Kliknutím prejdeš na
www.bianchi.sk
Reklama
"Vypnime televízory, počítače, opusťme gauče a hor sa do prírody"Dátum:
31.august 2019 (sobota) - štart 13.00 hod

Miesto konania:
Štart: Prešov - pešia zóna
Cieľ: Prešov - jazdecký areál / f:4sport - sídlisko III. - ul.Jazdecká 1/A (bowling pri trati)

Okruhy:
1. OKRUH (42 km) - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA - smer ul.Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - PREŠOV/ ul.Sabinovská - ul.Mičurinova - ul.Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL
2. OKRUH (5,5 km) - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA- smer ul.Sabinovská - rázcestie Šidlovec - smer ul.Bajkalská (sídl.III.) - konečná MHD sídlisko III. - ul.Prostějovská - VUKOV/odbočka na ul.Mukačevskú - ul.Mukačevská - most pri Astórii - ul.Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL
3. OKRUH - JAZDECKÝ AREÁL (100 m)
4. OKRUH - JAZDECKÝ AREÁL (25 m)

Kategórie:
1. OKRUH - od 15 rokov veku -> povinnosť mať prilbu pre všetkých účastníkov
2. OKRUH - od 8 rokov veku - deti do 15 rokov len v doprovode zákonného zástupcu -> povinnosť mať prilbu pre všetkých účastníkov
3. OKRUH - pre zdravotné hendikepovaných (vozíčkarov)
4. OKRUH - od 3 do 6 rokov veku (detské bicykle ,trojkolky ,kolobežky, odrážadlá)

Časový harmonogram:
11:30 - 12:40 Prezentácia účastníkov pre 1. okruh + 2. okruh na pešej zóne (potrebný doklad totožnosti)
12:45 - Otvorenie podujatia a inštrukcie
13:00 - Štart ( smer ul.Sabinovská )
13:15 - Prezentácia účastníkov pre 3. a 4.okruh v jazdeckom areáli f:4sport (bowling pri trati)
13:30 - Preteky v jazdeckom areáli
15:15 - Vyhodnotenie 5. Prešovského cyklomaratónu

Ocenenia:
- v jednotlivých kategóriách: a) najstarší účastník
b) najvzdialenejší účastník od Prešova
c) odmeny pre vylosovaných účastníkov na základe prideleného čísla

Prihlásenie:
Na 5. Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na www.cyklopresov.com do 28.08.2019.
Za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora.
29. a 30.8.2019 (štvrtok-piatok) je možná registrácia v stánku na pešej zóne v Prešove alebo osobne v deň štartu.

Úhrada štartovného:
Podrobnosti o cene štartovného nájdete v sekcii ŠTARTOVNÉ.

Prosíme účastníkov 5. Prešovského cyklomaratónu, aby platbu za štartovné uhrádzali za každú registrovanú osobu zvlášť!

- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

Platobné údaje:

- číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920
- konštantný symbol: 0308
- SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
- doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka - nie platiaceho, mesto, dátum narodenia
- účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
- v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená
- úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti " registrácia"
- v prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady nás prosím kontaktujte.
!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA !!!

Prezentácia:
- každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a prideleným QR kódom
- deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára