Dohňany-Púchov Trophy

calendar_today 01.06.2019
format_list_numbered 4. kolo - Slovenský pohár XCM
format_list_numbered 2. kolo - Mountain Bike Spirit Tour
sell MTB - maratón
place Dohňany (Slovensko)
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča Dohňany-Púchov Trophy
Sme mediálnym partnerom akcie.


Termín konania:
1.6.2019 (sobota)

Miesto konania:
Dohňany – areál EPICKLUB

Kancelária pretekov:
EPICKLUB, Dohňany

Trate:
16 km – S maratón, prevýšenie 419 m
40 km – M maratón, prevýšenie 1 275 m
65 km – L maratón, prevýšenie 2 250 m

Trať je potrebné si zvoliť vopred v prihláške.

Prihlasovanie:
Cez on-line systém na www.ckdohnany.sk - časť maratón, kde je potrebné vyplniť všetky požadované údaje. Uzávierka on-line prihlasovania je 29.5.2019.

Štartovné:
13 eur do 30.4.2019
16 eur 1.-19.5.2019
20 eur po 20.5.2019 (vrátane) a v mieste štartu

Štartovné pre kategórie kadeti, kadetky na S-maratóne je 5 eur.

Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení plnej sumy štartovného.
Štartovné pre súťaž dvojíc: dieťa 5 eur, dospelý – podľa toho, v ktorej vlne sa prihlási.

Úhrada štartovného:
prevodom na účet organizátora
vložením hotovosti na účet organizátora
poštovou poukážkou na účet organizátora
v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu

Účet:
názov účtu: CK EPIC Dohňany o.z.
IBAN: SK61 0200 0000 0021 7377 5057
Konštantný symbol: 0308
VS: ID pretekára
Poznámka: Meno a priezvisko

Pre zahraničných účastníkov (mimo SR):
Platbu je možné vykonať aj v deň maratónu za cenu štartovného podľa toho, kedy ste sa prihlásili. Príklad: ak ste sa prihlásili v prvej vlne prihlasovania, kedy bolo štartovné 13 eur, zaplatíte v deň konania maratónu 13 eur.

Prezentácia:
kancelária pretekov – EPICKLUB
Piatok: 31.5.2019 od 18:00 – 21:00 hod.
Sobota: 1.6.2019 od 7:30 – 10:00 hod. trať L
od 7:30 – 10:30 hod. trať S a M

Časový rozpis pretekov:
65 km L - maratón – Dohňany, areál EPICKLUB, štart o 10:00 hod.
40 km M - maratón – Dohňany, areál EPICKLUB, štart o 11:00 hod.
16 km S - maratón – Dohňany, areál EPICKLUB, štart o 11:45 hod.

Cieľ:
Dohňany, areál EPICKLUB

Ceny pre víťazov:
Poháre a hodnotné ceny pre prvých troch v absolútnom poradí.

Vyhlásenie výsledkov:
Areál EPICKLUB, cca o 16:30 hod.

Tombola:
Losovaná po vyhlásení výsledkov zo štartových čísiel.

Maratón je zaradený do sérií:
MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR a Slovenský pohár XCM

Kategórie:
Kategórie L – maratón 65 km
M1 - Muži od 19 do 39 rokov - Ročník 1980 – 2000 - 65 km
MM - Muži od 40 do 49 rokov - Ročník 1970 – 1979 - 65 km
MB - Muži (seniori) do 50 do 59 rokov - Ročník 1960 – 1969 - 65 km
MC - Muži (veteráni) nad 60 rokov - Ročník 1959 a skôr - 65 km
Z - Ženy od 19 rokov - Ročník 2000 a skôr - 65 km

Kategórie M – maratón 40 km
J - Juniori od 17 do 18 rokov - ročník 2001 – 2002 - 40 km
M - Muži od 19 do 39 rokov - ročník 1980 – 2000 - 40 km
MM - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov - ročník 1970 – 1979 - 40 km
MB - Muži (starší seniori) 50 do 59 rok - ročník 1960 - 1969 - 40 km
MC - Muži (veteráni) nad 60 rokov - ročník 1959 a skôr - 40 km
J - Juniorky 17 do 18 rokov - ročník 2001 - 2002 - 40 km
Z - Ženy od 19 do 39 rokov - ročník 1980 – 2000 - 40 km
ZMB - Ženy (dámy) 40 do 49 rokov - ročník 1970 – 1979 - 40 km
ZMC - Ženy Lady nad 50 rokov a viac - ročník 1969 a skôr - 40 km

Kategórie S – maratón 16 km
KŠ - Kadeti od 15 do 16 rokov - Ročník 2003 – 2004 - 16 km
ZKŠ - Kadetky od 15 do 16 rokov - Ročník 2003 – 2004 - 16 km
Muži 17 rokov a viac - Ročník 2002 a skôr - 16 km
Ženy 17 rokov a viac - Ročník 2002 a skôr - 16 km

SD
Súťaž dvojíc: dospelý a dieťa na 16km uvedeného závodu sa môže zúčastniť ktokoľvek bez rozdielu veku. Do vyhodnotenia sú však zaradené len dvojice (dospelý + dieťa 14 rokov a mladší) pričom sa berie do výsledku čas druhého z dvojice v cieli.

V cene štartovného:
Spolu so štartovým číslom a čipom ďalšie veci:
Tyčinka a gél Nutrend
Turistické balenie Termixu od NIKY
občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje, ...)
jedlo a nápoj v cieli (mäsové alebo vegetariánske jedlo)
pamätné tričko – okrem detských kategórií a pre vopred prihlásených cez online systém
energetický nápoj Red Bull
„umývač“ na bicykle CykloStar
kompletné zabezpečenie účastníka na trati
umývanie bicyklov
bikerské sprchy a WC
zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli
parkovisko bicyklov
bohatá tombola

Poistenie:
Usporiadateľ pretekov nezodpovedá za poistenie pretekára. Každý pretekár by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu.

Občerstvenie na trati:
L - maratón - 3 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
M - maratón - 2 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
S - maratón – 1 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
Pitný režim je zabezpečený iontovými nápojmi NUTREND.

Zdravotné zabezpečenie:
Zdravotné zabezpečenie poskytuje Zdravotná doprava s.r.o., Horská služba Malá Fatra, NsP Považská Bystrica.

Povrch tratí:
Lesné cestičky, zvážnice, asfaltový povrch, klinité cesty, singletracky

Parkovanie:
Bezplatné v obci Dohňany - po príjazde do obce Vás organizátori navedú na parkovacie plochy
Upozornenie: Najvzdialenejšie parkovisko je vzdialené 1500 m. Na registráciu odporúčame ísť na bicykli.

Povinná výbava:
Cyklistická prilba, preukaz poistenca

Podmienky a povinnosti účastníkov:
 1. Registrácia pretekára, úhrada štartovného, písomný súhlas.
 2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Požadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
 3. Každý zúčastnený štartuje na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.
 4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom. Každý pretekár je zodpovedný sám za seba.
 5. Každý pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať pevne nasadenú na hlave počas celého pretekov.
 6. Pretekov sa môže zúčastniť iba jazdec, ktorý má bicykel bez ďalšieho pomocného pohonu. Pokiaľ by chcel napr. niekto štartovať na ebajku, na trať môže ísť až po skončení oficiálnych pretekov.
 7. Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a nie sú prenosné na inú osobu.
 8. Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok vo výške 10 EUR.
 9. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky a prevádzky.
 10. Každý jeden účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, usporiadateľov a rozhodcov.
 11. Trasy pretekov vedú chráneným územím. Každý účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 12. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane traťových kontrol s čipom.
 13. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu „vyššej moci“ (živelná pohroma, epidémia, ...), štartovné sa nevracia.
 14. Účastník, ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
 15. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 1.6.2019 do 15:00 hod. v kancelárii pretekov.
 16. Víťazi pretekov/tomboly sa musia zúčastniť prebratia ceny osobne, inak strácajú nárok na cenu.
 17. Každý účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. V tejto súvislosti udeľuje účastník súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovene fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.


Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v propozíciách. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií a tratí v prípade potreby.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
keyboard_arrow_up