

Prihlasovanie online:


Tu sa registruj
Trať: Loránt Tóth, Tamás Tegdes
Zdravotné zabezpečenie: Záchranná služba

Charakteristika podujatia:
2. ročník amatérskych pretekov na horských bicykloch za účelom poukázať na krásy národného parku Slovenský kras. Jedná sa síce o vytrvalostné preteky, ale skôr rekreačného charakteru. Súťažiaci majú možnosť spoznať krásnu prírodu v okolí obce Hrhov, Zádiel, Jablonov nad Turňou a Hrušov. Pretek je určený pre milovníkov horskej cyklistiky, lesných cestičiek, ale aj histórie, keďže časť trasy kopíruje niekdajšiu cestu vedúcu do Rožňavy. Okrem nerovností a nástrah rôznorodého terénu si budete môcť vychutnať aj nádherné výhľady na Hrhovské jazerá, kopce obklopujúce samotný Hrhov, Holubiu skalu, ktorá v 14. storočí poslúžila ako útočisko pre samotného Bela IV., scenériu železničnej trate kopírujúcu úpätie horného kopca a tiež Zádielskú tiesňavu.

Popis tratí:


Čierna 50 - ( 49.28km/1034m)
Trasa vedie po neznačených lesných cestičkách úpätia horného kopca národného parku Slovenský kras, kde sa cyklista len tak bez povolenia nedostane. Do trasy je zakomponovaná aj historická cesta do Rožňavy. Časť trasy vedie cez oblasť viníc ktorá končí dlhým a tmavým tunelom vydláždená veľkými kameňmi, po ktorých sa valí voda. Súčasťou trasy sú aj cestičky vedúce popri Hrušovských a samozrejme Hrhovských jazerách. Z dôvodu, že sa súťaž bude konať za plnej cestnej premávky a trasa 2 krát križuje štátnu cestu je potrebná vyššia ostražitosť. Absolvovanie tejto trasy vyžaduje ako technické zručnosti tak aj fyzickú výdrž.

Červená 20 - (19,61km/621m)
Jedná sa o skrátenú verziu 50 km verzie a tiež vedie po neznačených lesných cestičkách úpätia horného kopca národného parku Slovenský kras, kde sa cyklista len tak bez povolenia nedostane. Je určená pre skúsených cyklistov, ale aj pre amatérov ktorí s cyklistikou v lese začínajú a chcú skúsiť pravý zaťažkávací terén pre svoj horský bicykel a chcú si užiť príjemnú pretekársku atmosféru, stráviť pekný deň v cyklistickom duchu.

Modrá 10 / FAMILY - (13,32km/168m)
Je určená pre amatérov a rodiny s deťmi s príjemnou pretekárskou atmosférou. Trasu je možné absolvovať aj na trekingových bicykloch.

Hodnotené kategórie:


50km - dlhá trať (štart 10:00)
Muži 19 – 39 rokov
Muži masters A 40 – 49 rokov
Muži masters B 50 – 59 rokov
Muži masters C 60 rokov a viac

Ženy 19 – 39 rokov
Ženy masters B 40 rokov a viac

Juniori do 18 rokov
Juniorky do 18 rokov

20km - krátka trať (Štart 10:15)
Muži 19 – 39 rokov
Muži 40 rokov a viac

Ženy 19 – 39 rokov
Ženy 40 rokov a viac

Juniori do 18 rokov
Juniorky do 18 rokov

10km - hobby trať (Štart 9:00)
Chlapci do 16 rokov
Dievčatá do 16 rokov
Family - rodič a dieťa (Štart 9:00)

Občerstvenie:
Na trati bude zabezpečený pitný režim a občerstvenie
„50km“ – 4 x občerstvovačka
„20km“ – 2 x občerstvovačka
Značenie trate:
Podľa všeobecných zásad horskej cyklistiky. Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou červeno-bielych PE pásov a farebných smerových značiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.
Obzvlášť náročné a nebezpečné úseky budú špeciálne značené a zabezpečené personálom.

Prihlášky:


On-line:
Tu sa registruj
V prípade prihlásenia sa online, prineste si vytlačenú a podpísanu prihlášku na prezentáciu.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu. Osoby do 15 rokov môžu absolvovať čiernu 50 a červenú 20 len v sprievode zákonného zástupcu.

