Propozície: VKT NONSTOP 2020&Vrchárska“20“Trenčianska&666km/14444mMTB
Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys Bikepark Kálnica
v spolupráci s generálnym partnerom TSK&KOCR a partnermi Vás pozýva:

Disciplína: vytrvalostné cyklopodujatie na bicykloch s cieľom spoznať Trenčiansky kraj

Termín a čas štartu: Streda 12. 8. 2020 o 00:01hod až štvrtok 13.9. do 20:00 hod,
pre krátku trat 339km do piatku 14.9.2020 9:00h
(oficiálny štart je od stredy o 00:01 hod, neskôr možno štartovať v stredu a štvrtok od 9:00-20:00,
v Bike Park Kálnica, nutné je sa preukázať , podpísaním vyhlásenia, od tohto momentu sa spúšťa každému časomiera (prejazdné kontrolné body, ako i spôsob kontroly budú upresnené 11.8.2020)

Prezentácia: KELLYS BIKEPARK KALNICA, prezentácia 22:00-23:30 11.9.2020,
V prípade neskorších štartov je nutné sa ohlásiť na tč:090510 447
Čas sa účastníkovi spúšťa až po prezentácii(takže kľud)


Štart: KELLYS BIKEPARK KALNICA,
hromadný 12.8.2020 o 00.01h, individuálny do 14.8.2020


Čas štartu: hromadne 12.8.o 00:01 následne individuálne, denne medzi 9:00-20:00 do 13.8.2020
pre veselú trať 339km do piatku 14.8.2020 9:00h


Cieľ: Kalnica ,
možnosť bezplatného parkovania, odloženia vecí, oddychu, hygieny a pod-nonstop

Štartovné: dobrovoľný príspevok minimálne 20EUR, na www.vkt-bike.sk" účet , :
Dobrovoľné príspevky môžete posielať na číslo účtu:
SK1911000000002949019479

Prihlášky: mailom na info@vkt-bike.sk s uvedením: meno priezvisko, mesto, uviesť:
prihlasujem sa na VKTNONSTOP, súhlasím so spracovaním osobných údajov zmysle GDPR,
prihlásení ste po uhradení príspevku, úhradu až na mieste majú účastníci minulých ročníkov
(mail zašlite, vopred aspoň týžden :)

Trať:
1 veselá trať 1 okruh 339km, prevýšenie 7931m
Štart - 1. Ostrý vrch(vrtula Vrbovce)..10.Inovec-Cieľ time limit 92h/sobota 15.8. 20:00h Kellys Bikepark Kálnica
2 bláznivá trať 2 okruhy, 660KM,prevýšenie 14232m
Start-1.Ostrý vrch....Inovec 1 okruh, kvalifikujte sa do 14.8.2020 prejazdom do 2 okruhu 2 okruh 321km,prevýšenie 6301m,začína11.Skalka- končí.20.Klepáč---cieľ Kellys Bikepark Kálnica
(teda 1 a 2okruh 321km,prevýšenie 6301mcca 400km/10000m,
Trať vedia legálnymi cyklo “c“ chodníkmi, zvážnicami, miestnymi komunikáciami.
Trať, povinne vrcholy podľa určeného poradia podľa predpísaného GPS (max odchýlka 20%),
kontrolné body(checkpoints, budú zverejnené a na štarte!) detaily uvedená na www.vkt-bike.sk.
Poznámka: ak pôjdete podľa GPS a preukážete sa záznamom, v zariadení či na strave nie je nutné sa fotiť na vrcholoch ani na možných kontrolných bodoch, ak nemáte navigačné zariadenie so záznamom, alebo sa bojíte, že sa Vám môže vybiť, pokaziť a podobne, dôkaz o absolvovaní sú práve fotky s vrcholmi ,kontrolnými bodmi/selfie . Trate podľa GPS idú a 80% po „C“ na 99%mimo hlavných ciest!


Kategórie: muži, ženy,


Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať so sprievodom

Vyhlásenie výsledkov: Kellys Bikepark Kálnica 15.8.2020 o 20.01h, diplomy ceny pre všetkých,(osobne alebo môže zobrať Vami poverený, neposielame nič
(finisherské dresy s valstným menom!!!!pre všetkých účastníkov bláznivej trate,
budú odovzdané na vyhlásení VKT 2020 na konci roka v priestoroch generálneho partner TSK.
Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie, pre sprievod, rodinných príslušníkov každý si hradí všetky náklady sám .Možnosť bezplatného prenocovania na miestach na to určených, s láskavým dovolením majiteľov objektov, s možnosťou doplnenia pitnej vody, prípadne malého občerstvenia bude na kontrolných bodoch ktoré budú dodatočne upresnené organizátorom. Základné občerstvenie(voda,ovocie jonto) počas celého závodu v Kellys Bikepark Kálnica, ako aj pohostenie po vyhodnotení v sobotupre všetkých od food &drink.partnerov RYBA Košice a Tauris a Koniferum.

Podmienky účasti:
• prilba na hlave počas celých pretekov
• funkčný mobilný telefón a nabíjačka
• poistenie pre prípad zásahu HS, urázov a podobne
• štart na vlastné nebezpečenstvo ale pre staršie osoby 18 rokov
• usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
• všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
• prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase
• ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil
• možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva
• vonkajšia podpora bez obmedzení
• všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

Ďaľšie informácie:
• preteky sa konajú za každého počasia
• v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020
Logo: Vrchárska Koruna Trenčianska NONSTOP

Vrchárska Koruna Trenčianska NONSTOP

12.08.2020 - 15.08.2020
Ostatné
Kálnica (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára