MTBIKER odporúča BAYNACH MTB Marathon
Sme mediálnym partnerom akcie.
OZ REGIÓN PONDUS organizuje vytrvalostné preteky horských bicyklov pod záštitou primátora mesta
Hlohovec Ing. Miroslava Kollára a starostu obce Bojničky Ing. Igora Bojňanského a podporou
Slovenského zväzu cyklistiky (SZC). BAYNACH MTB Marathon je jedinečný tým, že pretekársky okruh
je vsadený do viníc v okolí obce Bojničky spojený s prejazdom areálu obnoveného Hlohovského
zámku.

Usporiadateľ:
Adresa: Občianske združenie REGIÓN PONDUS, Bojničky 54, 92055 Bojničky, Slovenská republika
Registračné číslo: VVS/1-900/90-55916
e-mail: baynach.mtb.marathon@gmail.com
telefónne číslo: +421 908 702 829
Riaditeľ pretekov: Ing. Ľuboš Miklovič
Športový riaditeľ pretekov: Ján Žilovec

Termín konania:
13. októbra 2019 (nedeľa)

Miesto konania:
futbalové ihrisko TJ Bojničky 55, 920 55 Bojničky
GPS súradnice: 48.3840041,17.7964276

Pretekárske okruhy:
46km dlhý okruh BAYNACH double, 2x bufet
23km krátky okruh BAYNACH, 1x bufet
Pretekársky okruh je potrebné zvoliť vopred pri registrácii.

Kategórie:
BAYNACH double okruh 46 km
M Muži Elite od 19 do 39 rokov ročník 1980 - 2000
MM Muži Masters A od 40 do 49 rokov ročník 1970 - 1979
MB Muži Masters B od 50 do 59 rokov ročník 1960 - 1969
MC Muži Masters C 60 rokov a viac ročník 1959 a menej
Z Ženy 19 rokov a viac ročník 2000 a menej

BAYNACH okruh 23 km
J Juniori od 17 do 18 rokov ročník 2001 - 2002
M Muži Elite od 19 do 39 rokov ročník 1980 - 2000
MM Muži Masters A od 40 do 49 rokov ročník 1970 - 1979
MB Muži Masters B od 50 do 59 rokov ročník 1960 - 1969
MC Muži Masters C 60 rokov a viac ročník 1959 a menej
J Juniorky od 17 do 18 rokov ročník 2001 - 2002
Z Ženy Elite od 19 do 39 rokov ročník 1980 - 2000
ZMB Ženy Masters B od 40 do 49 rokov ročník 1970 - 1979
ZMC Ženy Masters C 50 rokov a viac ročník 1969 a menej
Dvojica Uni ročník 2003 - 2015

BAYNACH okruh 23 km pre súťaž dvojíc:
Uvedenej disciplíny sa môže zúčastniť dieťa do 15 rokov, narodené v roku 2003 a mladší no len
v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Do hodnotenia dvojíc sa berie do výsledku čas posledného z
dvojice v cieli. Dospelý platí štartovné podľa termínu zaplatenia (uvedené v časti „Štartovné“),
štartovné pre dieťa je 10€.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Preteká sa podľa platných pravidiel SZC / UCI.

Zdravotné zabezpečenie:
- Rýchla lekárska pomoc a záchranári na pretekárskom okruhu
- Kontakt na záchrannú službu bude zverejnený pri registrácii a pri štarte

Časomiera a výsledkový servis:
- VOS-TPK, sportsofttiming.sk/

Prihlasovanie:
- on-line systém
- registrácia v deň štartu maratónu

Štartovné:
Cena štartovného je rovnaká pre BAYNACH pretekársky okruh 23 km, ako aj BAYNACH double
pretekársky okruh 46 km:

20€ – zaplatené bankovým prevodom do 9.10.2019
30€ – zaplatené pri registrácii na mieste
10€ - mladší ako 18 rokov, bez ohľadu na termín prihlásenia a úhrady štartovného,

Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 09.10.2019 do 24:00 hod.

Úhrada štartovného:
Prevodom, vkladom, alebo poštovou poukážkou na účet.

Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: IBAN SK68 0200 0000 0040 8348 4159
SWIFT kód: SUBASKBX

Treba si overiť či bola vaša platba správne priradená k prihláške v online prihlasovacom systéme.

UPOZORNENIE: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí platby štartovného a jeho správneho
pridelenia k prihláške! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej
odoslania!

Doklad o zaplatení štartovného si prineste so sebou na prezentáciu!
Vytlačte si Vašu prihlášku a podpísanú nám ju predložíte pri prezentácii!

Prezentácia:
- futbalové ihrisko TJ Bojničky
- 13.10.2019/nedeľa od 8:00 do 9:30 hod 46 km dlhý pretekársky okruh BAYNACH double
- 13.10.2019/nedeľa od 8:00 do 10:00 23 km krátky pretekársky okruh BAYNACH

Štart:
- vinica BAYNACH. Presun pretekárov z futbalového ihriska TJ Bojničky bude zabezpečený na
miesto štartu sprievodným vozidlom
- 10:00 hod 46 km dlhý pretekársky okruh BAYNACH double
- 10:30 hod 23 km krátky pretekársky okruh BAYNACH

Radenie pretekárov na štarte:
Pretekári s registráciou SZC/UCI budú radení cez VIP sektor podľa výkonnosti pretekárov
a priebežného poradia v SP XCM. VIP zóna sa otvára 20minút pred štartom pre pretekárov
s registráciou SZC/UCI a 5minút pred štartom sa otvára aj pre ostatných pretekárov. Pretekári bez
registrácie sú radení podľa poradia príchodu na štart.

Cieľ:
Vinica BAYNACH

Ceny pre víťazov:
- Víťazné poháre a vecné ceny od partnerov podujatia pre prvých troch v absolútnom poradí v
súťažných kategóriách pri účasti viac ako troch pretekárov v kategórii
- Cena primátora mesta Hlohovec pre najrýchlejšieho pretekára
- Diplom pre každého zúčastneného pretekára

Vyhlásenie výsledkov:
- 15.00 hod, areál futbalového ihriska TJ Bojničky

Povrch tratí:
- Servisné cesty viníc, singeltracky, asfaltový povrch, technické úseky, zjazdy a poľné cesty

Parkovanie:
- Bezplatné v areáli futbalového ihriska TJ Bojničky

Povinná výbava:
- cyklistická prilba, preukaz poistenca

Fotoservis:
- Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť foto a video
služba zabezpečená organizátorom pretekov a účastník podpisom prihlášky pri registrácii
dáva súhlas na zverejnenie záznamov organizátorovi pretekov.

V cene štartovného / Štartovný balíček:
- štartovné číslo s ústrižkom na jedlo a nápoj v cieli, sťahovacie pásky,
- produkty partnerov športového podujatia

- občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, iontové nápoje, voda)
- teplé jedlo a nápoje po dojazde pretekov
- umývanie bicyklov
- sprchy pre pretekárov a WC
- zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli

Poistenie:
- Usporiadateľ pretekov nezodpovedá za poistenie pretekára. Každý pretekár má byť poistený
pre prípad zodpovednosti a úrazu.

Podmienky účasti:
- štart na vlastné nebezpečenstvo
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté, ani nimi spôsobené
- pretekár môže prijať na trati občerstvenie a technickú pomoc len na vyznačených miestach
- v prípade ak je pretekár svedkom nehody je povinný poskytnúť alebo zavolať prvú pomoc,
alebo to nahlásiť najbližšiemu usporiadateľovi na trati
- v prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi,
rozhodcom alebo časomiere
- mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne
zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii
- FAIR PLAY - žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby bol poškodený iný pretekár alebo
organizátor. Na pretekoch v horskej cyklistike, je umenie zvládať bicykel a nie mať „široké
ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým
pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli
bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na
pomalších, technicky menej zručných. Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu voči iným
pretekárom môže viesť k diskvalifikácii
- ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju
opustil, inak bude diskvalifikovaný
- preteky sa idú za plnej cestnej premávky, preto sú pretekári povinní dodržiavať pravidlá
cestnej premávky

Diskvalifikácia:
- Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, pohybujú sa po trati bez čísiel po odštartovaní
pretekov, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, vstupujú do
priestoru štartu cez štartovnú čiaru, alebo zboku štartovného poľa, si zložia ochrannú prilbu
počas pretekov, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv
- Pretekári na dlhej trati (50 km) ktorí nesplnia časový limit (stanovený v deň pretekov) pre
prejazd kontrolného stanovišťa budú diskvalifikovaní.

Záverečné ustanovenia:
- Preteky sa konajú za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa
štartovné nevracia.
Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
- Prevod štartovného na inú osobu je povolený. Postup prevodu: náhradník sa zaregistruje na tomto odkaze a do poznámky a na email baynach.mtb.marathon@gmail.com uvedie meno pretekára za ktorého je zámena = štartovné sa prevedie na náhradníka. Finančné vysporiadenie poplatku pretekára, ktorý prevádza zaplatené štartovné na náhradníka prebieha medzi pretekárom a náhradníkom.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo na zmeny programu, úpravu a prispôsobenie dĺžky a profilu
trate podľa aktuálnych podmienok v čase pretekov.
keyboard_arrow_up