Štartovné:


Platí pre všetky kategórie okrem FAMILY

6,- € Pre deti do 15 rokov zaplatené do 30.6.2019
S možnosťou objednať tričko do 5.6.2019
10,- € Pre deti do 15 rokov zaplatené na mieste
12,- € online registrácie do 5.5.2019 s úhradou štartovného do 15.5.2019
S možnosťou objednať tričko
15,- € online registrácie do 5.6.2019 s úhradou štartovného do 15.6.2019
S možnosťou objednať tričko do 5.6.2019
17,- € online registrácie do 30.6.2019 s úhradou štartovného do 3.7.2019
20,- € registrácia na mieste

Platí len pre kategóriu FAMILY
18,- € (6,- € dieťa + 12,-€ rodič) online registrácie do 30.6.2019 s úhradou štartovného do 3.7.2019
S možnosťou objednať tričko do 5.6.2019
30,- € registrácia na mieste

Ak sa pretekár registruje do 30.6.2019 je potrebné, aby mal na prezentácii už štartovné uhradené. Úhrada na prezentácii sa neakceptuje. V tomto prípade platí pretekár štartovné ako v prípade registrácie na mieste.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené!
Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.
Zmena trasy
0,- € do 30.6.2019
3,- € po 30.6.2019 alebo na mieste prezentácie
Prenesenie štartovného na inú osobu – 5,-€
Štartovné zahrňuje:
Štartovací balíček, záloha za štartovné číslo s čipom, účasť na podujatí, základná zdravotná pomoc , značenie trate, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, umytie bicyklov, parkovné na celý deň.
Štartovací balík obsahuje : ( 0,6l kvalitná BPA free cykloflaša s logom pretekov + reklamné predmety od sponzorov)

Pamätné tričká:
V prípade záujmu je možnost objednať si funkčné tričko značky Malfini z kvalitného materiálu.
Tričká je možné doobjednať pri registrácii do 5.6.2019. Doplatok za 1 tričko je 12,-€
Veľkosti muži
Veľkosti ženy
Veľkosti deti

Úhrada:


1. Bankovým prevodom na účet:
IBAN: SK77 8330 0000 0021 0161 2929
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Konštantný symbol: 308
Variabilný symbol: v potvrdzujúcej správe (e-mail)
Špecifický symbol: 20190706
Poznámka: v potvrdzujúcej správe (e-mail)

2. Paypal: Eleventum o.z. paypal

3. v hotovosti na mieste:
Pri platbe v hotovosti v deň pretekov sa platí plné štartovné ! Platba kreditnou kartou nie je možná.
Prezentácia:
6.7.2019 (sobota) futbalové ihrisko Hrhov od 7:00 hod. Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!! Pri prezentácii účastníci dostanú pokyny, lístok na jedlo/nápoj, štartovné číslo, príchytky na číslo.

Meranie času:
Meranie bude zabezpečené profesionálnou časomierou od firmy RACE RESULT čipovou technológiou. Čipy sú, prilepené na štartové číslo. Čipy a štartové číslo sa vracajú !!! Za vrátené štartovné čísla a čipy vráti zálohu vo výške 1 euro.

Výsledky:


Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa.
Vyhodnotenie kategórií:
Do 30 minút po príchode prvých troch pretekárov v danej kategórii.
Prémiu „Kopček makačov“ (cca na 9. km) získa vyžrebovaný pretekár z pomedzi tých jazdcov ktorí vyšliapu stanovený úsek v sedle bicykla.
Technická pomoc:
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.

Poistenie:


Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Ubytovanie:
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie.
Sprchy:
Sprchovanie je zabezpečené vo vynovených priestoroch futbalového ihriska.
Umývanie bicyklov:
Vo vyhradených priestoroch.

Podmienky účasti na pretekoch:


Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže!
Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára.
Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.
Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Hlavné priechody cez cestu prvej triedy budú zabezpečené organizátorom za pomoci štátnej polície. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.
Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.
V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár.
Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.
Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.

Program podujatia:


Sobota, 6.7.2019
• 07:00 začiatok prezentácie
• 09:00 spoločný štart 10km a FAMILY
• 10:00 spoločný štart 50km
• 10:15 spoločný štart 20km
• Vyhodnotenie po kategóriách – 30 minút po príchode prvých troch pretekárov v kategórii
• Počas trvania podujatia sprievodné akcie

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.
FAMILY FRIENDLY sprievodné programy - pokým ostatní bicyklujú
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.

keyboard_arrow_up