MTBIKER odporúča ŠKODA Horal MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
Termín:
sobota 8.8.2020

Hlavný Usporiadateľ:
ŠK HORAL – ALTO Slovakia

Ďalší usporiadatelia:
mesto Svit, obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce

Riaditeľ pretekov: Ing. Ivan ZIMA
Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, STAVBY a OBCHOD, (SAO)
Generálny sponzor: ŠKODA
Oblasť trás: pohorie Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej Hole
Charakteristika: Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.

Trasy HORAL 2020

Názov dĺžka prevýšenie (m.) Popis
HORAL Krejzi : 134km 4.500m. Z organizačných dôvodov sa v roku 2020 trasa HORAL KREJZI nekoná!!!
134 km, celkové prevýšenie 4.500 m, (A-trasa – extrém maratón SLOVAK XCM TOUR. Trasa pre Slovenský pohár muži. Najdlhšia, najťažšia a najkrajšia trasa na Horalovi. Problém je, že nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí pravidelne a veľa trénujú. Odmenou pre účastníkov je výšľap a výhǎd z 1948m. vysokej Kráľovej Hole.

HORAL Lejzi: 78 km 2.500 Trasa pre SLOVENSKÝ POHÁR. Nenechajte sa oklamať názvom tejto trasy. V žiadnom prípade si jej absolvovanie nemôžu dovoliť netrénovaní, alebo nebodaj leniví cyklisti.

HORAL Senzi: 43 km 1.350 Typická polmaratónska trať. Trasa Slovenský pohár pre kategórie Ženy 40+, Juniori)

HORAL Ízi 28 km 835 28 km,celkové prevýšenie 835 m. (D-trasa – štvrťmaratón SLOVAK XCM TOUR). Je to novinka od roku 2013. To už je naozaj niečo iné. Nejedná sa o skutočný maratón, ale niečo ako „maratónska prípravka“. S dĺžkou 28 km a 800m prevýšenia je táto trasa vhodná aj pre ľudí, ktorí si chcú pričuchnúť k maratónskej atmosfére a ich kondícia im neumožňuje absolvovať skutočný maratón.

HORAL Dejzi: 17 km 350 Rodinná trasa, ktorá, od roku 2019, nesie aj meno ŠKODA FAMILY. Je 17 km dlhá a celkové prevýšenie je 350 m. Je to trasa určená len pre rodinné týmy. Je vedená po lesných asfaltových cestách, takže sa dá absolvovať aj s dieťaťom v prívesnom vozíku. Len malá časť trate vedie po nespevnenej komunikácii.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trás!

Pravidlá: Preteky sú súčasťou seriálov: ŠKODA BIKE OPEN TOUR, SLOVENSKÉHO POHÁRA XCM a INTERSPORT MARATHON SERIE. Riadi sa pravidlami pravidlami SZC. Ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak, tak sa riadi pravidlami UCI.

Registrácia: V kancelárii pretekov. SVIT, ul Štefánikova (malá ŠPORTOVÁ HALA) v piatok 09.8.2019 od 15:00 do 19:00, alebo v sobotu 10.8.2019 od 6:30 do 10:00 (KREJZI len do 6:45). Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca! Pretekári štartujúci v seriáli „Slovenský pohár XCM“ sú povinní predložiť ku kontrole licenciu SZC.

Miesto štartu:

HORAL Krejzi Svit – areál Koliba Štart: 07:00, Cieľ od 13:00 do 19:00
1 HORAL Lejzi Svit – areál Koliba Štart: 08:30, Cieľ od 12:00 do 15:30
2 HORAL Senzi Svit – areál Koliba Štart: 09:30, Cieľ od 13:00 do 14:00
3 HORAL Ízi Svit – areál Koliba Štart: 10:30, Cieľ od 12:00 do 14:00
4 HORAL Dejzi Svit – areál Koliba Štart: 10:40, Cieľ od 11:30 do 13:00

HORAL JUNIOR: Tieto preteky sa konajú v nedeľu 9.8.2020 od 10:00 vo Svite pri Kolibe

Ceny: Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Hlavná cena v tombole bicykel ŠKODA v hodnote 700,-€. Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.

Vyhlásenie výsledkov: HORAL DEJZI 14:00
HORAL ÍZI 15:00
HORAL SENZI 15:30
HORAL LEJZI 16:00

Losovanie tomboly od 16:30

Technická pomoc: Na trase v priestoroch bufetov je k dispozícii základné náradie a základný materiál.

Štartovné: Štartovné sa hradí prevodom na účet organizátora: SK79 0200 0000 0014 7376 0653. Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 25,-CZK.

cena zahŕňa:
technické zabezpečenie
profesionálne zdravotné zabezpečenie: RESCUE SERVIS s.r.o.
občerstvenie na trati – v cieli jedlo a pivo alebo nealko
štartovné číslo s menom čipom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
výživové doplnky NUTREND


Najbližšie zdravotné stredisko Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
Najbižšia nemocnica Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

Kategórie:

HORAL KREJZI – EXTRÉM MARATÓN – Extrémne dlhá trať „A“
ME Muži 19 – 39 rokov 1981 – 2001
MME Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980
MBE Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1961 – 1970
MCE Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1960 a skôr
ZE Ženy 19 a viac rokov 2001 a skôr

HORAL LEJZI – MARATÓN – Dlhá trať „B“
1 MM Muži 19 – 39 rokov 1981 – 2001
2 MMM Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980
3 MBM Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1961 – 1970
4 MCM Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1960 a skôr
5 ZM Ženy 19 a viac rokov 2001 a skôr

HORAL SENZI – POLMARATÓN – Stredná trať „C“
6 JP Juniori 17 – 18 rokov 2002 – 2003
7 MP Muži 19 – 39 rokov 1981 – 2001
8 MMP MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980
9 MBP MASTERS C 50 – 59 rokov 1961 – 1970
10 MCP MASTERS D 60 rokov a viac 1960 a skôr
11 ZJP Juniorky 17 – 18 rokov 2002 – 2003
12 ZP Ženy 19 – 39 rokov 1981 – 2001
13 ZMBP Ženy MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980
14 ZMCP Ženy MASTERS C 50 rokov a viac 1970 a skôr

HORAL IZI – ŠTVRŤMARATÓN – Krátka trať „D“
15 KŠ Kadeti 15 – 16 rokov 2004 – 2005
16 JŠ Juniori 17 – 18 rokov 2002 – 2003
17 MŠ Muži od 19 rokov 2000 a skôr
18 ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov 2005 – 2006
19 ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 2002 – 2003
20 ZŠ Ženy od 19 rokov 2001 a skôr

HORAL DEJZI – Rodinná trať „E“
21 R Rodina Dospelý od 18 rokov + dieťa do 14 rokov (rok narodenia 2006 a neskôr)
Kategórie pre Slovenský pohár XCM sa vyhodnocujú samostatne. Body do celkového poradia SLOVAK XCM TOUR sa však započítavajú aj účastníkom SP XCM.

HORAL JUNIOR kategórie:
Preteky pre deti HORAL JUNIOR sa uskutočnia v sobotu 09.8.2020 od 10_00 vo Svite pri Kolibe !!!

Baby (*) 4 a menej rokov 2016 a neskôr
Mikro 5 – 6 rokov 2014 – 2015
Mili 7 – 8 rokov 2012 – 2013
Mini 9 – 10 rokov 2010 – 2011
Mladší Žiaci 11 – 12 rokov 2008 – 2009
Starší Žiaci 13 – 14 rokov 2006 – 2007

(*) – Kategória Baby je nesúťažná! Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich.

Občerstvovacie stanice (bufety):

Trasa 1. bufet 2. bufet 3. bufet 4. bufet 5. bufet 6. bufet 7. bufet
HORAL KREJZI 20. km 49. km 54. km. 66. km 95. km 120. km 133. km, v cieli
HORAL LEJZI 20. km 40. km 65. km 79. km, v cieli
HORAL SENZI 20. km 35. km 47. km, v cieli
HORAL ÍZI 15. km 28. km, v cieli
HORAL DEJZI 7. km 17km, v cieli

V cieli okrem záverečného bufetu teplé jedlo. Na výber je bezmäsité (brihdzové halušky, alebo mäsité (guláš) + pivo alebo nealko nápoj

Značenie trás:

Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.


Ubytovanie
1. stany v areáli plavárne vo Svite (zdarma)

2. množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu

Prihlasovanie Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, na adresu: ŠK HORAL – ALTO Slovakia Sládkovičova 33 059 21 SVIT Tel.: +421 52 / 7756 885, 7757 122, 7757 158

Informácie Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)

Protesty Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa

Ďalšie podmienky
Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.

Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.

Odporúčame lekársku prehliadku!

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !

Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.

Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!

Viac informácii nájdete na tomto odkaze.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up1thumb_down

Naspäť do kalendára
keyboard_arrow_up