4. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Gajarských lesov a rieky Moravy. Gajarský cyklomaratón je jedným z pretekov, kde na nespevných lúčnych a lesných cestách, ílových cestách pri rieke Morava a na borivom pieskovom teréne sa dokonale preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú otvorené tak pre registrovaných i neregistrovaných pretekárov i pre širokú verejnosť.

Dôležitý oznamVzhľadom na nové opatrenia v súvislosti s COVID-19 platné od pondelka 14.
septembra 2020 od 06:00 h pre Bratislavu a okres Malacky,  bude sa konať
maratón za sprísnených bezpečnostných a hygienických podmienok.
Ukončenie registrácie: 
27 km trať - naplnený stav 90 pretekárov. Nie je už možné  prihlásenie ani v deň pretekov
54 km trať - zostáva voľných už len 30 štartových čísiel. Prihlásiť sa možno v deň pretekov

Obidve skupiny budú registrované a sústredené na dvoch rôznych miestach, štart druhej skupiny bude 30 minút po prvej skupine. Pozri bezpečnostné opatrenia na pretekoch. 
 
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých
mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v
exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom
okamihu v počte nad 50 osôb.
 
/ v prípade zmeny opatrení pre Malacký okres do dňa pretekov včítane, potom by boli
prihlasovanie a registrácia opäť voľné. /
Bezpečnostné protipandemické opatrenia na pretekoch :
1. V priestoroch štartu a cieľa bude vytvorená bezpečnostná červená zóna označená
červenou páskou. Do nej môžu vstúpiť len pretekári a organizátori.
2. Pri vchode do centra pretekov /pred registráciou/ bude pretekárom i fanúšikom
meraná teplota a budú označení farebnými stužkami na ruke podľa členenia
pretekár,fanúšik. Budú im dezinfikované ruky dezinfekčným prostriedkom.
3. Po úkonoch v bode 2., budú autá s posádkami navigované na parkovanie
nasledovne :
a) Pretekári s účasťou pre 27 km trať budú nasmerovaní na parkovanie na dvor
Kovian s.r.o.
b) Pretekári s účasťou pre 54 km trať budú nasmerovaní na parkovanie na ploche
nad vodnou nádržou Špek.
4. Budú vytvorené dveregistračné miesta. Pre 27 km trať sa bude nachádzať na
dvore Kovian s.r.o. a pre 54 km trať sa bude nachádzať pod prístreškom futbalového
štadióna. Počas registrácie prosíme pretekárov navzájom dodržiavať bezpečný
odstup.
5. Na základe vyplnenej prihlášky dostane pretekár štartové číslo. Súčasťou
prihlášky sú adresa, telefónne číslo pretekára a prehlásenie v súvislosti COVID19.

6. Nebude klasické odovzdávanie cien. Organizátor uloží ceny pre pódiové
umiestnenie na stupne víťazov. Moderátorka vyzve víťaza, druhého a tretieho, aby si
vyzdvihli ceny postupne. Po odobraní ceny zo stupienka sa pretekár naň
postaví. Pretekári musia byť na stupni pre víťazov s rúškami.
7. Fanúšikovia cyklomaratónu môžu sledovať štart i príjazd pretekárov do cieĺa zo
vzdialenosti cca 7 m od cieľovej cesty a musia dodržiavať nariadenú vzdialenosť
medzi osobami. - bude vyznačené.
8. Všetci účastníci 4. Gajarského Kovian MTB maratónu musia nosiť počas
celého trvania podujatia rúško. Výnimku budú mať pretekári, ktorí si rúško
môžu dať dolu až pri postavení na štarte, t.j. minútu pred štartom.Reportáž z minulého ročníka nájdete na tomto odkaze.

Viac informácií sa dozviete na cykloklubgajary.sk.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: 1

Naspäť do kalendára